Материалите в блога са без претенции за авторство.

Произход на роднинските думи в българския език

Произход на роднинските думи в българския език

Снаха - българска дума за съпруга на сина или брата. Отхвърля се връзката със санскр. snauti- доя. Думата не е сходна и със древноиндийската думa за съпруга saMkaara. Това е защото думата се извежда от българските глагола сношавам - съвкуплявам, оплождам и снахождам- допадам, пасвам.

Думата снаха да е съотносима с думата синица, от която произлизат диалектните варианти снаица, снахица, снаа, сная, снашица, снъшица. Произхода на снаха се крие в санскритското sunus - син, и оттам синова съпруга - sunusa, snusa.


Сестра - произлиза от санскр. svasaH - сестра. Счита се, че думата сестра навлиза в езика на българите чрез древноиранския език, където "svasara" означава моя господарка, моя принцеса, но също и моя защита, съюз.

Българската дума сестра е близка калка на думата s'reyasItarA - по-чудесната, красивата жена (s'reyastara -много по-добрата).


Свекър - баща на съпруг. Произлиза от санскритските думи svaa-свой и kaara-съпруг, господар. В превод означава "мой господар". Нужно е да се уточни, че това е дума от северноиндийските диалекти, тъй като svasurah на санскрит е свекър , а svahruh-свекърва.


Сватя - произлиза отсанскритската дума svataa- собственост, притежание, в експликативен превод се превежда като свой човек.
Сватове- близки, наши хора

Произход на роднинските думи в българския език: снаха, свекър, брат, батко, сестра, стрина, кака, булка и др.


Брат - произлиза от санскритската дума bhraataa, bhraataH, bhraatra - брат

Годеж, года - обвързване между кандидат съпрузи. Произлиза от года- полза, от sanskr-gadya нещо което се пази.

Булка - през мунджански wula и турски bulu - жена от санкскритското baalaa - момиче в своята умалителна форма в българския език.


Сватба - дума със санскритски произход от svadhaa - обичай, собствен дом или svataa - свой, собствен и bhaati -светлина или bhu - начало, възникване. Възможен е и староперсийски произход на думата от svaa - собствен и таабе(табиет)- обред, обичай.


На фона на допълнителните разисквания за произхода на думата свадба, българите взаимстват културни влияния както от съседите си индийци, така и съседите си персийци. Отчита се и силното влияние на санскрит върху персийската култура. Напълно допустимо е участието на първия корен да е споделено от взаимозаменяемите svataa или - svadhaa - собствено състояние и tabiet- обичай, адет, тертип.


Бат, бате, батко - от санскритското batu(vatu) - момче, младеж.


Интерес представлява произхода на думата стрина. Счита се, че тя представлява уважително обръщение към по-голяма и опитна жена от тесния роднински кръг, която може и да възпитава роднински деца.

Името стрина е производно от санскритското strii - жена, от която произлиза названието striina.


Кака - древно име с вероятен произход от древното γίγας - силен, мощен.

Автор: Д.Георгиев-Даков

Оценете публикацията:
0
Терапията е съвместно приключение
Бъди кралица