Ошо Дзен Таро, Бърза подредбаПускане

Голяма аркан

9В съществуванието никой не е по-добър и никой не е по-лош. Стръкчето трева и голямата звезда са абсолютно равни... Но човекът иска да е над другите, иска да завладее природата, затова трябва да се бори непрестанно. Всички усложнения произхождат от тази борба. Невинният човек е такъв, който е изоставил борбата, който вече не се интересува да играе роля, да доказва, че е нещо специално;, който е станал като роза или като капката роса върху лотосовото листов който е станал част от тази вечност;, който се е разтопил, слял се е, станал е едно с океана и е само вълна;, който няма представа за "аз". Изчезването на "аз"-а е невинност.

Коментари

На тази картина на лотосови листа в ранната утрин виждаме по вълничките във водата, че една капка току-що е паднала. Това е едновременно скъпоценен и мъчителен момент. С предаването си на гравитацията и изплъзването от листото капката губи соята предишна самоличност и става част от необятната водна шир. Можем да си представим как е потреперала, преди да падне, точно на ръба между познатото и непознаваемото. Избирането на тази карта е знак, че нещо е завършено, нещо е към своя край. Каквото и да е то - работа, връзка, дом, който си обичал, изобщо нещо, което може би ти е помагало да се идентифицираш - време е да го пуснеш. Позволи си да почувстваш тъгата, но не се опитвай да го задържиш. Нещо по-голямо те очаква, нови измерения за изследване. Стигнал си там, откъдето няма връщане назад, и гравитацията си върши работата. Остави й се - тя въплъщава избавлението.