Блог

Материалите в блога са без претенции за авторство.

КНИГА НА ПРОМЕНИТЕ – АНАЛИЗ

КНИГА НА ПРОМЕНИТЕ – АНАЛИЗ

Невероятен поглед върху китайската КНИГА НА ПРОМЕНИТЕ – АНАЛИЗ, който си струва да бъде прочетен и разбран. Може да изтеглите вашата хексаграма от тук

 

(статията е преведена и публикувана със съгласието на нейния автор Максим)

“Книгата на промените” е един от най-древните религиозни, философски и научни трактати, който е достигнал до нас от Китай. Той описва как се е развила нашата Вселена и през какви стадии на развитие преминава. Тази книга показва, че всичко в този свят се развива по едни и същи закони и че всичко в природата е взаимосвързано: атоми, молекули, планетите с техните обитатели, звездните системи, галактиките – това не са отделни части, независими една от друга, а равноправни участници от един голям процес, наречен Живот.

За да разберем по-добре, да погледнем как се сменят сезоните: зима, после идва пролетта, след нея лятото, есента и после отново зимата. А след зима – веднага да е есен? Не, така е невъзможно.

А сега да си представим човешкия живот: Той се появява на света слаб и малък. Единственото,което може е да суче мляко и да диша. Минава време, той расте, учи се да живее и да е в окръжавашия свят, дава потомство, старее и умира. С възрастта се промения и неговият характер, навици, интереси, поведение и ако погледнем това внимателно, ние можем да разделим човешкия живот на отделни възрастови периоди. Те следват един след друг, в строго определен порядък, който никога не се нарушава: след бебешката възраст идва детството, после преходната възраст, юношеството, зрелост, средна възраст, напреднала възраст и старостта. При някои хора тези процеси протичат бързо, а при други по-бавно, физическото тяло се развива с една скорост, а емоциите и интелекта – с друга. Но винаги единият период следва другия: възрастният мъж на височина 195 см, баща на три деца, не може да се превърне в новороден младенец – 2,5 кг и ръст 48 см.

В това е и зъщината на Книгата на Промените – в света всичко е взаимосвързано и всичко се променя.Процесът протича по едни и същи правила.

Както всяко знание, получено свише, “Книгата на промените” е многомерна: от една страна това е едно дълбоко философско учение, което показва Вселената като единен и неразривен процес, в който всеки участник има равни права и равни възможности. От друга страна – това е джобният справочник на всеки един ръководител – с нейна помощ може да се разбере как трябва да се държиш в една или друга ситуация и в това си качество тя е служила на управителя на Поднебесното. Много хора я използват за гадание и провеждане на магически действия. Някои се отнасят с нея, просто като “литературен паметник” на древността. Защо е така ? – просто всеки гледа различно на едно и също нещо. И по тази причина, около всеки свещен текст се появяват множество тълкувания.

Не съм си поставил за цел да тълкувам “Книгата на промените” – това е прекалено просто. Искам, когато четете този материал да се почувствате участници в кръговрата на живота – всеобщият процес на развитие и съвършенство, да се почувствате като част от един поток и да усетите неговата невероятна сложност и едновременно – простота.

Всяко висше знание дава асоциации, образи, чувства. За да може то да стане достъпно на всеки, то трябва да се “преведе” на понятен за хората език. Така са се появили книгите на старозаветните пророци, Ведите, Апокалипсис, и така се е появила и “Книгата на промените”

Сега, дайте да погледнем какъв е нашият свят от гледна точка на “Книгата на промените”!

За това в началото ще разгледаме две основни понятия – ИН и ЯН.

Те обозначават някакъв вид състояния, които се сменят в процеса на развитие. Терминът ИН – обикновено означава женското начало, но ако погледнем от тази гледна точка на всеобщото изменение, то ИН е непроявеното състояние, когато предметът е скрит от непосредствено наблюдение. Терминът ЯН обикновено се асоциира с мъжкото начало, но в по-широк смисъл – това е проявеното, активното състояние, когато всичко може да се види и пипне. Например: появяването на артиста на сцената – това я ЯН. Това е проява – можем да си купим билет, да отидем на театър , да го видим,а това, което го предшества – учението в театралното училище, дългите репетиции, художествените съвети и т.н. – това е ИН. Това е скритото от нас и ние не го виждаме. Плодовете на пазара – ЯН, ние отиваме и ги купуваме. Посаждането на дърветата, техният растеж, грижата за тях, брането, доставката им на пазара – това е ИН.

От гледна точка на ИН и Ян, ние можем да разгледаме всичко, което ни обкръжава.

Можем да видим как си сменят местата ИН и ЯН. Всичко тече, всичко се променя и основата на този процес е кръговратът: ИН минава в ЯНЯН – в ИН и обратното. Това е едно малко колело. Но процесът на развитие или по друг начин казано – Промените – е достатъчно сложен и е на много нива. За да го представим, като го изобразим в състоянията ИН и ЯН, ще използваме символи:

 per1

Можем да ги обозначим в двоичната система: 0 – ИН; 1- ЯН. Можем да използваме и монета ези – ЯН, тура – ИН и т.н.

Както вече казах, основата на всеки обикновен процес е кръговратът ИН и ЯН. Но всеки от тях се подразделя от своя страна на още два. В резултат на това се получават четири състояния, които следват едно след друго:

 per2

Има пряка аналогия с годишните времена.Нали?!

Пролет, Лято, Есен, Зима. Между другото, в древността, началото на новата година са отбелязвали не в средата на зимата, като днес, а пролетта, тъй като от гледна точка на нормалният ритъм на живот е много по-правилно.

Всяко явление може да бъде разгледано на три нива: Горно, Средно и Долно.

per3

 

Горно нивотова е нивото на “Небето”, нивото на тънката енергия, мислите, чувствата, емоциите, информацията. Там всички процеси протичат с огромна бързина. Това е един вид книга : вие  четете и в нея е описан целия живот на човека. Той е дълъг 100 години, а книгата може да прочетете за 3-4- часа.”Небето” влияе на “Човека”. Тънките енергии са много подвижни. Да си припомник как бързо се променят нашите мисли и настроения: мога да кажа около 2-3 фази, радостта преминава в огорчение, една мисъл за секунда може да се смени с друга,както и за един миг можеш да си припомниш целия си проживян живот. Горното ниво непосредствено влияе на Средното.

Средно ниво – това нивото “Човек”, нивото на намеренията, действията и постъпките. Тук “Земя” се среща с “Небе”. От една страна на него му влияят мислите,чувствата, тънките енергии, а от друга ситуацията, която в този момент се появява на Долното ниво – нивото” Земя “. “Човек” – това е посредникъм между “Небе” и “Земя”. “Небето” влияе на “Земята”, а “Земята” влияе на “Небето” и “Човек” – каналът, през който минава този процес. КАК протича той, като взаимно влияние, зависи от състоянието, в което се намира “Човек”.

Средното ниво е нивото на действието,а то от своя страна е нещо по-бавно, с определена основа. Неговото начало и край отстоят във времето достатъчно далеко.

Пример: Архитект е решил да построи сдание. За да се начертае проектът е необходимо поне 2-3 дни. А колко време е нужно, за да се постри то? – Даже, в най-добрия случай – няколко месеца.От една страна имаме проект – рожба на “Небе” или Горното ниво, от друга – процесът на строеж, което се отнася до нивото “Човек”, Средното ниво. “Човек” едновременно слуша “Небе” и “Земя” – слуша своите вътрешни чувства и оценява обстановката, в която е принуден да живее.

Друг пример: Аз искам да запаля огън и да поседя до него, просто така, за удоволствие. Но за това, първо трябва да се огледам настрани: къде се намирам, каква е обстановката и тогава да реша какво трябва да направя, за да изпълня желанието си. Ако запаля огън в гората или на брега на реката, това ще е много добре. Ами,ако съм в гаража и стоя с туба бензин? – Много лошо.

Долно ниво – това е нивото “Земя”, нивото на което всичко се появява. От една страна – материалният резултат от работата на тънките нива на нивото “Небе”, а от друга – това е основата, фундаментът за следващия процес на усъвършенстване и развитие. На това ниво се намира всичко, което се е появило. Може да се каже, че Земята има нещо застиващо, непоклатимо,сгъстено, вечно, но това не е точно така.Просто тук, на Долното ниво или на ниво “Земя” всички процеси протичат много бавно. Строят се и се събарят домове, образуват се и се разрушават планини, изменят се коритата на реките, очертанията на морските брегове, но човек не забелязва това, защото неговият живот е много кратък, за разлика от този на дървото.

На всяко от тези нива, периодите “Пролет”, “Лято”, “Есен”, “Зима” се сменят последователно. Ако това трябва да се изобрази с помощта на символите, които ние разглеждаме, ще се получат хексаграми, 64 на брой. Всяка описва определено състояние, в което минава явлението в процеса на своето съществуване.

Ние няма да разглеждаме всяка хексаграма по отделно и да обясняваме нейното значение. Има най-различни тълкувания на “Книгата на промените” и вие, ако имате желание можете да ги погледнете. Не е необходимо да се добавя още едно. Просто, ще се опитаме да видим живота като единен цикличен процес, който няма нито начало, нито край,а просто преминава от едно състояние в друго. Ние, просто ще видим КАК става това.

И така :първа група хексаграми

 

 perem2

  • § Първа хексаграма – това е началото на началата ” първобитният хаос”. На тънкия план, на нивото на съзнанието и на проявата на света – всичко едва сега започва. Все още всичко е по старому, все още няма никакви външни признаци за нещо ново или че нещо започва да се изменя. И това “нещо” все още е скрито от външния наблюдател: все още образците стоят на масата, но вратата се е отворила и е влязъл художникът.
  • § Втора хексаграма – процес на формиране на идеите в самия разгар.”Георият се е отдал на разпътен живот” отиваш надясно, коня си губиш, отиваш на ляво – никъде не стигаш, отиваш на право – буйната глава в торбата слагаш. Това не е просто четене на надписи от камъка. “Витязът” се опитва да си представи и трите пътя и претегля всичко на “За” и “против”
  • § Трета хексаграма – отхвърлени и осъзнато проиграни варианти и нашият юнак вече е взел единственото вярно решение, но все още не го е казал на глас.
  • § Четвърта хексаграма – Рубикон е преминат! Но все още няма движение. Това е миг неподвижност пред решителната крачка.

Втора група

Все още нищо не се е проявило, все още няма никакви осезаеми резултати, но работата е започнала. Взето е решение, което започва да се осъществява – “Човек” е започнал да действа. Все още не трябва да се очакват някакви конкретни резултати, но работата е в самия рзгар и тя донася своите плодове.

  • § Пета хексаграма – Решението е взето и е направена първата крачка. Напред е пътеката от хиляда Ли и още много крачки трябва да се направят и не винаги са толкова прости, но поне е направена първата. Умът все още не е оценил цялата значимост на направеното и разбирането ще дойде по-късно.
  • § Шеста хексаграма – Най-накрая вие сте разбрали,че се движите по избраната пътека. Умът се пренастройва и започва да работи заедно с тялото. Неотдавна е било взето решение и процесите за неговото осъществяване са били някак си по отделно. Сега са се слели в едно цяло и се е появило нещо друго – намерението.
  • § Седма хексаграма – Процесът на формиране на намерението изисква определено усилие и за това, неизбежно се появява умората. Оказва се, че не всичко е така просто! Има различни варианти, подводни камъни и т.н. Необходимо е да се огледаш, за да не налетиш на нещо непреодолимо и да не получиш поредната порция негативизъм.
  • § Осма хексаграма – Следва да се спе за малко, да се почине, да се огледаш, да се направи кратка почивка. Това е необходимо, за даможе спокойно да се огледаш около себе си и евентуално да направиш корекции в плановете си. Това е много важно условие. Сега, все още е трудно да се разбере необходимостта от такава “почивка”, но не бързайте с изводите – резултатите ще станат видни съвсем скоро. А до тогава – ” утрото е по-мъдро от вечерта”.

Трета група

 

Ето, най-накрая и първите резултати, но и първата умора, първите проблеми. Ще се наложи да се сблъскаш с неразбирането. Някои загубват вяра в успеха, някои разбират, че са влезли и играят в чужда игра и т.н.

perem3

Появява се двойнствено състояние: всички процеси , проявени в света идат по пътя на най-малкото съпротивление – сами по себе си, а нашите намерения не винаги съответстват на този път. Малкото момченце, което се е простудило и има треска, може да стане посред нощ и да реши, че трябва да яде сладолед. От негова гледна точка, всичко е правилно: възрастните винаги дават ,ако ги помолиш,а точно сега то иска сладолед – значи, те са длъжни да му дадат, защото то моли. И какво значи болно гърло или затворен магазин? – Това му е съвсем непонятно.

“Човек” се учи да преодолява трудностите и да заобикаля острите ъгли. Той разбира какви са неговите истински възможности. За някои тази наука е лека и проста, а за други идва с болка, физическа и душевна. Едни блъскат главата си в стената, без да виждат отворената врата, други – “бягат” от проблемите, трети позволяват на процеса да си протича, както винаги е текъл – “плуват по потока на промените”.

Разбира се, може по различен начин да се отнесем към ситуацията, но е нужно да се помни, че процесът вече тече с пълен ход и практически е невъзможно да бъде спрян.”Човек” все още не вижда практически резултат и не чувства полза от своите усилия, като ги счита за безсмислени. Но какво би почувствал той, когато види окончателния резултат? Дали ще си спомни за този период на несигурност?

Четвърта група

Тук наниво действие няма почти никаква активност. Идва шлифовката и довежда до ума всичко, което най-после ни се е удало да направим. На тънък план – голяма активност. Идва преоценката на ценностите.

perem5

  • § Тринадесета, четиринадесета, петнадесета и шестнадесета хексаграми отразяват този процес. Това е своего рода подготовка за изпит, съвсем скоро резултатите от нашите действия ще се появят. Това, което сте правили през всичкото това време трябва да се прояви на ниво физически свят и да стане част от него. Необходимо е да се оберат всички грапавини и да се нахвърлят последните щрихи. Трябва да сме внимателни и да не пропуснем нищо, защото после няма да може нищо да се поправи!

Пета група

И така, всичко свърши. Резултатите от вашите действия не са отишли на вятъра – всичко се е проявило на ниво “Земя”. Сега, всичко,което сте замисляли е станало реалност и оказва своетовъздействие на околния свят, ставайки и негова част. Както се казва “от песента не можеш да изхвърлиш думите”. Работата е свършена. – Можете да ругаете, да хвалите или да се превъзнасяте и изпадате във възторг, но не бива да преминете така мимо-ходом. «nomen est omen» ( “Името говори само за себе си”- лат.)

 perem6

Човекът все още не е усвоил до края новата ситуация, не само Авторът може да оказва влияние на произведението си, но и то може да оказва влияние на Автора. Вие разглеждате това,което сте направили от всички страни, опитвате се да оцените неговото истинско значение, опитвате се да разберете, колко това,което сте направили съответства на вашите намерения. И какво може да се доизглади или поправи.

Субективните чувства в процеса са едно, а съвсем друго са истинските намерения, резултатът е третото нещо и на този етап трябва да се оцени.Колко от тези неща си съвпадат.

Шеста група

“Човек” вече достатъчно е изучил обстановката, в която се е оказал и активно използва  в своята работа външните фактори. Нашият герой изцяло се е реализирал в ситуацията.

perem7 

Ситуацията просто е знаменита. Работата все още не е довършена, окончателният резултат все още е далече, но много е създадено и продължава да се създава. Това е пик на съзидателната активност.

Седма група

“Земя” – това е проявеният свят, който се намира в стадий на разцвет. Но периодът на активността на “Човек” постепенно отива към своя край, постепенно се осъществяват всички планове, които са били създадени по-рано.

perem8 

Дейността, сама по себе си,не е така бурна, както в предните периоди, но всичко,което е било замислено намира реализация и се появява.

Осма група

Осмият период – авторът спокойно се любува да творението на собствените си ръце.Но това не е просто пасивно любуване:завършва “пладнето” на проявения свят. Всичко,което е можело да бъде създадено, вече е направено и сега плодовете на деятелността на човека, започват да живеят свой собствен живот.

perem9 

 Авторът демонстрира това,което е направил, докладва на научна конференция или води лекция.

Девета група

Кой е казал, че човекът е цар на природата и господар на света? – Уви,не е така. Всичко,което е направил, за да изживее живота си в проявения свят, човек трябва да го отчита, а всъщност той се подчинява на обстоятелствата.

perem10 

 Законът за причината и следствието живее и побеждава. По време на предните периоди, човек е реализирал своите замисли – създавал е причини, а започвайки този период, той вече напълно може да види следствията. За да може да живее,човек грамотно трябва да избира насоката или с други думи – умело да лавира, да заобиколи препятствията.Направо не можеш да минеш, нужна е гъвкавост и наблюдателност. И най-важното, трябва да се огледате внимателно.”Човек” вече е оценил произведението си и сега внимателно се оглежда наоколо, избягвайки възможните остри ъгли и подводни камъни, а в бъдеще ще му се наложи да се запознае с тях по-отблизо. Ще се наложи да си припомни всички предишни уроци.

Десета група

Действително, всичко в този свят съществува, за да живее, а да се живее, означава активно да се действа и не е важно дали създава причината или получава назад следствието.

 perem11

Законът за причината и следствието или с други думи – законът на кармата – това не е система за наказание и поощрение, както обикновено се счита, а някакво пространство, в рамките на което може да да се извърши някакво действие.”Човек” добре се е огледал, изучил е всички положителни и отрицателни страни на своите действия, разбрал е какво е създал и сега активно живее в създадената от него среда. “Налита” на подводни камъни, обикаля острите ъгли, удря се в отворената врата и т.н. Това е периодът на полет и падение. Сега произтичат много събития, изменят се декорите и действащите лица. Прилича на компютърна игра “търсиш и стреляш” – в началото е много интересно, а после участниците им е втръснало от еднообразието – стандартен набор от ситуации, възможни варианти, поведения, роли. Образува се затворен кръг. Все пак, всичко се движи към “зима”.

Единадесета група

 

И тук имаме подобие на затворен кръг, за който говорихме в предния период. В него всичко е реализирано в пълните си граници.

 perem12 Тук царят силите на инерцията. Мощен, движещ се импулс, който е бил даден по-рано, сега работи за нас. Вижте! – Това,което е станало на тънкия план – мисли, чувства, емоции,които са го владели, машината,която я е оставил се движи сама. Това е ситуацията, когато “опашката върти кучето”. Всичко е отрегулирано и се прави само. Може да се разхлабим, да си починем….Но трябва да се помни, че рано или късно запасът от инерция ще стигне до своя край и машината ще спре.

Дванадесета група

И ето, инерцията постепенно угасва. Защо? – Защото, вътре в нашата система нараства вътрешното съпротивление и енергията се изразходва за неговото преодоляване. Какво представлява това вътрешно съпротивление? – Това са неотработените причинно-следствени връзки. По-рано ние активно сме ги създавали,а сега започваме да ги отработваме. Но за това е нужно много енергия и за това – изпуснатият по-рано механизъм постепенно забавя движение.

 perem13

Тринадесета група

Всичко има свое начало и свой край. Нищо не е вечно. Активността в проявения свят, светът на “Земя”, постепенно замира и настъпва “зима”.

 perem14-1

“Зима”- не е само прекъсване на живота, тя няма нищо общо със смъртта. Постепенно угасват външните проявления, а всички действия се съсредоточават на ниво “Човек ” и “Небе”. Започва подготовка за нов цикъл, събиране на силите, събиране на информация за новия цикъл на развитие, подобно на растенията, които трупат хранителни вещества до следващата пролет.

Нужно е да се разбере, че предният цикъл е завършен и настъпването на “зима” говори, че неизбежно трябва да се приеме ситуацията каквато е.

Четиринадесета група

 perem14-2

 Цялата деятелност на ниво “Човек” се свежда до това, че трябва да се съхрани натрупаното.Тук са възможни два пътя – на “разрушителя”. Когато човек, виждайки общия упадък, започва да разрушава своето тяло, своя вътрешен мир и своята среда. Другият път е на “хранителя” – да преумножи и развие проявения свят, т.е.”Земя” в тази ситуация не е възможно – това не е този стадий, но може да съхрани натрупана информация и даже някакви арт-факти. После обезателно се нагажда.

 

Петнадесета група

 perem14-3

Не трябра да се разглеждат  “разрушителя” и “хранителя” от гледна точка на добро и зло. Това е едно и също нещо. Първият избавя света от ненужното, от отживялото,облекчава бремето на “хранителя”, който на свой ред съхранява необходимата информация. Сега се намираме точно до костите на динозаврите. Те са загинали,когато една епоха сменила друга. “Разрушителят” се е постарал доста! А сега си представете, какво щеше да ни бъде,ако до наши дни се бяха съхранили не костите, а истински динозаври?

 

Шестнадесета група

perem14-4

Накрая “Човек” изпълнява своята мисия и се съсредоточава на ниво “Небе”. Веднага в паметта идват учения от странстващи души след смъртта: будисткото”бардо”, християнското “чистилище”,9 дни, 40 дни и т.н. А по своята същност това е просто поредният етап на огромния кръг от промени, включващ в себе си стотици и хиляди цикли – Своеобразният “изходен” . ” Бойци си спомнят минали дни и битки, където заедно са били рамо до рамо..” Тук идва осмисленият минат път и създаването на планове за бъдещите цикли на промяната.

Пътеката на хилядата Ли започва от една крачка.

(Китайска пословица) 

И така, ние с вас минахме 999 Ли и остана последната. Сега, във физическия свят е период, назован “Великият Ин” или просто “зима” и за това сядаме по-близо до огъня, отвличаме се от отговорностите на предната година и размишляваме.”Книгата на промените” е дошла при нас от дълбоките векове, тя е на около хиляда години, но до този момент продължава да въздейства на съзнанието на хората, като ги заставя по-широко да погледнат на живота и на своето място в света.

Изглежда всичко е просто: всичко се променя, този процес върви по определени закони и гледайки хексаграмите на понятен за нас език и време, можем да получим нужната информация. Но в действителност, нещата не стоят така. Както говорих в началото, тази книга е многомерна. След всяко прочитане остава чувство на някакво недоизказване, незавършеност. Процесът на промените с техните стадии е проверен и ни се струва,че всичко може да се построи по план на света, но в същото време има и елементи на нелинейност, непредсказуемост и на непознатост. В Какво е същността на това?

За да се опитаме да го разберем, да преминем от езотериката към математиката:

Какво е ИН в двоичната система? – Това е 0. А ЯН? – това е 1. И ето,ние имаме последователност от нули и единици, които следват едно след друго в линейна последователност – това е нашата двоична логика.

А това какво е?

 pert_2

Тук имаме двумерна последователност: на долното ниво се редуват 0 и 1, но и  на горното ниво също имаме последователност от нули и единици. Получава се последователност не само от два знака – 0,1 ( да,не), а от четири думерни знака – 0в1, 1в1, 1в0 и 0в0

Това вече е четвъртична логика.

Какъв е процесът на обработка на информация на компютъра: всичко се представя във вид на линейна последователност на нули и единици – ето реда… 1000100101011101101010001101….8 бита ( бит – това е един знак 0 или 1) – това е един символ. От тях може да се състави азбука от 116 символа, а като речник, примерно 180 000 думи,но във всеки един случай  ще има постоянна едномерна последователност, като например този текст.

Двумерната логика – вече не е ред, а рисунка.

На всяко от трите нива има рисунка. На нея няма просто тъмни и светли петна на листа , а е много цветна картина. Това е езикът, на който говори Вселената.

МАКСИМ

 
Оценете публикацията:
0
Медитацията
Ретроградност на числата