Материалите в блога са без претенции за авторство.

Нет акроними

Нет акроними

10Q—–thank you (благодаря)
143—–I love you (обичам те)
4Q—–F*** You
53X—–Sex
A/S/L/P——Age/Sex/Location/Picture (възраст/пол/от къде си/снимка)
A3—–Anyplace, Anywhere, Anytime (където искаш)
ADR—–Address (адрес)
AEAP—–As Early As Possible (възможно най-скоро)
AFK—–Away From Keyboard (не съм на рс то)

ASAP—–As Soon As Possible (възможно най-скоро)
Aight—–All right (всичко е ок)
AITR—–Adult In The Room (има възрастен в стаята)
ALAP—–As Late As Possible (възможно най-късно)
ALTG—–Act Locally, Think Globally (действай локално, мисли глобално)
ASL—–Age/Sex/Location (възраст/ пол / местожителство)
B&F—–Back and Forth (назад и напред)
B/C—–Because (защото)
B4—–Before (преди)
B4N—–Bye For Now (чао за сега)
B4U—–Before You (след теб)
BI5—–Back In Five (след 5 мин съм тук)
BON—–Believe it Or Not (вярваш или не)
BRB—–Be Right Back (ей сега се връщам)
BRT—–Be Right There (тук съм)
BZ—–Busy (зает съм)
CD9—–Code 9 – it means parents are around (код 9 - родители наблизо)
CT—–Can’t Talk (не мога да говоря)
CTA—–Call To Action (действай)
CTO—–Check This Out (провери това)
CUL8R——See You Later (ще се видим после)
CY—–Calm Yourself (успокой се)
CYE—–Check your Email (провери си пощата)
CYL—–See You Later (ще се видим после)
CYM—–Check Your Mail (провери си пощата)
CYO—–See You Online (ще се видим онлайн)
CYT——See You Tomorrow (ще се видим утре)
D&M—–Deep & Meaningful (сериозно и важно)
d/c——Disconnected (дисконектнат)
FTF—–Face to face (лице в лице)
G2B—–Going to bed (ще спя)
G2G —–Got to go (трябва да тръгвам)
GBH—–Great big hug (огромна голяма прегръдка)
GBY—–God bless you (Бога да те благослови)
GL—–Good luck (успех)
H&K—–Hug and kiss (прегръдки и целувки)
HAND—–Have a nice day (Хубав ден)
HOAS—–Hold on a second (секунда изчакай)
J/K—–Just kidding (шега)
KMA—–Kiss my ass (цуни ме ...)
LOL—–Laughing out loud (смея се на глас)
M/F – Male or Female (мъж или жена?)
OIC—–Oh, I see (разбирам)
P@H or PAH—–Parents at home (родители в къщи)
PAL—–Parents Are Listening (родителите слушат)
PAW—–Parents are watching (родителите гледат)
PLZ—–Please (моля)
RU/18—–Are You Over 18? (имаш ли 18г.?)
SRY—–Sorry (извини ме)
SYS—–See you soon (до скоро)
W8AM—–Wait a minute (изчакай минута)
WAY or WAU—–What about you (а ти?)
WBS—–Write back soon (ей сега)
WB—–Welcome back (добре дошъл)
WP—–Wrong person (грешен човек)
WTF—–What The F*** (за какво става дума)
WU—–What’s up? (какво става?)
YL—–Young lady (млада дама)
=w=—–Whatever (без значение)
*G*—–Giggle or grin (хихикане)
*H*—–Hug (прегръдка)
*K* —–Kiss (целувка)
*S*—– Smile (усмивка)
*T*—–Tickle (гъделичкане)
*W*—–Wink (намигане)
Оценете публикацията:
0
Космологията и езотеричната традиция на древен Еги...
Защо жените викат по време на секс