Ошо Дзен Таро, Подредба Ромб

1. Въпрос

Ошо Дзен Таро - Ромб


Умът

Голяма аркан

9

Такава е ситуацията в главата ти - ръчки, педали и странни неща, които си събрал откъде ли не. Такава малка глава... и никакво пространство за живеене! Целият този боклук не спира да работи, главата ти постоянно преде и тъче, не те оставя на мира. Само си представи какви мисли се въртят в ума ти. Един ден седни, затвори вратата и в продължение на половин час напиши всичко, което минава през ума ти. Тогава ще разбереш какво имам предвид, ще бъдеш изненадан от това, което се случва в ума ти. То остава на заден план, неизменно присъстващо, обгръща те като облак. Заради този облак не можеш да познаеш реалността, не можеш да постигнеш духовно възприятие. Облакът трябва да бъде изоставен. Самото решение да го изоставиш ще го накара да изчезне. Ти си този, който се държи за него - облакът няма интерес към теб, помни

Коментари

Ето какво става, когато забравим, че предназначението на ума е да служи, и му позволим да управлява живота ни. Главата е пълна с механизми, устата бръщолеви и цялата атмосфера около нас се отравя от тази фабрика за доводи и мнения. - Ама чакай - ще кажеш ти, - нали умът ни прави човеци, той е източникът на целия прогрес, на всички велики истини. Ако вярваш в това, направи един експеримент - отиди си в стаята, затвори вратата, включи касетофона и си позволи да изречеш всичко, което ти идва на ум. Ако наистина допуснеш всичко да излезе, без цензура и редакция, ще се изумиш от количеството боклук, което ще избълва. Принцесата на облаците ти казва, че някой някъде здраво е "зациклил" в главата си. Провери да не би това да си ти.


2. Вътрешно влияние, което не сте способни да видите

Ошо Дзен Таро - Ромб

Източникът

Голяма аркан

9

Дзен иска от теб да излезеш от главата и да отидеш в основния източник... Не че Дзен не си дава сметка за ползите от мисловната енергия, но ако всичката енергия се използва в главата, никога няма да осъзнаеш своята вечност... Никога няма да познаеш от опит какво е да бъдеш едно с цялото. Когато енергията е в самия център, пулсираща, когато не се движи наникъде, нито към главата, нито към сърцето, а е в самия източник, откъдето от нея черпи сърцето, черпи главата, пулсираща в самия източник - това е истинското значение на дзадзен. Дзадзен означава просто да седиш в самия източник, без никакво движение;, тогава се надига огромна сила, трансформация на енергията в светлина и любов, в по-висш живот, в състрадание, в съзидателност. Може да приеме много форми. Но първо трябва да се научиш да бъдеш в източника. Тогава източникът ще реши къде е потенциалът ти. Можеш да се отпуснеш в източника и той ще те отведе към твоя потенциал.

Коментари

Когато говорим за "вкореняване" или "центриране", имаме предвид именно този Източник. Когато започваме творчески проект, именно с този Източник установяваме контакт. Тази карта ни напомня, че на наше разположение е огромен резервоар от енергия. И че с нея се свързваме не като мислим и планираме, а като станем достатъчно вкоренени, центрирани и тихи, за да сме в контакт с Източника. Той е във всеки от нас, като лично, индивидуално слънце, което ни дава живот и ни поддържа. Той е чиста енергия, пулсиращ и достъпен, готов да ни даде всичко, от което се нуждаем, за да постигнем нещо;, и готов да ни приветства обратно вкъщи, когато искаме да отдъхнем. Така че дали в момента започваш нещо ново и се нуждаеш от вдъхновение, или тъкмо си привършил нещо и искаш да си починеш, отиди в Източника. Той винаги те чака и дори не се налага да излизаш навън, за да го намериш.


3. Външно влияние, което осъзнавате

Ошо Дзен Таро - Ромб

Осъзнатостта

Голяма аркана

7

Умът никога не е интелигентен - само не-умът е интелигентен. Само не-умът е оригинален и радикален. Само не-умът е революционен - той е революция в действие.

Умът ти причинява нещо като вцепенение. Под тежестта на спомените от миналото и проекциите за бъдещето продължаваш да живееш на нивото на своя минимум. Не живееш със своите максимални възможности. Пламъкът ти едва мъждука.

Веднъж щом започнеш да изоставяш мислите, да се отърсваш от събрания в миналото прах, пламъкът лумва -ясен, чист, жив, свеж. Целият ти живот става пламък, и то пламък без дим. Ето какво е осъзнатостта.

Коментари

Майа, булото на илюзията, което ти е пречело да възприемаш реалността такава, каквато е, започва да изгаря. Това не е нагорещеният огън на страстта, а хладният пламък на осъзнатостта. Зад булото, което той изпепелява, се показва лицето на много изящен буда с детски облик.

Осъзнатостта, която израства в теб в момента, не е резултат от съзнателно "правене", нито пък трябва да полагаш усилия, за да накараш нещо да се случи. Каквото и чувство да си имал, че се движиш в пипнешком, то вече изчезва или скоро ще изчезне. Установи се в себе си и помни, че дълбоко в своя център ти си само свидетел, вечно безмълвен, осъзнат и неизменен.

В момента се отваря канал от периферията на действието към този център на безмълвно наблюдение. Той ще ти помогне да възприемаш с не привързаност и една нова осъзнатост ще вдигне булото от очите ти.


4. Какво е необходимо

Ошо Дзен Таро - Ромб

Пустотата

Голяма аркана

2

Буда е избрал една от наистина дълбоките думи – шунята. Нейният английски еквивалент – nothingness, не може да се сравнява с нея. Ето защо бих искал да я променя в no-thingness – защото нищото не е просто нищо, то е всичко. То е живо и пулсира с всякакви възможности. То е потенциал, абсолютният потенциал. Нищото е все още непроявено, но съдържа всичко.
В началото е природата, в края е природата, тогава защо по средата ние вдигаме толкова голям шум? Защо сме толкова тревожни, нервни и пълни с амбиции – защо си създаваме това отчаяние? Пътуването ни от начало до край е пътуване от нищото към нищото

Коментари

Да си в празното пространство по средата може да бъде объркващо и дори страшно. Няма за какво да се хванеш, няма какво да ти укаже посоката, няма дори загатване за избора и възможностите, които ще срещнеш. Но точно това състояние на чист потенциал е съществувало, преди да бъде създадена вселената. Всичко, което можеш да направиш сега, е да се отпуснеш в тази пустота… да изпаднеш в мълчанието между думите… да наблюдаваш паузата между излизащия и влизащия дъх. И да съхраниш всеки пуст миг от това изживяване. Нещо свещено е на път да се роди.

5. Разрешение: разбиране

Ошо Дзен Таро - Ромб

Източникът

Голяма аркан

9

Дзен иска от теб да излезеш от главата и да отидеш в основния източник... Не че Дзен не си дава сметка за ползите от мисловната енергия, но ако всичката енергия се използва в главата, никога няма да осъзнаеш своята вечност... Никога няма да познаеш от опит какво е да бъдеш едно с цялото. Когато енергията е в самия център, пулсираща, когато не се движи наникъде, нито към главата, нито към сърцето, а е в самия източник, откъдето от нея черпи сърцето, черпи главата, пулсираща в самия източник - това е истинското значение на дзадзен. Дзадзен означава просто да седиш в самия източник, без никакво движение;, тогава се надига огромна сила, трансформация на енергията в светлина и любов, в по-висш живот, в състрадание, в съзидателност. Може да приеме много форми. Но първо трябва да се научиш да бъдеш в източника. Тогава източникът ще реши къде е потенциалът ти. Можеш да се отпуснеш в източника и той ще те отведе към твоя потенциал.

Коментари

Когато говорим за "вкореняване" или "центриране", имаме предвид именно този Източник. Когато започваме творчески проект, именно с този Източник установяваме контакт. Тази карта ни напомня, че на наше разположение е огромен резервоар от енергия. И че с нея се свързваме не като мислим и планираме, а като станем достатъчно вкоренени, центрирани и тихи, за да сме в контакт с Източника. Той е във всеки от нас, като лично, индивидуално слънце, което ни дава живот и ни поддържа. Той е чиста енергия, пулсиращ и достъпен, готов да ни даде всичко, от което се нуждаем, за да постигнем нещо;, и готов да ни приветства обратно вкъщи, когато искаме да отдъхнем. Така че дали в момента започваш нещо ново и се нуждаеш от вдъхновение, или тъкмо си привършил нещо и искаш да си починеш, отиди в Източника. Той винаги те чака и дори не се налага да излизаш навън, за да го намериш.