Ошо Дзен Таро, подредба Парадокс

Изберете тесте без да разсъждавате, просто усетете и кликнете.