Материалите в блога са без претенции за авторство.

РАЗУМНИЯ КРАЛ

Великият крал имал трима сина и искал да избере един за свой наследник. Това било много трудно, защото и тримата били много разумни, много храбри. А п...
Оценете публикацията:
0

Share this article:

Continue reading
788 Hits
0 коментара

А Бог каза "НЕ"

А Бог каза "НЕ" Помолих Бог да вземе моята гордост,а Той ми отговори: "Не".Каза ми, че гордостта не може да се отнеме,от нея се отказват.   По...
Оценете публикацията:
5

Share this article:

Continue reading
1572 Hits
0 коментара

Оскар Уайлд - Афоризми

  Оскар Уайлд е роден на 16 октомври 1854 година в Дъблин.  Баща му, известен лекар не само в Ирландия, но и в цяла Великобр...
Оценете публикацията:
0

Share this article:

Continue reading
1315 Hits
0 коментара

Мъдри мисли

Това, което прави живота щастлив е не да правиш нещата, които харесваш, а да харесваш нещата, които трябва да правиш! Ако не се радваш на малкото ня...
Оценете публикацията:
1

Share this article:

Continue reading
977 Hits
0 коментара

Вреден ли е белият хляб и кой вид да предпочетем

Навярно много oт нас, водени от различни съображения и най-вече тенденцията за намаляване на телесно тегло,  избягваме добавянето на хляб къ...
Оценете публикацията:
1

Share this article:

Continue reading
735 Hits
0 коментара

Защо не се мия?

 Хората, които не посещават църква, често пъти посачват доста интересни причини за това. За да покаже слабостта на подобни извинения, някой е съставил...
Оценете публикацията:
0

Share this article:

Continue reading
431 Hits
0 коментара

Избавителят

Китайски учен, който станал християнин, разказва следната притча: Един човек паднал в тъмна мръсна яма. Опитал се да се изкачи и да излеза от нея, но ...
Оценете публикацията:
2

Share this article:

Continue reading
528 Hits
0 коментара

Ниско Въглехидратна Диета при диабет и за отслабване - Professor John Yudkin (Джон Юдкин)

Ниско Въглехидратна Диета при диабет и за отслабване - Professor John Yudkin (Джон Юдкин) Диета с ниско съдържание на въглехидрати трябва да бъде с...
Оценете публикацията:
0

Share this article:

Continue reading
1093 Hits
0 коментара

Див Морков (Daucus carota)

Описание: Двегодишно папратовидно растение с елегантни, бели дантелени цветове. През първата година образува листна розетка и месест кореноплод, а пре...
Оценете публикацията:
0

Share this article:

Continue reading
724 Hits
0 коментара

Петък 13-ти-Разпети петък

♥♥♥ Петък 13-и е!Параскевидекатриафобия. "Никой не трябва да вика ,да пее или да се отдава на каквото и да е веселие"Днешния ден (13.04.2012) отново д...
Оценете публикацията:
0

Share this article:

Continue reading
470 Hits
0 коментара

Морковите

Всеки ден зимата ни напомня за себе си, натрупва се умората, а в битката срещу нея тялото ни има необходимост от различни витамини, минерали и микроел...
Оценете публикацията:
0

Share this article:

Continue reading
702 Hits
0 коментара

Кафето понякога е за предпочитане пред плодовете

След анализ на влиянието върху човешкия организъм на различни храни (в това число плодове, зеленчуци и ядки), учени установиха, че ползата от тях е зн...
Оценете публикацията:
1

Share this article:

Continue reading
709 Hits
0 коментара

Вечно

Луната, вместо улична лампа, осветява пътя ми към теб. Усещам ласките ти като вятъра, който косите ти разпилява. Дърветата се люлеят заедно с люб...
Оценете публикацията:
3

Share this article:

Continue reading
734 Hits
0 коментара

Стихирите

Първоначално под стихира разбирали всяка църковна песен, изложена в стихотворна форма и в този смисъл стихири били и тропарите, кондаците и ирмосите. ...
Оценете публикацията:
1

Share this article:

Continue reading
1209 Hits
0 коментара

С какво е уникална алфа липоевата киселина - АЛК?

Други имена: lipoic acid, thioctic acid, ALA Алфа-Липоевата киселина е мастна киселина, която се намира натурално във всяка една клетка във вашето тя...
Оценете публикацията:
0

Share this article:

Continue reading
732 Hits
0 коментара

Кестените

За  енергията, която излъчва дивият кестен се говори от стари времена. Достатъчни са две малки лъскави топчици, за да се сдобиете с несравнима ен...
Оценете публикацията:
1

Share this article:

Continue reading
679 Hits
0 коментара

Златото на инките - киноа

Растението киноа (Chenopodum qunoa) се смята за свещено и е с древен произход(според някои източници в Южна Америка са я използвали за храна още преди...
Оценете публикацията:
1

Share this article:

Continue reading
808 Hits
0 коментара

Средства за ускоряване на метаболизма и топене на мазнините

Капсаицин – това е основна съставка на лютите чушки. Повишава нивото на норепинефрина и спомага за топенето на мазнините. Взима се 30 мин. преди хране...
Оценете публикацията:
0

Share this article:

Continue reading
465 Hits
0 коментара

Сън и отслабване

Чудите ли се, защо не може да свалите килограми, въпреки че спазвате хранителен режим и дори тренирате?      Оказва се, че причината м...
Оценете публикацията:
0

Share this article:

Continue reading
429 Hits
0 коментара

Боровинките

Боровинките са супер храна. Въпреки, че са дребнички, плюсовете, които притежават са огромни. Анализ на клетъчната активност след прием на боровинки е...
Оценете публикацията:
0

Share this article:

Continue reading
457 Hits
0 коментара

Храните, с които отслабваме

Вие може би, тренирате, спазвате хранителен режим и искате да сте в най-добрата си форма. Това е чудесно! Но знаете ли, че ако включите в менюто си ня...
Оценете публикацията:
1

Share this article:

Continue reading
452 Hits
0 коментара

Диета срещу бръчки

Остаряването е необратим процес. С течение на времето повърхностния слой на кожата изтънява, по-долният слой губи колаген и еластин, кожата се отпуска...
Оценете публикацията:
0

Share this article:

Continue reading
462 Hits
0 коментара

Целулит

Целулитът не крие риск за здравето, освен ако не е придружен от наднормено тегло, но е неприятен естетичен проблем за повечето жени. Съществува много ...
Оценете публикацията:
0

Share this article:

Continue reading
531 Hits
0 коментара

Хапвайте слънчоглед ако сте бременна

  Важно е за бъдещата майка да подбира хранителния си режим, както за собственото здраве, така и за здравето на бъдещото си дете. Една от най...
Оценете публикацията:
2

Share this article:

Continue reading
332 Hits
0 коментара

6 фактора за топенето на мазнините

Да свалиш излишните килограми не е лесно, а когато фактори като възраст, бременност, застоял живот се включат в уравнението - си става почти невъзможн...
Оценете публикацията:
0

Share this article:

Continue reading
475 Hits
0 коментара

Храни помагащи да преборим депресията

Õðàíèòå, êîèòî ïîìàãàò íà ÷îâåê äà èçëåçå îò äåïðåñèâíî ñúñòîÿíèå, äàëå÷ íå ñà îíåçè, êúì êîèòî ïúðâî ïîñÿãà. Ìíîãî õîðà ïðåêàëÿâàò ñ êàôå, ñëàäêî è à...
Оценете публикацията:
0

Share this article:

Continue reading
355 Hits
0 коментара

Каква е връзката с мъжа Телец

Òîé å íåæåí, ÷óâñòâåí è ãàëüîâåí è îñâåí òîâà èçêëþ÷èòåëíî áëàãîðîäåí. Âðúçêàòà âè ñ ìúæà Òåëåö ùå áúäå åäíà îò íàé-êðàñèâèòå è ñòàáèëíè âðúçêè, êîèòî...
Оценете публикацията:
0

Share this article:

Continue reading
327 Hits
0 коментара

Картофени кюфтета със спанак на фурна

Ñâàðåòå êàðòîôèòå, íî áåç äà ãè ïðåâàðÿâàòå, îáåëåòå ãè è ãè íàñòúðæåòå. Ñïàíàêà áëàíøèðàéòå çà 1-2 ìèíóòè è îñòàâåòå äîáðå äà ñå îòöåäè ïðåäè äà ãî í...
Оценете публикацията:
0

Share this article:

Continue reading
554 Hits
0 коментара

Значение на сънищата в Исляма

В ислямската религия се вярва, че сънищата са важен канал за комуникация между човешките същества и свръхестествения свят. Смисълът на сънищата в исля...
Оценете публикацията:
1

Share this article:

Continue reading
384 Hits
0 коментара

Млечна баница с юфка

Ñèïåòå äîìàùíàòà þôêà â òàâà è ÿ ðàçñòåëåòå, ñëåä êîåòî îòãîðå ðàâíîìåðíî ðàçïðåäåëåòå ìàñëîòî. Ñëîæåòå äà ñå çàïå÷åòå âúâ ôóðíàòà, äîêàòî ìàñëîòî ñå ...
Оценете публикацията:
0

Share this article:

Continue reading
385 Hits
0 коментара

НАСЪРЧЕНИЕТО...

Някои от най-значимите литературни постижения са били предшествани от окуражителните думи или постъпки на любим човек или на верен приятел. Ако не беш...
Оценете публикацията:
1

Share this article:

Continue reading
489 Hits
0 коментара

Какво издават ръцете

Àêî ÷îâåê ÷åñòî äúðæè ðúöåòå ñè ñâèòè â þìðóöè, òîé èìà ñêðèòè òúìíè ñòðàíè íà õàðàêòåðà. ×îâåêúò, ÷èèòî ðúöå âèñÿò ñâîáîäíî, äîêàòî âúðâè, å èñêðåí, ...
Оценете публикацията:
0

Share this article:

Continue reading
396 Hits
0 коментара

Какво да го питам на първа среща

Åòî, ÷å òîé íàé-ñåòíå ñå ðåøè äà âè ïîêàíè íà ñðåùà. ×óâñòâàòå ñå ñòðàõîòíî, íî è ìàëêî ñå ïðèòåñíÿâàòå. Êàê ëè ùå ïðîòå÷å âå÷åðòà? Àìè àêî ãî ðàçî÷àð...
Оценете публикацията:
0

Share this article:

Continue reading
396 Hits
0 коментара

Честит 8-ми март

  Скъпи момичета, жени и майки, Да си жена е съдба, призвание и отговорност. Казват, че било и ад, проклятие и болка, но преди всичко е отговорност ...
Оценете публикацията:
2

Share this article:

Continue reading
541 Hits
0 коментара

Безсмъртните дишат с петите

Безсмъртните дишат с петите Превод – Андрей Мандов (Тайдзицюан Център Ба Лин) Обикновените хора ходят без да се съсредоточават върху това, което п...
Оценете публикацията:
3

Share this article:

Continue reading
852 Hits
0 коментара

Възхвала на стоте лекарства

Image via Wikipedia Лао Цзюн казва: От най-древни времена мъдреците са се стремили да вършат добро, дори и в най-незначителните дреболии. Не оста...
Оценете публикацията:
4

Share this article:

Continue reading
783 Hits
0 коментара

Тодоров ден

  Тодоровден e!Имен ден празнуват днес Тодор, Тодорка, Теодор, Теодора. Честито! Днес е църковният празник Тодоровден, който се отбелязва винаги в п...
Оценете публикацията:
2

Share this article:

Continue reading
572 Hits
0 коментара

ДАЙ ДА ТИ Я ВЪРЖА

   Бели и червени, румени засмени Няма значение дали ще купиш бялото и червеното made in China или усукано от възлести или млади пръ...
Оценете публикацията:
2

Share this article:

Continue reading
689 Hits
0 коментара

Какво им има на жените....

    От месеци насам не мога да заспя. Един въпрос ме мъчи и не ми дава покой. Какво ми има? Защо жените искат да им бъда само приятел? Повръща ми ...
Оценете публикацията:
1

Share this article:

Continue reading
530 Hits
0 коментара

Самотното момиченце...

Босо и мръсно, малкото момиченце стоеше в парка и наблюдаваше хората да минават. Тя никога не се опита да ги заговори, тя никога не каза дума. Много х...
Оценете публикацията:
4

Share this article:

Continue reading
610 Hits
0 коментара

СЪСТЕЗАНИЕТО

  Това беше денят на голямото състезание на Сам. Той се опита да се усмихне. Не беше лесно, когато стомахът ти се свива от страх. Моментът беше ...
Оценете публикацията:
1

Share this article:

Continue reading
536 Hits
0 коментара

РИСК

В плодородната пролетна почва две семена лежали едно до друго.   Първото семе казало: — Искам да раста! Искам да пусна корените си дълбок...
Оценете публикацията:
0

Share this article:

Continue reading
497 Hits
0 коментара

В търсене на „хляб” - историята на твоя живот?

Имало едно време един гладен човек. Доста често чувал около себе си хората да говорят за „хляб” – колко вкусен е и как задоволявал глада. Въпреки, че ...
Оценете публикацията:
1

Share this article:

Continue reading
414 Hits
0 коментара

Сирни заговезни - Прошка

Празникът се Сирни Заговезни се нарича още Поклади и Прошка.  По традиция на този ден близки и познати се опрощават помежду си за всякакви провинения ...
Оценете публикацията:
1

Share this article:

Continue reading
800 Hits
0 коментара

Конците, начин на употреба

  Объркаха се конците. Сутринта усещам дръпване в крака, а клатя главата. Искам да си вдигна лявата ръка, а вдигам дясната. Тези, дето ги дъ...
Оценете публикацията:
0

Share this article:

Continue reading
552 Hits
0 коментара

Защо Господ постъпва различно

    Имало едно време един монах, той обичал своят Бог повече от всичко на света, вярвал в Него и славел името Му. Монахът обикалял земите и отсяда...
Оценете публикацията:
2

Share this article:

Continue reading
443 Hits
0 коментара

След бързането...

"Работата ще почака докато покажеш на детето си дъгата, но дъгата няма да почака да си свършиш работата." Патриша Клафърд  Бързах.  Профучах през тра...
Оценете публикацията:
0

Share this article:

Continue reading
463 Hits
0 коментара

Кръстът на живота

 - Защо наричаме живота си тежък кръст, татко?  - Виж, - отговорил бащата, държейки в ръце две пръчици. - По-късата пръчица е нашата грешна...
Оценете публикацията:
2

Share this article:

Continue reading
465 Hits
0 коментара

10-те принципа на Ганди как да променим света

1. Промяна“Вие трябва да бъдете промяната, която искате да видите в света.”“Като човешки същества, нашето величие е не толкова в това да можем да съгр...
Оценете публикацията:
0

Share this article:

Continue reading
466 Hits
0 коментара

Действителност...

Край пътя лежал ствол на изсъхнало дърво. През нощта минал крадец и се изплашил – помислил си, че там стои и го причаква полицай. Преминал влюбен млад...
Оценете публикацията:
2

Share this article:

Continue reading
405 Hits
0 коментара

Скритият дар...

Имало eдно врeмe eдин абитуриeнт, който сe надявал, чe богатият му баща щe му подари скъпа кола за завършванeто. Вмeсто това обачe получил... Библия. ...
Оценете публикацията:
1

Share this article:

Continue reading
492 Hits
0 коментара

Миризмата на омразата

Учителка в детската градина измислила за децата в групата следната игра: всеки трябвало да донесе торба с няколко картофа, като всеки картоф носел име...
Оценете публикацията:
2

Share this article:

Continue reading
486 Hits
0 коментара

The Test of the Three Strainers.

 In ancient Greece, Socrates was highly reputed for his wisdom. One day someone came to the great philosopher and said to him “Do you know what I just...
Оценете публикацията:
0

Share this article:

Continue reading
438 Hits
0 коментара

Е хайде стига с тази ЕВРОПА

Много хора си представят стара Европа с благородните рицари, готови на подвизи в името на прекрасните, светещи от чистота дами, с красиви дворци и галантни мускетари, с пищните кралски приеми и благоуханни градини. И с тъга си мислят - защо не съм се родил в тези благородни времена.

Всъщност истината е съвсем друга и много по-малко благоуханна. Това се отнася не само за мрачното Средновековие, а и за успешните епохи на Възраждането и Ренесанса. С прискърбие трябва да Ви съобщим, че за повечето отрицателни страни на едновремешна Европа е отговорна християнската църква. И на първо място - католическата.

Оценете публикацията:
2

Share this article:

Continue reading
838 Hits
0 коментара

50 малки удоволствия

50 малки удоволствия 1. Да си намерите пари в джоба на стари дънки. 2. Да отидете на почивка. 3. Да плувате в морето. 4. Да легнете в изпрани чаршафи. 5. Да се събудит...
Етикети:
Оценете публикацията:
0

Share this article:

Continue reading
907 Hits
0 коментара

Как да разпознаем лъжеца в интернет

 
 
Всеки има подозрението, че в интернет много се лъже. От лични впечатления за среща на живо след дълго чатене с "мечтата на живота" или разкази на приятели. Когато се оказва, че човекът няма почти нищо общо с профила си в мрежата. Вместо атрактивна естествена блондинка, първокурсничка в университет, се изтъпанва изрусена кака. Или кабриото на "перспективен мениджър" се оказва на ремонт, а той самият - много под заявения ръст от 180 см дори и с обувките си с ток.
Оценете публикацията:
4

Share this article:

Continue reading
758 Hits
0 коментара

Задушница пред Великия пост

Mary of_egypt21

В съботния ден срещу Неделя Месопустна (Месни заговезни) всички българи извършват помен в чест на мъртвите - голямата Задушница пред Великия пост. Окончателното определение съдбата на човека, съобразно живота и делата му на земята, ще бъде в края на вековете - при Второто Христово пришествие. Църквата затова се моли за починалите от векове с вяра свои чеда и е определила нарочни дни за това - съботите в спомен на Великата събота преди Възкресение и задушниците, каквато е тая пред Великия пост.

Оценете публикацията:
1

Share this article:

Continue reading
587 Hits
0 коментара

Захарна наркомания

Захарна наркомания Вредата от сладкото, за която не подозираме Боряна АНТИМОВА Обядвали сте преди два часа, а вече ви се хапва нещо сладко. Но едва ли посягате към пол...
Оценете публикацията:
0

Share this article:

Continue reading
415 Hits
0 коментара

Китайски слънчев календар

Китайските астрономи разделят годината на 24 части на базата на слънчевата еклиптика. Това са така наречените слънчеви знаци или  , the "24 превъ...
Оценете публикацията:
1

Share this article:

Continue reading
701 Hits
0 коментара

Рецепти за подмладяване

Woman in satin dress holding mirror

Woman in satin dress holding mirror (Photo credit: George Eastman House)


Рецепта 1

Ефектът е зашеметяващ:

Подобрява зрението, кожата на цялото тяло става изключително гладка, косата става по-гъста и расте по-бързо.
А ето и средството:
 
200 гр. Ленено масло
4 лимона
3 не големи глави чесън
1 кг.мед

Приготовление:

Смелете обелените скилидки чесън, 2 обелени лимона, 2 лимонови кори.Смесете всички тези продукти, поставете в стъклен буркан с капак и съхранявайте в хладилник.

Прилагане:

Приемайте по една супена лъжица(дървена), половин час преди хранене.Желателно е да се приема тази смес 3 пъти на ден , но може и  един път дневно.

Оценете публикацията:
4

Share this article:

Continue reading
1389 Hits
0 коментара

Числата според китайската нумерология

China (Photo credit: andy castro) В китайската култура някои числа се считат за щастливи, а други за носещи несполука. Заради това някои са г...
Оценете публикацията:
2

Share this article:

Continue reading
885 Hits
0 коментара

Безсъници на глас

Неочаквано, нахално и с взлом в живота ми нахлуха неясни сигнали за криза, буря разкърши клоните на крехкото, току-що разлистило се семейно щастие и в...
Оценете публикацията:
2

Share this article:

Continue reading
821 Hits
0 коментара

Мисли на Оскар Уайлд

Мисли на Оскар Уайлд Никоя цена не е достатъчно висока за едно ново усещане. Единственият начин да устоиш на изкушението, е да му се отдадеш. Да обичаш значи да надминеш...
Етикети:
Оценете публикацията:
0

Share this article:

Continue reading
1173 Hits
0 коментара

КОГАТО ВНИКВАШ В СЕГАШНИЯ МОМЕНТ, НЕ ТЪРСИ СЕБЕ СИ В РАЗУМА

      Чувствам, че преди да успея да се приближа до пълната осъзнатост или духовното просветление, ми е повече от нужно да знам, к...
Етикети:
Оценете публикацията:
2

Share this article:

Continue reading
1478 Hits
0 коментара

Медитация за взаимоотношенията - Абрахам-Хикс

Медитация за взаимоотношенията - Абрахам-Хикс       = 1 = Чудесно е, че имаме възможност да ви посетим на тема „взаимоотношения”.  Няма  тема, по-важна от взаимоотн...
Етикети:
Оценете публикацията:
2

Share this article:

Continue reading
1302 Hits
0 коментара

ТРИТЕ ЖИВОТА-Петър Дънов /лекция/

ТРИТЕ ЖИВОТА-Петър Дънов /лекция/   Тази вечер ще има едно квакерско събрание. Всички ще мълчат, докато приемете вдъхновение. Аз ви събрах тази вечер, да ви попитам как да упо...
Етикети:
Оценете публикацията:
1

Share this article:

Continue reading
1500 Hits
0 коментара

Мисъл за деня: 17 Февруари 2012 г. Петър Дънов

Мисъл за деня: 17 Февруари 2012 г. Петър Дънов       Хората мислят, че се обичат един друг. Аз вярвам в тяхната любов, само ако обичат Бога. Ако не Го обичат, любовта им към хор...
Етикети:
Оценете публикацията:
1

Share this article:

Continue reading
1317 Hits
0 коментара

Инелия Бенц: КОСМИЧЕСКИ КОРАБ „ЗЕМЯ” - И КАПИТАНЪТ СИ ТИ

Инелия Бенц: КОСМИЧЕСКИ КОРАБ „ЗЕМЯ” - И КАПИТАНЪТ СИ ТИ       Изместването достигна до финалната си фаза...сега всичко зависи от теб. През седмицата от 22 до 28 август 2011 бях учти...
Етикети:
Оценете публикацията:
7

Share this article:

Continue reading
1883 Hits
0 коментара

Йога и осъзнаване

За повечето хора думата „осъзнаване” означава просто „осведоменост, знание”. Ние често говорим: „Аз осъзнавам това и онова”, имайки предвид, че знаем ...
Етикети:
Оценете публикацията:
0

Share this article:

Continue reading
955 Hits
0 коментара

Медитацията и ползите от нея

  В забързания ритъм на ежедневието и изискванията на модерния живот стресът се превръща в неизменен спътник на всеки от нас. Често усещаме, че ...
Етикети:
Оценете публикацията:
0

Share this article:

Continue reading
999 Hits
0 коментара

КАК ДА ПРЕОДОЛЕЕМ ОТЧАЯНИЕТО ЧРЕЗ ДУХОВНО СВЪРЗВАНЕ. БОЖЕСТВЕНО ПРОНИКВАНЕ-Дона Идън

      Когато хората са отчаяни, самотни, болни, страдащи от физическа болка, разтревожени от неизлечимо заболяване или просто не м...
Етикети:
Оценете публикацията:
1

Share this article:

Continue reading
2038 Hits
0 коментара

Химнът на Любовта

    Да говоря всички езици човешки и дори ангелски, щом любов нямам, ще бъда мед, що звънти, или кимвал, що звека. Да имам пророчески д...
Етикети:
Оценете публикацията:
2

Share this article:

Continue reading
938 Hits
0 коментара

Притча за човека с велико сърце

      Веднъж, преди време, един Учител говорил пред събралото се множество от хора, а посланието му било толкова забележително, че в...
Етикети:
Оценете публикацията:
4

Share this article:

Continue reading
1114 Hits
0 коментара

НАВЪТРЕ В СЕБЕ СИ

     Често се говори, че трябва да насочим вниманието си, навътре в себе си. Сега ще опитам да опиша проблемите при този процес. Мно...
Етикети:
Оценете публикацията:
1

Share this article:

Continue reading
954 Hits
0 коментара

НАЙ-ДОБРИЯТ МЕТОД

      Само светлият път на Мъдростта води към Истината.Размишление.  Четоха се резюмета на пета и шеста лекция от пъ...
Етикети:
Оценете публикацията:
2

Share this article:

Continue reading
850 Hits
0 коментара

16.02.2012, четвъртък от Петър Дънов

16.02.2012, четвъртък от Петър Дънов         Дата: 16.02.2012, Четвъртък Цвят: Тъмно синПланета: ЮпитерПесен: Той идеХрана: картофи...
Етикети:
Оценете публикацията:
2

Share this article:

Continue reading
954 Hits
0 коментара

Талисмани и амулети за щастлив живот

Магически лампи, говорещи рибки, вълшебни огледала –  те не живеят само в приказките, които сме слушали като малки. Мнозина вярват, че можем ...
Етикети:
Оценете публикацията:
1

Share this article:

Continue reading
1202 Hits
0 коментара

Зодии и техните камъни

Всяка зодия се различава от другата по своя темперамент и предпочитания. Ето защо на отделните знаци от зодиака подхождат различни скъпоценни и полуск...
Етикети:
Оценете публикацията:
1

Share this article:

Continue reading
950 Hits
0 коментара

Високосна година

Високосна година 2012г. е не само годината на китайския дракон, но е и високосна година. Какво е характерно за календарната аномалия, какво се е случило на 29ти февруа...
Оценете публикацията:
0

Share this article:

Continue reading
910 Hits
0 коментара

„Титли“ в родословното дърво

Семейните отношения не са лесна работа – смесица от характери, лични пристрастия  и сложни обстоятелства. Клоните на родословното дърво се оплита...
Оценете публикацията:
0

Share this article:

Continue reading
796 Hits
0 коментара

СЪЩЕСТВУВАМЕ ЛИ РЕАЛНО ИЛИ СМЕ ТВОРЕНИЕ В УМА НА ЦЯЛОТО?

Тази тема ми бе подсказана от един приятел във фейсбук, който при една наша дискусия подхвърли: ”Интересното е – има ли ни нас всъщност?” Това ми да...
Оценете публикацията:
1

Share this article:

Continue reading
832 Hits
0 коментара

Диагностика на кармата

      Моите изследвания, в същността си, представляват опит да се намали зависимостта от обкръжаващия ни свят. И ако не вървим към...
Етикети:
Оценете публикацията:
4

Share this article:

Continue reading
998 Hits
0 коментара

Историята за чудното изкуство на един котарак

      Имало едно време един майстор на сабя на име Шокен. В неговата къща, един огромен плъх вършел хиляди бели. Той тичал из нея ...
Етикети:
Оценете публикацията:
3

Share this article:

Continue reading
802 Hits
0 коментара

Лесна и бърза промяна на съзнанието

    При един шаман дошъл ученик и помолил: - О, велики шамане, как мога веднага да променя съзнанието си? Шаманът плеснал с ръце и поп...
Етикети:
Оценете публикацията:
1

Share this article:

Continue reading
739 Hits
0 коментара

Мислят ли хората

Йосиф Йоргов Със съжаление трябва да напиша НЕ. И това явление засяга всички хора, без изключение, защото всички сме израсли под влиянието на гигантс...
Оценете публикацията:
2

Share this article:

Continue reading
813 Hits
0 коментара

Из „Завръщането на блудния син”

Из „Завръщането на блудния син”     Иван Симеонов Човекът е храм на Божията тайна, затова в душата му съжителстват и ангелът, и демонът. А и той не се ражда вярващ в Бог...
Етикети:
Оценете публикацията:
0

Share this article:

Continue reading
558 Hits
0 коментара

Тайните на Вселената

Борис Балкх Религията, вече не помни, а науката още не знае. Представите на древните българи за строежа и процесите във Вселената са въплътени ...
Оценете публикацията:
2

Share this article:

Continue reading
700 Hits
0 коментара

Непредсказуемостта е закодирана в мозъка

  Изборът между две алтернативи чрез жребий става постоянно в главата ни на безсъзнателно ниво, твърдят неврофизиолози от Кеймбридж. Учените отк...
Оценете публикацията:
2

Share this article:

Continue reading
512 Hits
0 коментара

Вълшебната скала в езерото Бирманиан в Бирма

  Това е изображение на скала в езерото Бирманиан в Бирма. Вижда се по този начин само в определен период на годината, когато слънцето огрява ск...
Оценете публикацията:
3

Share this article:

Continue reading
874 Hits
0 коментара

„Символът на вярата” на съвремието

    Нови времена, нови нрави! А сега времената са Глобални. Търсенето на глобални формули за решаване на проблемите доведе до създаване на...
Етикети:
Оценете публикацията:
0

Share this article:

Continue reading
793 Hits
0 коментара

Българските руни и нордическите руни


Наблюдавайки тази снимка, в главата ми веднага възникват асоциации, свързани с историята на древния род Дуло, положил началото на първите български държави още 15 000 г.пр.н.е. или 33 000г.пр.н.е. според Стефан Цанев. Вижте най-добре сами.
Оценете публикацията:
2

Share this article:

Continue reading
4036 Hits
0 коментара

Честит Свети Валентин

Любовта, влюбените, красотата... всичко това... без което не можем. Пак ще се напием, но повода е хубав :) И не гледайте скритата реклама в картината ...
Оценете публикацията:
2

Share this article:

Continue reading
897 Hits
0 коментара

Прогноза за 2012г! През 2012г се отваря петото Измерение -ЛЮБОВ!

  До сега те бяха четири: височина, ширина, дължина, време. ще оценяваме още и по съдържанието на ЛЮБОВ. Състоянието на...
Оценете публикацията:
3

Share this article:

Continue reading
1135 Hits
0 коментара

Из изповедта на една фея

943173092 n
Всеки преминава през трудни моменти. Така си мисля. Те и мен не са ме отминали. Но как да ги приемаме, преодоляваме и използваме в наша полза, това е въпросът на въпросите.
Борбата и вървенето напред не са нещо кратко и временно. Това е настройка за до края на живота ни и за вечността. Тогава и трудните моменти вече няма да изглеждат така както изглеждат обикновено.
Искаме –или поне аз искам- да продължаваме напред без “черните периоди“. Може би тези , които не са ги имали, няма да ме разберат. И блазе им., радвам се за тях. Тук не говоря за съвсем “реални“ проблеми. Говоря за такива които се появяват на психически душевно ниво, понякога от съвсем ясно определими причини, а понякога даже сякаш от нищото.... дали ще ме разберете, незнам. 
Оценете публикацията:
5

Share this article:

Continue reading
876 Hits
0 коментара

ЗАЩО НЯМА ДЕПРЕСИРАНИ МЪЖЕ?

ЗАЩО НЯМА ДЕПРЕСИРАНИ МЪЖЕ? Мъжете са щастливи хора. Фамилията им остава непроменена след брака. Гаражът е изцяло на тяхно разположение. Ако са решили да се женят, значи искат ня...
Оценете публикацията:
1

Share this article:

Continue reading
818 Hits
0 коментара

За онзи...

За онзи блясък в очите. За онзи трепет в гърдите. За онзи звук в ушите. За онзи. Той е всичко. За всеки миг, в който като го видя, чувам туп-туп....
Оценете публикацията:
2

Share this article:

Continue reading
583 Hits
0 коментара

За Любовта

Съвременните хора не могат да разберат любовта, понеже не могат да се разделят от старите схващания. Те мислят, че като обичаш един човек, трябва да г...
Оценете публикацията:
1

Share this article:

Continue reading
755 Hits
0 коментара

Кармичните уроци

Когато човек върши повече добрини, отколкото лоши неща, съдът на „кармата” не е пълен дори наполовина. Тогава животът на този човек е комфортен, само ...
Оценете публикацията:
2

Share this article:

Continue reading
967 Hits
0 коментара

Формулата на успеха

През живота ни сме се убедили на практика, че на някои хора, каквото и да правят, просто не им върви, а при други е точно обратното – съдбата е винаги...
Оценете публикацията:
3

Share this article:

Continue reading
917 Hits
0 коментара

Парадоксът на нашето време

Парадоксът на нашето време е, че имаме по-високи сгради, но по-ниска търпимост, по-широки магистрали, но по-тесни възгледи. Харчим повече, но имаме по...
Оценете публикацията:
2

Share this article:

Continue reading
1063 Hits
0 коментара