Ошо Дзен Таро, Бърза подредбаНов поглед

Голяма аркана

9

Когато се отвориш за върховното, то мигновено се излива в теб. Тогава вече не си обикновено човешко същество -издигнал си се над това ниво. Прозрението ти е станало прозрение на цялото съществувание. Вече не си отделен -намерил си своите корени.

Иначе всички се движат без корени, без да знаят откъде сърцето им получава безспирно енергия, кой е този, който диша в тях, без да познават жизнения сок, който тече в тях. Това не е тялото, не е умът - това е нещо, което е отвъд всички дуалности и се нарича бхагават- бхагават в десеттепосоки...

Когато твоята вътрешна същност се отвори, отначало изживяването е в две посоки - на височина и в дълбочина. После бавно, с установяването на тази ситуация, започваш да се оглеждаш, да се простираш в останалите осем посоки. А когато стигнеш до момента, в който височината и дълбочината ти се срещнат, можеш да се огледаш до самата периферия на вселената. Тогава съзнанието започва да се разгръща във всичките десет посоки, но пътят е един.

 

Коментари

Фигурата на тази карта е изживяла възраждане, издигайки се от земните си корени, за да полети със своите нови криле към безкрая. Геометричните форми около тялото показват многото измерения на живота, до които този човек има едновременен достъп. Квадратът олицетворява физическия свят, проявеното, познатото. Кръгът е символ на непроявеното, духа, чистото пространство, а триъгълникът - на тройната природа на вселената - проявеното, непроявеното и човешкото същество, което ги съдържа.

Сега имаш възможност да видиш живота във всичките му измерения, от дълбините до висините. Те съществуват заедно и когато познаем от опит, че мракът и трудностите са толкова нужни, колкото светлината и безгрижието, започваме да гледаме на света по много различен начин. Като позволим да бъдем наситени с всички цветове на живота, ставаме по-цялостни.