Ошо Дзен Таро, подредба Птица в полет

Тази подредба има формата на птица в полет. Картите от лювото крило говорят за женското начало в човека в дадения момент, а дясната мъжката. С първата избрана карта започва полета, затова тя принадлежи към мъжката активна енергия. Всяка следваща карта е отговор на предишната и помага на птицата да се издигне по-високо, да достигне яснота и вътрешен мир.