Ошо Дзен Таро, Подредба Ромб

1. Въпрос

Ошо Дзен Таро - Ромб


Любовниците

Голяма аркана

2

Три неща трябва се отбележат: най-долното ниво на любовта е сексът - той е физически;, а най-висшето усъвършенстване на любовта е състраданието. Сексът е под любовта, състраданието е над любовта. Любовта е точно по средата.

Много малко хора познават любовта. За жалост 99 процента си мислят, че сексуалността е любов -това не е така. Сексуалността е много животинска;, вярно е, че тя има потенциала да израсне в любов, но не е истинската любов, а само потенциал...

Ако развиеш осъзнатост, бдителност, медитативност, сексът може да бъде трансформиран в състрадание. Сексът е семето, любовта - цветето, а състраданието -ароматът.

Буда е определил състраданието като любов плюс медитация. Когато любовта ти не е просто желание за другия, не е само нужда, а е споделяне, когато в своят любов не си просяк, а император, когато обичаш не в очакване на нещо в замяна, а си готов само да даваш - да даваш заради самата радост от даването - тогава добави медитацията и от теб ще се освободи чистият аромат. Това е състраданието. Състраданието е най-висшият феномен.

Коментари

Това, което наричаме любов, в действителност е цял спектър от взаимоотношения, простиращи се от земята до небето. На най-земно ниво любовта е сексуално привличане. Мнозина от нас остават привързани към това ниво, тъй като условностите на обществото са натоварили сексуалността с най-различни очаквания и въздържания. Всъщност най-големият "проблем" на сексуалната любов е, че тя никога не е трайна. Само когато приемем този факт можем наистина да я оценим по достойнство - да я приветстваме, когато я чувстваме в себе си, а когато утихне, да се сбогуваме с благодарност.

Тогава в процеса на съзряване започваме да изпитваме любовта, която съществува отвъд сексуалността и почита уникалната индивидуалност на другия. Започваме да разбираме, че партньорът ни често служи за огледало, като отразява невидими аспекти от по-дълбоката ни същност и ни помага да постигнем своята вътрешна цялост.

Тази любов се основава на свободата, а не на очакването и нуждата. Нейните криле ни издигат все повече и повече към вселенската любов, която изживява всичко като едно.


2. Вътрешно влияние, което не сте способни да видите

Ошо Дзен Таро - Ромб

Самотата

Голяма аркана

9

Когато си сам, ти не си сам, а си просто самотен - а между това да си сам и самотен има огромна разлика. Когато си самотен, мислиш за другия, чувстваш липсата му.

Самотността е негативно състояние. Тогава чувстваш, че ще е по-добре, ако до теб има Друг човек - приятел, съпругата, майката, любимият човек, съпругът. Хубаво щеше да е другият да е наблизо, но него го няма. Самотността е отсъствието на другия.

Самотата е собственото присъствие. Самотата е много позитивна. Тя е присъствие, преливащо присъствие. Толкова изпълнен си с присъствие, че можеш да обхванеш цялата вселена и нямаш нужда от никого.

Коментари

Когато го няма "човека в живота ни", можем или да бъдем самотни, или да се наслаждаваме на свободата, която самотата носи. Когато не намираме подкрепа у другите за истините, които сме усетили дълбоко в себе си, можем или да се чувстваме изолирани и огорчени, или да празнуваме осъзнаването, че визията ни е достатъчно силна, за да победи дори могъщата човешка нужда от одобрението на семейство, приятели или колеги.

Ако си изправен пред подобна ситуация в момента, обърни внимание на това как избираш да погледнеш на своята "самота" и поеми отговорността за направения избор.

Смирената фигура на тази карта сияе със светлина, която се излъчва отвътре. Едно от най-важните неща, с които Гаутама Буда е допринесъл към духовния живот на човечеството, е настоятелното изискване към учениците: "Бъди светлина сам за себе си." Рано или късно всеки от нас трябва да развие в себе си способността да измине пътя в тъмнината без спътници, карти или водачи.


3. Външно влияние, което осъзнавате

Ошо Дзен Таро - Ромб

Учителят

Голяма аркан

9..
Сега ще кажа нещо, което пазя в тайна цял живот. Винаги съм искал да не бъда учител на никого... Да си учител е много странна работа. Трябва да убеждаваш хората за неща, свързани със сърцето, като прибягваш до аргументи, логика, рационалност, философия;, трябва да използваш ума като слуга на сърцето. Работата на учителя е да ти отнеме ума, така че цялата енергия да се придвижи в сърцето. Сега разбираш ли? Думата учител внушава идеята за ученик, последовател. Как може да има учител без ученик, без последовател? Но в духовния смисъл думата учител - master - означава такъв, който е постигнал себеовладяване. Това няма никаква връзка споследователи, не зависи от други хора. Постигналият себеовладяване може даси бъде сам. Новият човек, за когото говоря, ще бъде такъв.

Коментари

Учителят в Дзен не е учител на другите, а овладял себе си - и това себеовладяване намира отражение във всеки негов жест и дума. Той не е учител, който има доктрина за предаване, нито свръхестествен пратеник в директна връзка с Бог, а просто такъв, който е станал жив пример за най-висшия потенциал, съдържащ се във всяко човешко същество. В очите на този учител ученикът открива отражение на своята собствена истина. В тишината на присъствието му ученикът може по-лесно да потъне в тишината на собственото си същество. Общността от търсещи, която се оформя около учителя, става енергийно поле, подкрепящо всеки индивид в откриването на неговата собствена вътрешна светлина. Щом открие тази светлина, ученикът разбира, че учителят извън него е бил само катализатор, средство за пробуждане на този, който е вътре...


4. Какво е необходимо

Ошо Дзен Таро - Ромб

Изтощение

Голяма аркан

9Човекът, който живее, движен от съвестта, остава твърд. Човекът, който живее, движен от съзнанието, остава мек. Защо? Защото този, който има определени представи за това как да живее, естествено става твърд. Той трябва постоянно да носи около себе си своя характер. Този характер е като броня. Неговата защита, неговата сигурност, целият му живот е инвестиран в този характер. Той винаги реагира на ситуациите чрез характера, а не пряко. Ако го попиташ нещо, отговорът му е готов. Това е белегът на твърдия човек - той е глупав, механичен. Може да е добър компютър, но не е човек. Ти правиш нещо, а той реагира по установен начин. Реакцията му е предсказуема. Той е робот. Истинският човек действа спонтанно. Ако го попиташ нещо, въпросът ти получава отклик, а не реакция. Той отваря сърцето си за въпроса ти, излага се на въпроса, откликва му.

Коментари

Това е портретът на човека, на когото цялата жизнена енергия е изчерпана в усилията му да поддържа в действие огромната и абсурдна машина на важността и продуктивността. Той винаги е толкова зает да "удържа фронта" и "да е сигурен, че всичко върви гладко", че е забравил наистина да си почива. Без съмнение той не може да си позволи да бъде игрив. Да изостави задълженията си заради разходка до плажа може да означава срутване на цялата структура. Посланието на тази карта обаче не е само към работохолиците. Тя сочи към всички ситуации, в които си изграждаме сигурни, но неестествени навици и по този начин държим на разстояние хаотичното и спонтанното. Животът не е бизнес за управление, а тайнство за изживяване. Време е да скъсаш работната карта, да избягаш от фабриката и да се отправиш на малко пътешествие към неизследваното. Работата, която имаш да вършиш, може и да тръгне по-гладко, когато умът ти е в релаксирано състояние.

5. Разрешение: разбиране

Ошо Дзен Таро - Ромб

Игривост

Голяма аркан

9

В мига, в който започнеш да виждаш живота като лишен от сериозност, като игривост, тежестта в сърцето изчезва. Страхът от смъртта, от живота, от любовта - всичко изчезва. Човек заживява с лекота, едва ли не в безтегловност. Става толкова лек, че може да полети в откритото небе. Най-големият принос на Дзен е алтернативата на сериозния човек. Сериозният човек е създал света, сериозният човек е създал всички религии. Негово дело са всички философии, култури и етики. Всичко, което съществува около теб, е творение на сериозния човек. Дзен се е оттеглил от сериозния свят. Той е създал свой свят, който е много игрив, пълен със смях, където дори големите учители се държат като деца.

Коментари

Животът рядко е толкова сериозен, колкото си го представяме, и когато признаем този факт, той откликва, като ни предоставя още и още възможности за игра.

Жената на тази карта празнува радостта от живота, като пеперуда, която излиза от своя пашкул към обещанието на светлината. Тя ни напомня за времето, когато сме били деца, събирали сме миди по брега и сме строели замъци от пясък, без да ни е грижа, че в следващия миг вълната ще ги залее. Тя знае, че животът е игра и точно сега тя играе ролята на клоун без каквото и да е чувство на смущение или преструвка.

Когато Принцесата на огъня влезе в живота ти, това е знак, че си готов за свежото и новото. Нещо чудесно е на хоризонта и ти разполагаш с подходящото качество на игрива невинност и яснота, за да го приветстваш с отворени обятия.