Материалите в блога са без претенции за авторство.

Явлението синхрония

Животът ни е изпълнен със „случайни" съвпадения, които ни повеждат в една или друга посока. Точно когато сте замисляли нещо, се появява човек, който да ви помогне да го осъществите. Изпуснали сте автобуса и после се оказва, че той е катастрофирал. „Случайно" решавате да минете по различен път от обичайния и срещате човек, който по-късно изиграва важна роля в живота ви. Или искате да се обадите на някой, но по погрешка звъните на друг приятел и става ясно, че приятелят ви точно в този момент е зле и има нужда от помощ. Попадате „случайно" на някаква статия за лечение на болест и незнайно защо решавате да я запазите, а по-късно разбирате, че ваш близък се е разболял точно от тази болест и сега с тази статия вие му спасявате живота...

Кое ви е накарало да запазите статията, кое ви е накарало да минете точно в този момент по друг път, защо сте набрали приятеля си точно в момента, когато той е зле, кое е довело при вас най-подходящия човек в точния момент, когато сте имали нужда?

Случайност ли е това?

Аз мисля, че НЕ. Смятам, че няма нищо случайно и че всяко нещо, което ни се случва, става, защото е трябвало да се случи. Често наричаме случайностите късмет, чудо, съдба или ги свързваме с намесата на Висша Сила, на БОГ...

Кой определя всъщност какво да се случи? Кой така режисира живота на всички ни? Кой така предвидливо съчетава нашите намерения с намеренията на другите, кой е този хореограф, който синхронизира всички живи същества, всички събития и обстоятелства по такъв начин, сякаш е един общ танц и всяко движение се прави в точното време , на точното място, за да се случват нещата?

Понякога късметът, чудото са толкова впечатляващи, че сякаш БОГ ни закриля и води, сякаш Вселената предварително има някакъв план за нас и се грижи да го следваме.

Ние забелязваме само „случайностите", който довеждат до драстични промени или се описват като чудо. Но всъщност целият ни живот, колкото и хаотичен да изглежа понякога, е низ от синхроничности, от ситуации и обстоятелства, които оформят съдбата ни. Може да си мислим, че сме планирали бъдещето си, но се случват различни дребни неща, които привидно нямат нищо общо помежду си и ни повеждат на друго място, превръщат ни в човека, който сме.

Когато гледам назад живота си, откривам много неща, които са ме водили в определена посока. В тази публикация ви разказах как преди години „случайно" открих една малка книжка. Търсех учебник, но открих нея. Тази книга сложи началото на моите търсения, открития, прозрения. Преминавах от една област в друга – от психология към философия, метафизика, квантова физика, религиите, различни духовни учения и т. н докато дойде време да споделя наученото с вас. Освен това още от малка все се случваше „случайно" да се запозная с някой точно, когато е в тежък момент и точно аз да бъда човека, на който да се довери и на който да позволи да надникне в душата му.

Случайно ли ставаше това? Пращаше ли ги някой при мен или аз ги привличах? Кой е скритият режисьор на всичко това?

Точно когато реших, че исках да споделям нещата, които ме вълнуват и че е дошло време да пиша, а не само да чета, пак „случайно" във фейсбук се запознах с един блогър, който точно тогава „случайно" започна да публикувава уроци по блогиране. И последваха още други дребни „случайности", който ме водят сякаш натам, където има някакъв план за мен. Случайно ли е всичко това?

Всъщност мисля, че всяко нещо, което ми се е случвало – и добро и лошо, всеки човек, с който съм се запознавала е било сякаш предварително замислено и подготвено по съвършен начин до най-малка подробност, за да бъде животът ми такъв, какъвто трябва да бъде. Както казва Дийпак Чопра:

148931_241976312577904_530014557_n"

Несъмнено, тъй като всичко във Вселената е свързано и няма изолирани обекти, ние с нашето съзнание и подсъзнание въздействаме на всичко, което се случва и ще ни се случи. Хората и обстоятелствата, които привличаме отговарят на нашия вътрешен свят, на същността на подсъзнанието ни. Дори и „лошите" неща, които не ги искаме, всъщност ги създаваме чрез дълбоките си убеждения, залегнали в подсъзнанието ни.

Въпросът е КОЙ и КАК синхронизира моите намерения с
намеренията на другите, въздействието на моето подсъзнание и на подсъзнанието на останалите? Кой организира стичането на различните обстоятелства по такъв начин, че всеки да получи своето в точния момент и всеки да извърви Пътя си?

Синхронизъм има навсякъде в природата. Например сложните и прецизни движения на птиците в ятата и на пасажите риби. Няма водач, който да ги напътства. Рибите не си мислят – „сега тази пред мен се обърна наляво, значи и аз трябва да се завия наляво". Но всичко става едновременно.

„Моменталната съгласуваност, която обикновено наблюдаваме при птичите ята и при рибните пасажи, идва от духовното ниво, организиращо нелокализирания интелект във виртуалния свят. Резултатът е синхронизъм, или същества в пълно съзвучие със заобикалящата ги среда и помежду им, танцуващи в ритъма на космоса.

Този синхронизъм се хореографира от велик, всепроникващ разум, съществуващ в сърцето на природата, и той се проявява във всички нас чрез онова, което наричаме душа." Дийпак Чопра в „Спонтанното удовлетворяване на желанията"

Синхронизъм има по-често при животните, защото те са по-близо до природата на нещата.

Но как все пак се създава този синхрон? Как се създава ред в хаоса?

Отговори на тези въпроси намираме в много духовни учение, но за мен най-достъпно го обяснява Дийпак Чопра. Той съчетава Мъдростта от най-древните учения и най-новите постижения в квантовата физика и с различни примери асоциации ни предава достъпно информацията.

Ние не проумяваме как и защо всичко се случва и как стават „случайните" съвпадения, защото живеем на физическото ниво.

А както казва Дийпак Чопра, Битието има три нива:

Първото ниво е Физическото – светът, такъв, какъвто го
познаваме – материя и предмети с твърди очертания и включва всичко, което можем да усетим с 5-те си сетива. Всичко е триизмерно, има начало и край, причина и следствие.

Второто ниво е Квантовото ниво и се състои от информация и
енергия. То включва всичко, което не може да бъде докоснато и усетено със сетивата ни – като нашия разум – мисли, емоции. На това ниво всичко, което възприемаме на физическото ниво като материя, всъщност не се състои от нищо друго освен от информация, съдържаща се в енергията, тряптяща с различни честоти. Причината да не виждаме тази енергийна мрежа е, че енергията трепти прекалено бързо, а сетивата ни функционират твърде бавно и регистрират само част от енергията или струпвания на информация и я виждаме като стол, маса, моето тяло и т. н.

На квантовото ниво няма граница между нас и всичко останало в света. Всичко, което смятаме за твърдо, всъщност трепти навън и навътре. Единствено в нашето съзнание ограничените ни сетива създават твърдия свят от енергията и информацията.

Третото ниво е Нелокализираният свят
„Това ниво се състои от интелект, съзнание. То би могло да се нарече виртуална реалност, духовна реалност, поле на потенциалност, универсална същност или нелокализиран интелект."

Точно както информацията и енергията сътворяват физическия свят, този нелокализиран свят(без определено място) създава и оркестрира активността на информацията и енергията.

Именно от това ниво се създават синхроничностите.

Защото в това ниво няма определено място, няма разстояние, няма време, няма начало и край, всичко съществува едновремено, всичко е едно цяло.

Явленията в нелокализирания свят имат 3 важни особености, които ги отличават от явленията във физическия свят:

- имат акаузална връзка – т. е. едното не поражда другото, но все пак те са свързани едно с друго, сякаш танцуват на една и съща музика без да общуват помежду си.

- съотношението между тях е неотслабващо, разстоянието не съществува. Примерно във физическия свят звукът от някакъв инструмент става по-слаб ако се отдалечаваме от него. Но в нелокализирания свят няма значение накъде и колко се движите, звукът пак ще се чува също толкова ясно.

- явленията в нелокализираният свят не се нуждаят от време, за да достигнат до някъде. Те не следват законите на класическата физика. Няма нещо, което да пътува. Всичко е в мигновена връзка.

„Нелокализираният интелект е навсякъде веднага и е способен да предизвика многобройни ефекти едновременно на различни места.

Именно тази виртуална реалност организира и синхронизира всичко в света. Следователно това е източникът на съвпаденията, които са толкова съществени за синхроничната съдба.

Когато се научите да живеете от това ниво, ще можете да осъществите спонтанно всяко ваше желание. Вие можете да сътворите чудеса."

Дийпак Чопра

Когато започнем да навлизаме в това по-дълбоко ниво и внесем там своето НАМЕРЕНИЕ, то започва да оркестрира цялата съзидателност на Вселената и да създава съвпадения. Защото от това ниво всичко е въззможно.

Оценете публикацията:
2
Хората вероятно притежават магнетично шесто чувств...
Любовна магия