ОМ ШРИ САРАСВАТИЯ НАМАХ

Мантра за усвояване на знанията и уроците на живота