Блог

Материалите в блога са без претенции за авторство.

Висшата математика на числата

Висшата математика на числата

Числата са неотменима част от нашия живот – съгласно закона на кармата, от обикновените хора до висещоящите, всички живеят по закона на числата.

Ако вие сте късметлия и успеете да отгатнете числата от лотарията, то може да се превърнете в милионер. И обратното, ако сте неудачник, вие можете да загубите всичко при хазарт, в бизнеса или в акции.

В същото време, 7 се счита за щастливо число от повечето хора, а 13 – за нещастно. Християните знаят, че 666 е число на Дявоола. В исляма 768 се счита за число на Бога, което носи късмет. Ако съберем те- зи числа (666 + 768), ще получим цифрата 1434; когато редуцираме това число – 1+4+3+4,ние получаваме 12 и 1+2= 3. Когато ги извадим едно от друго, получаваме 102, чиито редуциран резултат също е 3 ( 1+2 = 3).

С две думи: дали добавяме или изваждаме числото на Дявола от числото на Бога, ние винаги получаваме 3. То принадлежи на планетата Юпитер и поддържа всичко, което е свързано с духовността. Ако погледнем по-дълбоко, то всичко положително и отрицателно привлича енергията на висшето съзнание, за да разпространява доброто и злото в света.

Във Ведическата Номерология има 9 числа, които отговарят на 9 планети.

Слънце = 1; Луна = 2; Юпитер = 3; Раху = 4; Меркурий = 5;

Венера = 6; Кету = 7; Сатурн = 8; Марс = 9

И не е ли удивително това, че до колкото Слънцето символизира власт, то същото може да се каже и за числото 1. Огледайте се наоколо и вижте, вашите страсти и вашите преживявания са номер 1 в този свят. Състои ли се вашата цел в това да сте президент или проповедник или висшестоящ.

Числото на Луната е 2. Тя със своята двойнствена природа управлява нашите умове и не е ли удивително,че се променя всяка секунда.

Юпитер съответства на 3 и пак виждаме нещо неочаквано – в основата на религията стои числото 3. В Християнството има Светата Троица, съюзът на Отец, Син и Светия Дух в едно единно цяло – Бог. В Индуизма – Брахма, Вишну и Шива – Създател, Защитник и Разрушител. Даже символът АУМ е проявление на 3.

Числото 4 принадлежи на Раху. Раху е убиец и съответства на  жестокостта.

Числото 5 принадлежи на Меркурий – планетата на интелекта.

Числото 6 е на Венера и поддържа любовта и красотата.

Числото 7 принадлежи на Кету. Характерът на Кету е тайнствен.

Числото 8 е с вибрацията на Сатурн, учителят и повелителят на тъмнината и смъртта.

Числото 9 е на Марс, властелинът на огъня, кръвта, кръвопролитията и войната.

От всички числа, тези на Луната и Меркурий играят най-значителната роля в нашия живот. Когато се пресекат, преминавайки през някой знак от Зодиака, за много хора настъпва безпокойство. Повечето проблеми с електрическите уреди настъпват, когато Меркурий се движи от изток на запад или се намира в неблагоприятна позиция в Зодиака и е съвсем  справедливо, той да бъде обвинен и за авиокатастрофите.

Ако работниците от НАСА започнеха да използват висшата математика ( Астрологията), ние нямаше да загубим толкова много астронавти и космически кораби. Защо?

Луната отговаря за нашия разум, Меркурий – за интелекта,а какво е интелект – това е електрическия „превключвател” в нашия мозък, той е електронната схема в часовниците, компютрите или космическите кораби. Когато нашият  разум ( Луна), и интелект ( Меркурий) са под влиянието на негативни сили, то няма да получим нищо, освен хаос.

Следващите данни ще ви убедят в това и ще докажат, че планетите и техните числа управляват живота ни.

11.09.2001, когато Америка бе нападната от терористи, имаме число 11 от деня, редуцирано е 2 ( 1+1), а общото число на деня е било 14 ( 1+1+9+2+1), редуцирано е 5 ( 1+4 = 5)

Както, навярно виждате, числата 2 (Луна) и 5 (Меркурий) са изиграли важна роля в събитията на 11 септември. Ето някои други данни, които удостоверяват правилността на нашите изводи: 11 Септември – 254 ден от годината, а 2+5+4 = 11. Кулите- близнаци, стоящи едно до друго много напомнят числото 11. Първият самолет, който се е врязъл в единия от небостъргачите бил с рейс номер 11. Ню- Йорк е 11 щат, присъединил се към САЩ.

В този ден, на борда на самолета с рейс 11 имало 92-ма пътника (9+2=11). На борда на рейс 77 ( 7+7=14) имало 65-ма пътника ( 6+5=11). И   ето един друг сензационен факт: когато Америка хвърлила атомната бомба над Херушима в Япония, убивайки милиони хора, използваният бомбар дировач бил В-29 ( буквата В=2 и когато съберем всички числа получава – ме 2+2+9 = 13 и 1+3 = 4; 4 принадлежи на Раху и символизира жестокостта). Денят бил 8 август 1945, редуцирайки тези числа, ние получаваме

8+8+1+9+4+5 = 35, число,което събрано дава 8. 8 принадлежи на Сатурн, планетата, която се явява вибрацията на Смъртта. Изводът: смърт от жес- токост.

Не е ли удивително, че Раху и Кету ( кармичните планети във   Ведическата номерология и астрология) били в същото положение, както и на 11.09.2001 – Близнаци-Стрелец.

Позволете ми сега да измъкна килимчето из под краката ви и вашите логични мисли и да ви запозная,вас знаещите с рязката кармична математика на САЩ: 

Америка хвърля атомната бомба над Херушима в Япония през 1945 г., която убива милиони мирни жители. Америка е подло жена на нападение през 2001. 2001 минус 1945 и се получава 56. Когато съ-берем 5+6, отново получаваме 11. 1+1 = 2.

Унищожението на талибаните и хвърлянето на атомната бомба, убийството на невинни хора, било лоша карма. Кармата – това е висшата математика. Универсалната банка от данни следи за кармичния баланс на всяка форма на живот в космоса. Ведическата астрология, номерология, френология, хиромантия, гадание и всички останали тайни науки са инструменти, които ни помагат да разшифрираме и да разберем тази висша математика.

Оценете публикацията:
1
Лечение на заболявания, които се считат за нелечи...
Дънов и числата