Блог

Материалите в блога са без претенции за авторство.

Гадаене на кафе

Гадаене на кафе

История

Разгадаването на бъдещето по чаени чашки води начало­то си от древен Китай.

Китайците тълкували знаците, оставе­ни от утаения чай по камбанки или по традиционните чаши без дръжки, които използват и които обърнати напомнят на малки камбанки. По тази причина чашите станали символ на камбаните и това ги направило подходящи за гадаене. Ако не обичате чай, можете да си гледате на кафе или на нещо друго, например на какао или на винена утайка, както правели древ­ните римляни. Утайката от всяка напитка, независимо от със­тава й, която оставя някакви знаци по чашата, съдържа важни данни за съдбата на онзи, който я е изпил.

В Средновековна Европа били разпространени малко по- различни гадателски практики, които също разкриват бъде­щето чрез тълкуване на фигури със символично значение — например изливане на разтопен калай или олово в студена во­да. Този метод, наречен молибдомантия, бил заимстван от алхимиците, които векове наред се опитвали да превърнат ка­лая и оловото в злато. В българския фолклор това е известно като „леене на куршум". По-лесен вариант на молибдоманти-ята е серомантията — гадаене по восъчни фигури, които се об­разуват при наливане на разтопен восък в съд със студена во­да. Серомантията става много популярна в Европа през ХУШ в. Тя има свои последователи и днес, особено сред вуду-ма-гьосниците, които гадаят на восък само от здрач до зори.

ГЛЕДАНЕ НА КАФЕ

Гледането на кафе е същото като гледането на чай, само че фигурите се образуват от утайката на мляното кафе. За цел­та трябва да попарите известно количество ситно смляно ка­фе с вода или да си приготвите т.нар. „турско" кафе (може да добавите леблебия, но не и захар). Изпийте кафето (това е за­дължително!), разклатете добре утайката, обърнете чашата и я захлупете върху чинийката. Ако ще ви е по-лесно, може да из­леете утайката в средата на по-голяма, чиста бяла чиния и след това да я разстелете с няколко кръгови движения по по­сока на часовниковата стрелка, за да се получат различни фи­гури. Значението на тези фигури е идентично с това на фигу­рите, образувани от чаени листенца.

Чашите за гледане трябва да са с широки гърла и гладки стени. Добре е да нямат рисунки отвътре, да са бели или в мек, пастелен цвят. Дъното им също трябва да е гладко и добре очертано.

Ако ще си гледате на чай, направете си запарка с мно­го листенца (колкото по-големи, толкова по-добре), по възможност без чаен прах. След това го налейте в чаша, без да го прецеждате. Онзи, на когото ще гледате (наречен за улеснение тук питащият), задължително трябва да изпие цялата течност, като остави съвсем малко на дъното, кол­кото да могат да се разбъркат листенцата. След това пита­щият трябва да вземе чашата с лявата си ръка и да напра­ви няколко въртеливи движения по посока на часовникова­та стрелка и да разбърка утайката така, че да стигне до ръ­ба на чашата. После чашата се обръща върху чинийката да се оттече, докато се брои до седем.

Пристъпете към гледането, като вдигнете чашата и я обърнете към себе си. Най-напред вижте какво най-общо тя може да ви каже за питащия — например многото разс­тлани листенца говорят за богат и пълноценен живот, а малките купчинки от по няколко листенца — за подреден и дисциплиниран човек. После потърсете доминиращите символи или най-големите и най-ясни изображения, за да разберете кое преобладава — хубавото или лошото. Едва след това пристъпете към подробното тълкуване на всяко изображение, което откриете.

Дръжката на чашата обикновено олицетворява пита­щия. Близко разположените до нея фигури се отнасят до събития, които засягат него лично или дома му, онези от отстрещната страна загатват за предстоящи събития, а ос­таналите — за отминалите събития. Според едни от гле-дачките миналото се намира вляво от дръжката, бъдещето — вдясно, а според други настоящето и близкото бъдеще се намират близо до ръба на чашата, а по-далечното — близо до дъното. Самото дъно на чашата се счита за лоша зона и показва обикновено нещастията. Важни за гледане­то са и други подробности — ясно или замъглено е очертан един символ, колко голям е тои в сравнение с остана­лите, до кои други рисунки се намира в непосредствена близост. Всичко това трябва да бъде накрая интерпрети­рано в цялостната картина на един човешки живот, обикновено изтъкан от противоречия.

А
А (буквата А) – вие ще постигнете сериозна победа над неприятели, които в последно време не ви оставяха на мира.
АНГЕЛЧЕ – носител е на хубави вести или на писмо, свързано с любовно обяснение. Означава и предложение за брак или нова връзка.
АРКА – това е фигурата на предложението за промяна, свързана с пътуване и брак. Може да означава и придобиване на нова къща.

Б
Б (буквата Б) – вие можете да започнете решителни действия, защото сте овладели ситуацията, властта е във ваши ръце.
БАЛКОН – оглеждайте се около себе си. Имате прикрити врагове, които трябва да откриете.
БАЛОН – нещо ви тормози. Скоро всичко ще се оправи.
БАРАБАН – приказки, интриги и клюки по ваш адрес, които ще доведат до сериозни скандали.
БАСТУН – засяга отношенията с по-възрастното поколение.
Тъмен бастун – разногласия с роднини, противоречия, спорове с близки хора.
Бастун под звезда – вие имате авторитет, но на много хора от вашето обкръжение им е неприятно.
Бастун до човек – заплашва ви тежка болест, вие ще се борите с нея тежко и дълго, но след криза ще настъпи оздравяване.
Бастун редом с контур на човек – гответе се за разговор в делова сфера.
БЕБЕ – ако имате дете - тревоги с него. Ако нямате - много тревоги и притеснения, но ще се справите лесно.
БЕЛЕЗНИЦИ – неприятности, за които скоро ще научите.
БИВОЛ – символ на страданието.
Отгоре на чашката – означава външно, физическо страдание, болка.
Отдолу в чашката – чакат ви душевни мъки, сърдечни преживявания, понякога пречистващи.
Бивол край път – носи новина за това, че някой от близките ви се нуждае от духовна подкрепа.
БИК – прекрасен знак, символизиращ завидно бъдеще.
Ясен, светъл бик без разминаване вътре в контура, отгоре на чашката – говори за получаване в близко бъдеще на голяма сума пари за изпълнена от вас работа.
Бик долу на чашката и също така ясен – обещава излекуване на недъг и добро здраве в бъдеще.
Бик, заобиколен от точки или чертички – ще получите пари със съдействието на трето лице.
БОТУШ или БОТУШИ – успехи, лесно извървяване на пътя. Ако сочат към дръжката - пречки по пътя и провал.
БРАВА – това е заключеният ви късмет. Няма да успеете да се справите с проблема лесно.
БРАДВА – не е еднозначен символ, но винаги е свързан с преки, решителни действия.
Брадва в центъра на чашката – не се страхувайте от дългото пътуване, то ще ви донесе повече, отколкото очаквате.
Брадва долу на чашката – скоро вашето семейство ще се допълни с нови роднини, при това с различна от вашата националност.
Брадва до животно – някой от роднини е сериозно болен. Може да го спаси голяма сума пари.
Брадва до дърво – внезапно ще получите голяма рана. Вашето спасение е в мълниеносното действие.
БУКЕТ – радостна среща, обяснения в любов. Щастие.
БУЛКА – разправия. Болест - трудно лечима, ако сте с бяла рокля. Намеса на друга жена, ако сте семейни. На несемейните предвещава неочакван брак.
БУТИЛКА -– приятна изненада, която ще ви достави удоволствие. Ако бутилките са повече от една, получавате предупреждение за болести и необходимост от лекарства.
БЮРО – нова работа. Неочаквано повишение.

В
В (буквата В) – за съжаление се е случило някакво нещастие и трябва да бъдете мъжествени.
ВАЗА – ако е без цветя, означава, че ще научите нещо неприятно, свързано с ваш близък или приятел, но не се опитвайте да помагате, ако не са ви помолили за това, за да не развалите отношенията си.
Ако е с цветя - ще имате много възможности за избор. Само и единствено от вас зависи да изберете правилната посока и да успявате. Не трябва да ви мами красивото, а е необходимо да видите и подводните камъни.
ВЕЖДИ – зависи от разположението в чашката:
Светли, отгоре на чашката – вие имате добро сърце. Околните високо ценят вашите душевни качества.
Тъмни, долу на чашката – заплашват ви неудачи, непредвидени трудности.
ВЕЗНИ – както се досещате, този знак не може да има устойчива символика; напълно зависим от положението му в чашката и от съседните символи.
Везни отгоре на чашката – вие се намирате в зависимост от стара жена.
Везни в центъра на чашката – старите дългове ви настигат и буквално стъпват на петите ви. Не ви ли се струва, че е време сериозно да се замислите – защо вие сте вечен длъжник?
Везни, заобиколени от контур на лице – предстои ви съдебен процес в града. Предварително приемете поздравления – вие ще спечелите процес.
Везни, обкръжени от облаци – предизвестява за големи загуби, при това абсолютно неочаквани за вас, за съжаление.
Везни близо до петел – голям късмет в разнообразни сфери очаква децата ви. Напълно естествено – това ще ви донесе огромна радост. Вие ще започнете да се гордеете с тях.
ВЕЛОСИПЕД – това, което виждате в чашката не ви измамва – предстои ви трудно пътешествие.
ВЕНЕЦ – ще увенчаете с успех ваше начинание, което може да е и рисковано. Съдбата ви дава гаранция, че имате добри шансове, които не трябва да пропускате.
ВЕРИГА – означава:
1. Обвързване с някаква продължителна работа, която ще ви отнеме свободното време.
2.Сключване на брак, който е неочакван и може би прибързан. Брак по принуда.
ВЕТРИЛО – фигурката не носи приятни емоции, ако е в чашката ви.Означава изневяра от страна на половинката ви, за която не подозирате. Също ви предупреждава, че трябва да се предпазвате от залитане в крайности със сериозни последици.
ВИЛИЦА – този предмет символизира наклонност към охолен живот и същевременно показва, че все пак вие ще постигнете богатство. Но внимавайте: на всяка цена се огледайте около себе си, за да откриете човек, който ви прави мили очи, а в същото време ви подготвя сериозен удар в гърба заради завист или невъзможност да постигне успехите ви.
ВОДОПАД или ИЗЛИВАЩА СЕ В СЪД ВОДА – много хубаво предзнаменование. Означава изчистване от неприятности, болести и проблеми в личен и професионален план, успехи, материални придобивки и безпроблемен живот. Срока, до който това трябва да се случи или да продължи, търсете в околните картинки в чашката.
ВОЕНЕН – очаквайте събития, които ще ви принудят да потърсите помощта или подкрепата на човек на висок пост. Направете го без колебание, дори и чрез съдействието на ваши близки и познати.
ВРАНА – символ на неприятности и тревоги в къщи. Особено опасна е врана с прибрани криле по време на полета.
Врана с разперени криле в центъра на чашката – вие и вашите противници ще решите конфликта самостоятелно, без намеса отвън. Също в скоро време не следва да вземате участие в спорове и кавги на ваши приятели.
Врана долу на чашката под кръста – заплашва ви получаване на голяма и сериозна травма (нараняване). Необходимо е да бъдете предпазливи.
Врана горе на чашката – лека рана. Бъдете предпазливи при приготвяне на храната.
Врана, летяща над планини – опасение за дребни неприятности и малки неудобства.
Врана, заобиколена от стрели – известие за смърт на близък роднина или приятел.
Врана с прибрани крила, изтегната, приличаща на стрела значи, че приятел или роднина скоро ще има загуба.
Врана с широко разперени крила плюс отворен клюн – на член от семейството ви предстои да напусне къщата за дълъг срок.
ВРАТА – вас ви мъчат мисли за постигане на жизнен успех и благополучие; реализирането на вашите мечти зависи от съседството с други знаци. Без значение дали е затворена, отворена или открехната, ви дава възможност да се сблъскате с нещо неочаквано, което ще ви изненада. Естествено, предупреждава и да се пазите, защото зад вратата може да се крият неприятности.
ВУЛКАН – ако фигурата е ясно изразена, с издигащи се пръски от връх на планина: Или ще се сблъскате с нечия ярост. Или пък ще станете подвластни на собствените си неконтролируеми емоции. Предупреждава да бъдете внимателни и в двата случая.
ВЪПРОСИТЕЛЕН ЗНАК – потърсете отговор на нещо, за което се колебаете. Ако ви направят предложение, добре го обмислете преди да го приемете, за да не сгрешите.
ВЪРБА (ИВА) – този знак символизира тъга, меланхолично настроение, мечтателност.
Ива в центъра на чашката – не може да се нарече светъл и радостен вашият живот. Но повярвайте, че това ще избледнее, ако вие гледате на нещата с оптимизъм.
Ива върху цялата чашка – това положение говори за дълбока тъга и скръб, която ще ви сполети.

 

Г
Г (буквата Г) – този знак в чашката не се коментира, иска се само, ако сте вярващ човек – запалете свещ при иконата на Св. Георги.
ГАРВАН – очаквайте неприятни новини, които може да са свързани както с вас, така и с някой друг около вас.
ГЕРДАН – ако е цял ви обещава успехи и придобивка.
Ако е разкъсан - пригответе за приключване на отношения - може да бъдат както делови, така и лични.
ГЛАВА – знак, предизвестяващ външно влияние на вашия живот.
Глава в центъра на чашката – вие ще имате приятел много по-млад от вас. Този човек ще започне да влияе на вашите настроения, постъпки, изцяло ще окаже силно въздействие на вашия живот.
Глава с лице нагоре – да решите проблемите си неочаквано ще ви помогне млад човек, който и след това ще ви бъде силен и верен защитник.
Глава с лице надолу – очаква ви неголяма опасност.
Глава в профил – вие се нуждаете от сериозна подкрепа. Не се безпокойте, ще намерите нужната защита.
Глава долу на чашката – обича ви човек, който не проявява любовта си пред околните, а само пред вас.
ГНЕЗДО – означава нов дом, отлични отношения в дома и семейството.
Ако гнездото е пълно с яйца или пиленца, очаквайте появата нов живот в семейството.
Ако от гнездото излиза нещо - пада или излита - означава загуба на приятел или провален брак.
ГРЕБЕН – пазете се, защото някой около вас се опитва да ви използва. Ще чуете някаква лъжа. Имате възможност да се освободите от неискрени приятели.
ГРИВНА – очаквайте предложение за брак или сватба и то много скоро.
ГРОЗДЕ – ако грозда е цял, с ясно очертани зрънца - очаква ви щастие.
Ако е с разпилени около него зрънца - неочаквано за самите вас проваляне на вече направени планове.
ГЪБА – вие самите или някой около вас има възможност да израстване в интелектуален план.
Ако се отнася за дете - израстване физически.
Ако фигурата е голяма и ясно очертана -очаквайте промяна на дома или нов дом.
ГЪЛЪБ – знак за вярност и честност в семейните отношения.
Тъмен гълъб около права линия – в близко време вие ще бъдете очевидец на весела сватба на ваши близки роднини.
Гълъб с разперени криле – известява за неочаквана и приятна новина.
Ако гълъб седи на контура на лицето – в бъдещето е осигурено постигане на замисленото.
Гълъб покрай дърво – вашите неприятели плетат интриги срещу вас, правят ви спънки, но едва ли ще успеят.
Гълъб, заобиколен от точки или линии – ще ви провърви, вие ще сключите удачен брак.
ГЪРНЕ – ще ви предложат длъжност, чрез която ще се сдобиете с власт и ще работите в полза на хората.

Д
Д (буквата Д) – може би, вашите парични ресурси са на привършване, приемете съболезнования.
ДЕТЕ – ако е право, означава радост.
Ако е седнало мисли, свързани с разрешаването на някакъв проблем в семейството или в брака. Проблем, който все още е много малък, но може да донесе нови, по-сериозни неприятности в бъдеще.
Ако е намръщено, означава грижи.
ДЕТЕЛИНА – среща се много често сред фигурките в чашката.
Ако е трилистна ще ви споходи късмет, успех в намеренията и възможност да постигнете целите си. Това, което сте намислили, ще се осъществи.
Ако е четирилистна означава безкрайно щастие и материално благополучие.
ДЪБ – символ на красива и крайна победа над вашите недоброжелатели.
Дъб в центъра на чашката – неудачите, които ви преследваха в последно време, утре ще бъдат забравени.
Дъб с клони от едната страна – покрай вас имате човек, който цели собствена изгода. Скоро случаят ще ви помогне да се убедите в това сами.
ДЪГА – предвещава щастие, ако е ясно изразена и около нея има светлина.
Ако около дъгата има кръст, вилица или гребен, или някоя от другите неблагоприятни фигури, може да означава болест, която ще отмине малко по-бавно от очакваното.
ДЪРВО – този знак ще ви донесе нови сили, радостно настроение, добро здраве и бодрост на духа.
Дърво в центъра на чашката – обещава да ви върне загубен авторитет в обществото.
Дърво, заобиколено от линии – предрича ви важни, решаващи промени. Не намирайки признание в родината си, вие ще заминете за чужбина и ще намерите щастие.
Дърво, заобиколено от дребни чертички – струва ви се, че имате успех и се намирате в зенита на славата си. Не е ли много рано да мислите така? Бъдете предпазливи!
Няколко дървета (гора) – не си струва да бързате с реализиране на някоя идея. Може би леко грешите. Може би така ще се случи, че утре ще се събудите от някаква невероятна новина и всичко ще се промени.

Е
Е (буквата Е) – ако ви тревожи нещо, оставете размислите – вашата съвест е чиста.
ЕЛЕН – символ на честността и разума. Има способност да предсказва различни неприятности.
Светъл елен предсказва, че във вашето семейство е възможно недоразумение.
Еленови рога – очаквайте големи загуби.
Елен, обкръжен от дървета или дребни точки – заплашват ви неприятни и тежки преживявания. Само големи финансови разходи ще ви помогнат да излезете от това сериозно положение.
Елен близо до планина – вашите финансови работи са доста разклатени.
Еленчета – имайте нагласа за значително издигане. Вие можете да станете дори и президент.
Елен покрай път – не слушайте съвети на непознати или малко познати хора, техните съвети са лоши.

Ж
ЖАБА – признак на радостна вест, успех, късмет, добра и дълбока любов.
Жаба горе в чашката – вие обичате овдовял човек. Този човек е богат и има положение. Брак с него ще ви донесе спокоен и благополучен живот.
Жаба в центъра на чашката – предизвестява, че скоро вие ще получите писмо с любовни обяснения.
Тъмна жаба на цялата чаша – поличба за бъдещо омъжване. Вие ще обичате порядъчен човек.
Жаба долу, обкръжена от криви линии – предстои ви участие в делови изгодни контакти.
Жаба около един кръг – възможно е вие да нямате никакво отношение към военната сфера, но точно с нея ви свързва голям успех.
Жаба редом с контур на лице – след смъртта на близък човек (роднина) вие ще получите богато наследство.
Жаба край пътя – очаквайте гост отдалече. Той ще ви помогне да приведете в ред вашите работи.
Жаба близо до клетка – в близко време ще се освободите от болестта.
ЖЕНА – очаквайте приятни изживявания, нежност в отношенията.
Ако е в чашата на мъж, може да означава брак, нова връзка, изневяра.
ЖИРАФ – съветва да обмисляте добре действията и думите си и да не говорите прибързано.

З
ЗАЕК – символ на бъдещето, но също страхливост и късогледство.
В средата на чашката – на вашата неспокойна натура може само да се завижда. Вашият живот протича много бурно.
Заек, обкръжен от точки или линии – трябва да купите портмонета, защото скоро ще бъдат натъпкани с пари.
Заек покрай дърво – замислили сте голямо дело. Действайте! Но трябва да сте предпазливи с роднините си. Те биха могли да ви попречат в начинанието.
Заек надолу с главата – знак за вашата страхливост, непредвидливост. Бъдете внимателни!
ЗВЕЗДА –изразява свободолюбие, силна индивидуалност.
Звезда горе на чашката – обещава дълъг живот, колкото по-високо, толкова по-дълъг и по-спокоен.
Звезда, обградена от облаци – животът ви ще бъде дълъг, обаче в напреднала възраст ще ви безпокоят трудности. Когато облаците са по-малко, символиката на знака е по-благоприятна.
Звезда, обградена от чертички, дребни линии – в старините си ще изпитате болка за вас и децата, които сте възпитали лошо.
Звезда в краката на човек – не се безпокойте за здравето си, вие имате здраво сърце!
ЗМЕЙ – доста студен символ, олицетворява неискреност, лицемерни отношения, сблъсък с предателство, явяват се хора, предизвикващи неприятност.
Змей отгоре на чашката – в близко бъдеще вашият враг ще злорадства. Причина за това е нанесената ви душевна рана и страдание.
Змей в центъра на чашката – това положение обещава победа над стария противник.
Змей, обкръжен от облаци – на вас ви предстои да изпитате своето мъжество. От опасността, която ви заплашва, можете да се отървете само благодарение на отчаяна постъпка.
Змей около дърво – огледайте себе си. Защо вие имате толкова много неприятели
Змей редом с контури на лицето, човек – това положение е предвестник за неочаквано нападение, след това – заплаха за вашето бъдеще.
Змей, разкъсан на части – не излагайте вашето здраве на риск, възможни непредсказуеми болести.
ЗМИЯ – ако се намира на стените на чашката, навита и ви гледа без агресия, означава мъдрост, до която ще достигнете. Възможност да се обогатите с нови знания.
Ако е на дъното означава, че имате враг. Някой ви мрази. Имате прикрит неприятел сред хората от най-близкото си обкръжение.
Ако са много змии попаднали сте в среда, която не е здравословна за вас и скоро ще бъдете наранени от интриги и клюки.
ЗНАМЕ – символ на победни действия, често свързани с пари.
Тъмно знаме – ще ви провърви далеч от родината, ще имате успех.
Тъмно знаме на върха – обещава нови успехи, но благодарение на чуждата беда.
Светло знаме – очаквайте успех, особено в паричните сфери.
Знаме долу на чашката – бърз растеж, голямо бъдеще във военната област.

И
И (буквата И) – обратно на буквата "Е", ако не ви тревожи нищо, гответе се за близки тревоги.
ИВА (върба) – този знак символизира тъга, меланхолично настроение, мечтателност.
Ива в центъра на чашката – не може да се нарече светъл и радостен вашият живот. Но повярвайте, че това ще избледнее, ако вие гледате на нещата с оптимизъм.
Ива върху цялата чашка – това положение говори за дълбока тъга и скръб, която ще ви сполети.
ИГЛА – предупреждава, че ще чуете думи за нечий успех, който може да не ви е приятен. Означава също възторг от нечии действия.
Ако е забодена на дреха, означава, че трябва да довършите започната работа.
ИНИЦИАЛИ – без значение дали буквите са една или повече, когато са разположени до някаква фигура, се отнасят за ваш близък или познат. Тълкуването е съобразено с околните фигури.
Ако се разположени до триъгълник, сочещ с върха нагоре, са на непознат за вас човек.
Ако са разположени до обърнат триъгълник, чиято основа е нагоре, означават, че около вас има врагове или хора, които искат да ви навредят.

К
КАМБАНА – новини и весели известия, свързани с неголеми победи.
Камбанка отгоре на чашката – известява за пристигане на човек отдалеч.
Камбанка в средата на чашката или отдолу – скоро ще надвиете съперниците си в работата.
Камбанка виси на дърво – вашият живот ще бъде умерен, без резки обрати. В старостта това ще ви донесе покой и доволство.
КАМИЛА – символ на вечната доброта и богатство. Пред този знак се прекланят. Обещава весел и интересен живот.
Камила в средата на чашката – в близко бъдеще ще ви се усмихне късметът.
Камила долу в чашката с главата надолу – открива се хубав шанс за осигуряване на целия по-нататъшен живот. Не го изпускайте!
Камила покрай дърво – богатството буквално ще ви затрупа.
Камила до сърце – не летете в облаците. Да сваляте звезди от облаците не е ваша задача. Независимо от бурната младост, вие ще завършите със спокойна и нормална женитба.
Камила, заобиколена от облаци – това засилва благоприятно знака. Очаква ви прилично състояние.
Камила настрани от пътя или над пътя – предстои да получите приятно известие или писмо.
Камила близко или вътре в очертанието на лице – вие сте домошар. Благодарение на вашата разсъдливост, вие леко ще разрешавате споровете в семейството.
Камила, заобиколена от звезди отгоре на чашката – предвестява за скорошно завръщане на близък човек. Срещата ще бъде радостна.
Камила в обкръжение на звездите отгоре на чашката – скоро ще се роди дете, но раждането ще бъде тежко. Не се притеснявайте – всичко ще свърши добре.
Камила около звезди долу на чашката – високопоставено лице изпитва уважение към вас. Бъдете внимателни: това може внезапно да завърши със сватба.
КАНА – обещава благополучие и физическо здраве.
КАТАРАМА – предупреждава, че ви очаква голямо разочарование, което ще ви изненада неприятно.
КАТЕРИЦА – предупреждава за много трудности, които скоро ще преодолеете и ще забравите.
КВАДРАТ – благоприятен знак. Вашият живот ще бъде удачен. Вие ще станете щастливи и ще имате много пари, благодарение на получено наследство и на вашата собствена предприемчивост. Може да се завиди на вашия любовен живот. Около вас ще бъдат известни, уважавани хора. Обикновено около квадрата има инициали, подсещащи кой ви закриля.
КИНЖАЛ – предупреждава, че имате врагове, които застрашават живота ви и могат да ви наранят.
КИТ – ако плува, тръгнали сте във вярна посока.
Ако се гмурка успехи и възможност за служебно повишение в работата.
КИТАРА – обещава ви късмет в живота или нова щастлива любов.
КЛЕТКА (КАФЕЗ) – обрича брака ви на страдания, освен указаните по-долу положения.
Клетка в центъра на чашката – ще имате много предан съпруг.
Клетка покрай животно – обещава висока степен на самостоятелност, независимост на съжденията и постъпките.
Клетка долу на чашката – показва, че вие ще намерите път за спасяване от опасно положение.
КЛОНЧЕ – ако е без листа, ще изживеете някакво разочарование от човек, на когото сте възлагали надежди.
Ако е с листа ще чуете новина за раждане на нещо ново чувство или нов живот.
КЛЮЧ – знак за разочарование, големи неприятности, загуби, неудачи.
Ключ горе на чашката – предупреждава за подводни камъни, пречки по вашия път, вероятен скандал. Неочаквано ще излязат наяве забравени секрети и щателно пазени тайни.
Тъмен ключ в средата на чашката – предстои ви голям скандал с близки роднини. Виновен за разваляне на отношенията се явява определен човек.
Тъмен ключ в средата, по-близо до дръжката – подгответе се за загубата на ценна вещ. По-скоро тя ще бъде открадната.
Тъмен ключ долу на чашката – обещава нови и нови неприятности.
Тъмен ключ по цялата обиколка на чашката – вие ще израствате, предишните ви мечти ще избледняват и ще остават на заден план.
Ключ, обкръжен от точки – ще станете притежател на голяма сума пари.
Ключ близо до птица – предупреждава за възможни големи неприятности, свързани с роднински отношения.
Ключ близо до везни – отново големи неприятности, свързани с непочтеността на някой от обкръжаващите ви. Трябва да дадете големи жертви, за да излезете с достойнство от това трудно положение.
Ключ редом с кръст – вашите решения ще бъдат неуспешни, заради противодействията на роднините ви.
КНИГА – ако е затворена трудно ще се справите със ситуацията.
Ако е отворена действията ви ще са свързани със законови разпоредби. Отваря ви се възможност да учите.
КОВЧЕГ – носи лоши новини, но не винаги са свързани със смърт.
КОВЧЕГ С МЪРТВЕЦ – ако е черен новина за нечия смърт.
Ако е светъл край на нещо и поставяне на ново начало.
КОЗЕЛ – знакът на приключения, интересни и весели пътувания, доходни странствания.
Козел отгоре на чашката – вашите деца са достатъчно просветени и разумни. Можете без страх да ги пуснете на самостоятелно пътуване.
Тъмен козел отдолу на чашката – условията около вас са удивително благоприятни. Изчакайте малко, имайте търпение и вие ще получите лесно предложение, от което ще имате хубав доход.
Козел покрай пътя – предстои ви много изгодно пътуване.
Козел близо до дърво – очаква ви невъобразимо голяма сума пари. Дръжте се!
Козел близо до буквите "О" или "И" – гответе се за дълго пътуване.
Козел в очертанията на лицето или част от лицето помага да разкрием плановете на недобронамерените ви роднини, които се опитват да ви оставят без наследство.
Козел, изкачващ планина – различни прегради, спънки, подводни камъни ще пречат на вашия път.
Звезда на главата на козела – неочакван успех, внезапен късмет.
Козел покрай друго животно – известява ви, че скоро ще получите изгодно място.
КОКОШКА – предизвестява за недомислието на вашите бъдещи решения, глупост, материални загуби.
Кокошка в горната част на чашката – предизвиква беди на вашата глава. Ще загубите това, което имате.
В долната част на чашката – хвърля сянка на вашите роднини, които ще се окажат неблагодарни.
КОЛА – преодолени трудности, изпълнено с положителни моменти бъдеще.
КОЛЕЛО – символът означава разногласия и спорове с близки хора, загуби, кавги, измени.
Тъмно колело – ще ви срещне вдовица.
Колело край път – заплашват ви неприятности и за съжаление от близки хора.
Колело близо до везни – очакват ви значими материални загуби. Дръжте се!
Колело, обкръжено от контурите на лицето – погрижете се за имуществото си. Възможна кражба, при това от познати хора.
КОЛОНА – успех в работата. Очаквайте повишение.
КОМЕТА – неочакван гост.
КОМИН – нещо в действията ви е рисковано или ви предстои да вземете рисковано решение.
КОН – носи със себе си щастие, женитба, успех.
Кон долу на чашката – в напреднала възраст ще бъдете осигурени с всичко за поддържане на здрав дух и материално благополучие.
Кон в средата на чашката – очакват ви прекрасни перспективи – удачна женитба, разкош и благополучие.
Кон около образ на лице – вас ви заплашват големи спънки. Ако проявите настойчивост, ще можете да ги преодолявате – ще заслужите големи почести.
КОННИК – знак, изцяло зависещ от заобикалящите го символи и положението в чашката.
Конник отгоре на чашката – ще ви удостоят с чест и уважение в деловата работа.
Конник в центъра – тълкува се като вестоносец. Носи известие, но какво ще бъде то, зависи от околните знаци.
Конник долу на чашката – ще постигнете върха на успеха и ще изпълните всичките си желания. За съжаление, когато дойде време да видите изминатия път, ще видите много жертви. Какво ще изпитате при това, отново ще зависи от съседните знаци.
Конник надолу с главата – извинявайте, но вашите планове ще се провалят.
Конник покрай дърво – роднините ви уважават и с удоволствие разказват за вашите нови покупки и най-вече за вашите намерения.
Конник близо до пътя – символиката е много проста. В скоро време ви очаква писмо.
КОРЕН – символ, разкриващ мъдър, замислен характер, благовъзпитаност.
Корен отгоре на чашката – на вашите роднини ще им се роди дете.
Корен долу на чашката – в скоро време ще спечелите голяма сума пари.
Корен в центъра на чашката – повече от всичко обичате самотата. Вие имате умислен, съзерцателен характер.
КОРОНА – знак за упоритост и достойнство.
Корона горе на чашката – безкрайни, тежки спорове с роднини, с близки хора.
Ясна корона долу на чашката – неуморната упоритост за постигане на целта и професионален опит ще ви позволи да заемете отговорен пост. Обаче, ако се затворите в кръга на служебните проблеми е възможен срив, а след това и смърт.
Корона на главата на човек – ако врагът ви пресече пътя, не бъдете отмъстителен. Постарайте се спокойно, с достойнство да излезете от тази неприятна ситуация.
КОСА ЗА ТРЕВА – грози ви заплаха или опасност.
КОТВА – този знак спасява от срив, неудачни положения, предпазва от загуби.
Тъмна котва долу на чашката – ще постигнете прекрасно положение в обществото.
Котва в центъра на чашката, край път – предстои ви морско пътуване.
Котва, обградена от облаци – вие сте непостоянен в мислите и действията си, затова никога не знаете какво искате.
Котва, заобиколена от линии – трябва да се грижите за защита и спасяване на делото, което сте започнали.
Котва до писмо – ще получите трогателно писмо с признание в любов.
Котва, заобиколена от контур на човек – вашите наследници ще ви благославят, защото ще им оставите голямо наследство.
КОТКА – свързва се не само с хитрината, но и с мизерията, мръсотията.
Котка отгоре на чашката – вашите врагове са достатъчно хитри, имат власт над вас. Огледайте се внимателно около себе си. Ако ви предизвикват за скандал – не реагирайте, не се карайте!
Котка долу на чашката – сериозна скарване с роднините по тяхна вина.
Котка на дърво –предвижда се кражба, а след нея затвор. Ако главата е до дървото, тогава ще откраднете вие, ако е на гръб, ще откраднат от вас.
Котка близо до очертанията на лицето – имате врагове в работата. По-добре е да изясните кои са.
КОШНИЦА – ако е пълна, ви обещава успехи.
Ако е празна очакват ви проблеми в материално отношение.
КРАВА – при вас идва русокоса с радостни и добри намерения.
Крава долу на чашката – вие се досещате коя е тя и нещо повече – изпитвате определени чувства към нея.
Крава в горната част на чашката – среща в най-скоро време.
КРЪГ – ако е затворен успехи.
Ако в него има точиха бременност и дете.
Ако е между разни точки и чертички пречки по пътя.
КРЪСТ – символ на внезапни промени, изненади.
Кръст в средата на чашката – за съжаление или за щастие, вашите сънища няма да се сбъднат.
Кръст около път – зове ви неочаквано пътешествие, което ви се иска да избегнете. Няма да успеете.
Кръст близо до контур на лице – вашето семейство неочаквано ще преживее необикновено приключение.
Кръст близо до човек – вашият живот ще се промени благодарение на околните, но трудно е да се каже в каква посока.Вгледайте се внимателно в хората, на които имате доверие и които имат авторитет за вас.
Кръст плътно черен – лош знак. Тъжна вест или смърт.
Светъл кръст – вие не можете за избегнете живота със семейството си. Не се съпротивлявайте!
КУЛА – самотна – означава страст, стремеж към слава и богатство.
Кула горе на чашката – ако решите да започнете търсене на съкровище, много вероятно е да станете щастлив негов притежател.
Кула долу на чашката – това положение на знака показва вашето тайно желание за слава.
Кула близо до животно или птица – представители на животинския свят близо до знака показва, че в близките дни се очакват резултати от замислени от вас дела.
Кула, обградена от черти на лице – бъдете по-спокойни и толерантни към другите. В противен случай са възможни тъжни последици, включително и затвор.
КУТИЙКА – очакват ви изненади, неочаквани радости, победи, сувенири.
КУЧЕ – верен, предан приятел. Оценявайте приятелството на кучето, понеже то често жертва себе си.
Куче стои в средата на чашката – вие сте измъчени от липса на работа. Не се тревожете! На вас ще ви помогне високопоставен човек и в скоро време ще се занимавате с интересна работа, успехът на която е сигурен.
Куче долу на чашката – близките приятели, а може би и мъжът ви ще ви помогнат да се отървете от някои проблеми.
Куче лежи в средата на чашката – приятелите ви се нуждаят от вашата подкрепа и помощ.
Куче, заобиколено от облаци – опитайте да се разберете с вашите приятели, между които има и неискрени.
Куче, заобикалящо лицето – ще ви дават съвети – не ги подминавайте в близко бъдеще. Сред тях има и няколко добри и истински полезни.
Уплашено куче – в близко бъдеще ще срещнете приятели от минали години.
КЪЩА – като правило, символ на стабилност, благополучие, богатство.
Къща в центъра на чашката – вашето положение в службата ще се промени в по-добра насока.
Къща долу на чашката – в близките дни вие ще приемете редица нови решения и всички те ще се окажат печеливши.
Къща около планина – ще получите голямо наследство от роднини, живущи далече.
Къща на върха на планина – символизира обрат към по-добро в работата и във връзките.
Къща редом с кръг – вашата мечта за собствена къща ще стане реалност. Не забравяйте в новата къща най-напред да пуснете котката.
Къща с ясен покрив и прозорци – напълно логично предсказва семейно щастие, уют, топлина.
Малка къща (по-малка от 1 см.) – пак напълно логично показва теснотия, нужда от жилище, лошо битово положение.
Черни точки около малка къща – малката къща ще се превърне в голяма. Вие ще достигнете благополучие.

Л
ЛАМПА – изяснява бъдещи промени.
Лампа в центъра на чашката – не сядайте да играете в близко време. Заплашва ви голяма загуба.
Лампа близо до меч или стрела – вие ще имате верен и предан съпруг. Ценете го!
Лампа, заобиколена от контура на лице или няколко човека, тези хора се надяват на вас, не ги разочаровайте!
Лампа долу на чашката – ще ви дойдат на ум нови решения, обещаващи значителни промени.
Лампа покрай огън или друг източник на светлина – опасно съседство на знаците, посочва злодеяние, което ще бъде извършено над високопоставен човек.
ЛЕБЕД – в близко бъдеще ще получите прилична сума пари.
Независимо от положението на фигурата в чашката – ще получите пари неочаквано.
ЛЕГЕН – предстоят ви много сериозни проблеми.
ЛЕГЛО – символизира болест; зависи от положението и съседството с други знаци; промяна на положението, често неудачна.
Легло в центъра на чашката – благоприятни промени в службата, издигане или търговска сполука.
Легло долу на чашката – очаква ви голяма победа над враговете. Възможно е без да подозирате да окажете помощ на болен.
Легло около контура на лицето – лека болест и свързано с нея отдръпване от служебните дела.
Легло, заобиколено от лица на хора – те чакат попълване на вашето семейство, и те са прави – ще имате бебе.
Легло, обкръжено от точки или линии – въвличат ви в покупко-продажба, търговски операции.
ЛИНИИ – зависи от вида на линиите:
ВЪЛНООБРАЗНИ ЛИНИИ – предизвестяват за дълго увлекателно пътуване, възможно е – околосветско.
ДЪГООБРАЗНА или КРИВА ЛИНИЯ – сред вашите познати има зъл и недоброжелателен човек. Трябва да се пазите от него.
ДВЕ-ТРИ КЪСИ ЛИНИИ (1 см.) – вашите желания и привързаност са доста непостоянни, затова често сменяте дейността и познатите си.
МНОЖЕСТВО КРИВИ ЛИНИИ – предупреждава за това, че сте заобиколени от съмнителни и с нечисти ръце хора, които ви желаят зло.
МНОЖЕСТВО НАЧУПЕНИ ЛИНИИ – предизвестява за сериозни материални затруднения.
МНОЖЕСТВО ПРЕКИ, ДЪЛГИ ЛИНИИ – показва, че имате отлично здраве и ще живеете дълго.
МНОЖЕСТВО ПРЕКИ, КЪСИ ЛИНИИ – символизира безгрижно отношение към живота и заобикалящите ви хора, което граничи с нехайство. Очаква ви случай, който ще ви покаже безсмислието на такова съществуване.
ОТДЕЛНА ЛИНИЯ ПО СРЕДАТА НА ЧАШКАТА – предстои близко, леко, развлекателно пътуване. На добър час!
ПРЕСИЧАНЕ НА ПРАВА ЛИНИЯ С ПРЕЧУПЕНИ ИЛИ КРИВИ – свързано е със сърдечни тревоги. Също и това, че вие сте виновни за тъга и душевни затруднения на любим човек.
ЕДНА ПРЕКЪСНАТА ИЛИ ЗИГЗАГООБРАЗНА ЛИНИЯ – вашите авантюристични постъпки, за съжаление, ще ви донесат неприятности, от които ще пострада вашето здраве.
ЕДНА ПРАВА, ДЪЛГА ЛИНИЯ – вашият живот ви се струва монотонен, лишен от пикантност и приключения. Затова пък, когато страстите намалеят, ще преоцените ценностите.
ПРАВА, КЪСА ЛИНИЯ (1 см.) – вашият живот е много променлив и причината е във вашия начин на съществуване. Животът ви е раиран – вашите полети и падения се редуват.
ТОЧКИ И МАЛКИ ЧЕРТИЧКИ – хубаво предзнаменование, но точното тълкуване зависи от съседството в чашата.
ЛИСИЦА – символ на хитростта, измамата, обира, заобикалящите ви хора са неискрени.
Лисица долу в чашката – очаквайте големи загуби, които може би някой ви пожелава.
Тъмна лисица – символ на кражбата. Следвайте съвета – скрийте това, което лесно може да изкуши крадеца.
Лисица, обкръжена от точки или дребни чертички – тежки последици от необмислени ваши решения.
Лисица редом с планина или хълм – ще понесете загуба.
Лисица близо до зверче – предстои ви сериозен разговор с високопоставено лице.
Лисица до сърце – някой иска да влезе във вашите любовни работи и да ви попречи.
Лисица близо до кантар –предстои ви да понесете нещастие, а в бъдеще, може би и затвор.
Лисица по цялата обиколка на чашката, сякаш иска да ухапе себе си. Означава: някой търси да ви наскърби, но това няма да му се удаде.
ЛИСТА – знак, обещаващ изгода, късмет в делата, благодарение на помощта на близките си.
Листа отгоре на чашката – ще постигнете целта си, ако се доверите на вашето сърце и разум.
Листа долу на чашката – скоро ще се запознаете с човек, който ще ви стане истински приятел.
Лист, заобиколен от линии и точки – някой чака от вас парична подкрепа, знаейки за вашите възможности.
Лист, заобиколен от контура на лицето – вие сте късметлия, в деловата сфера ще ви съпровожда съдбата.
Листа покрай пътя – предстои ви интересно пътешествие, което ще ви донесе не само весело настроение, но и замогване.
ЛИЦЕ (виж ГЛАВА)
ЛИЦЕ (ДВЕ ЛИЦА) – при всяко положение в чашката това е знак за брак.
Две лица в един кръг – в скоро време ще ви изненада собствената ви сватба. И това се случва.
Две лица с роза между тях – готви се сватба, резултат на която ще е здраво семейство за цял живот.
ЛОДКА – предизвестява за пътешествие в най-скоро време.
Лодка с кръст – за съжаление, пътешествието ще бъде свързано с тъжно събитие.
Лодка с клонки – предизвестява успешно пътуване по наследствени дела.
ЛОПАТА – изравя непознати за вас факти, събития, връзки.
Лопата горе на чашката – съвсем неочаквано ще намерите това, което сте загубили отдавна и не сте се надявали да го намерите, при това на най-неочаквано място.
Лопата близо до дърво – вие трябва незабавно да заминете или без да се стеснявате да избягате. Съществува реална заплаха, че ще изгубите своята чест.
Лопата, заобиколена от контур на лице или лица – в службата много хора завиждат на вашето положение, клюкарстват и даже открито наскърбяват.
Лопата близо до кръст или квадрат – вест за смъртта на любим човек. Бъдете силни!
Тъмна лопата в ръката на човек – овдовявайки, вие ще получите голямо наследство от мъжа си.
Лопата в обкръжение на облаци – така или иначе, скоро вие ще получите недвижима собственост.
ЛУЛА – предстои ви да обмислите нещо сериозно и да го доведете докрай.
ЛУНА – трактовката на знака зависи от цвят и големина. Голяма и светла във всяко местоположение – прекрасен символ. Голяма и тъмна, независимо от положението в чашката – признак на зло.
Луна, голяма и тъмна в средата на чашката – внезапно ще се окажете в непредвидени обстоятелства. Пазете се, за да не се случи беда!
Луна, светла, обградена от дълги черти – вие имате забележителен характер и добро, отзивчиво сърце. Тези качества са резултат от работата ви над себе си.
ЛЪВ – символ на достойнство, горд, даже високомерен знак, знамение за богатство.
Тъмен лъв – предстои ви среща с високопоставено, авторитетно лице.
Ядосан лъв – с високо вдигната опашка – признак на сърдечни вълнения, мъки.
Лъв с черти по главата – свързва се със злодейство, с недружелюбни спорове и кавги.
Лъв между две планини – защитени старини. Вие можете да се надявате на спокойствие и безгрижност на преклонна възраст.
Лъв заобикаля друго животно – бъдете предпазливи, вашите работи са в опасност.
ЛЪК, СТРЕЛА – знак за промени, по-скоро щастливи.
Тъмен лък горе на чашката – имате прекрасни отношения с началниците си. Леко намирате език с високопоставени лица.
Лък долу на чашката – предстои ви промяна на местожителството. Възможно е да отидете да живеете в друг град, заради по-изгодни условия.
Стрела върху цялата чашка – ако сте военен, неочаквано ще получите високо войнско звание.
Лък близо до контура на лице – на вас ви е провървяло с роднини. Те ще ви помогнат да спечелите съдебен процес.
Стрела до сърцето – предстои ви среща с човека, който ще стане ваш покровител.
Стрела край път – очаквайте писмо. В него ще има невероятни новини, свързани с промяна на местожителството.

М
МАГАРЕ – предвестник на нови провали, загуби.
Магаре в средата на чашката – предрича нарушаване на верността, предателство в деловите отношения.
Магаре покрай дърво – във вашата глава има план за доходоносни решения. Очаквайте нови предложения в сферата на бизнеса.
Магаре с отворена уста – съдбата ви се усмихва. Вашият живот много скоро ще се промени в по-добра насока.
МАЙМУНА – пазете се от ласкатели.
МАРГАРИТКА – щастие и искрени чувства, радващи се на взаимност.
МАСА – ще гостувате на някого или вие самите ще посрещате много хора у дома.
МАСКА – някаква измама, неискреност. Живеете не своя истински живот, а играете роля. Ако до маската има инициали, показват кой около вас е неискрен.
МЕТЛА – успявате да преодолеете неприятностите и грижите. Пазете се от неискрени приятели.
МЕЧКА – предупреждава, че в скоро време вашият живот може да бъде в опасност. Очаквайте неудачи, обаче всичко зависи от вас, вашата съдба е още във ваши ръце.
Мечка отдолу на чашката – обрича ви на големи неудачи, заради вашите необмислени действия.
Тъмен мечок покрай дърво, храст – съветва ви да огледате вашето най-близко обкръжение: някой ви желае зло, иска да ви измами.
МИШКА – знак на тайните врагове, загуби от близки роднини.
Мишка близо до триъгълник – тези дни ваша любима, скъпоценна вещ ще се намери или ще бъде възстановена.
Мишка до нулата – следете за вашите накити, възможно е да ги загубите. Не тъгувайте много – ако потърсите внимателно, може и да се намерят.
Мишка вътре в контура на лицето – това положение трябва да ви разтревожи. Около вас врагове и хора, търсещи скарване с вас, кавга.
Мишка в средата на чашката – очакват ви материални затруднения.
МОМИЧЕ – символ, свързан с възвишена любов, романтика, душевност.
МОМЧЕ – знак на не особено разположени към вас роднини. Също така символ на съзерцателен живот, мечтателност.
Момче отгоре на чашката – неприятности, свързани с роднини.
Момче в центъра – внимателно се вглеждайте в новите си познати. Един от тях може да се окаже аферист, а това ви заплашва да претърпите големи загуби.
Момче долу на чашката, светло и ясно – заради вашата силна натура вас ви заплашват големи промени, даже предателство.
Момче покрай звезда – съветът към вас е в близко време да не подписвате никакви финансови документи, договори, съглашения, ако не сте потърсили съвет от роднините си.
МОНАХИНЯ – нещо ще ви принуди да се изолирате от хората за известно време.
МОНЕТА – дължите пари на някого. Скорошно приключване на дълг.
МОСТ – символ на пълноценен човек, осъществяване на замисленото.
Мост горе на чашката – вашето тъжно съществуване свърши. Започвате пълноценен живот.
Мост в средата на чашката – за осъществяване на вашите планове съществуват сериозни пречки.
Мост долу на чашката – обещава спокойствие след дълга и уморителна борба.
Мост по цялата чашка в кръг – удачна женитба ще ви отвори врати във висшето общество, където ще привлечете любопитството на околните.
Разтворен мост – вие се стремите да намерите причината за споровете в семейството си. Огледайте се, тя се крие във вашите постъпки.
МРАВКА – този символ обещава нови щастливи резултати в търговски сделки.
Мравка в центъра на чашката – благодарение на собствени усилия ще постигнете доста високо положение за учудване на околните.
Мравка отдолу на чашката – ако имате планове за сключване на нови сделки, бъдете предпазливи – това е рисковано.
МУЗИКАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ – спорове, разногласия, скъсани отношения с роднини, но не по финансови причини; в крайна сметка вашето положение ще укрепне, очаква ви спокоен, съзерцателен живот.
МУХА – знак, винаги свързан с наличието на огромни богатства.
Муха в центъра на чашката – абсолютно случайно ще се сдобиете с материални облаги.
Муха долу в чашката – бедственото ви парично състояние се дължи на вашата разточителност и неумело планиране на финансовите разходи. Бъдете благоразумни!
Муха до птица – вие сте открит човек и не можете да откажете каквато и да е помощ. Ваш познат може да се възползва за ваша сметка.
МЪЖ – очаквайте гост. Неочакван посетител.

Н
НАКИТИ – ще получите подарък.
НОЖ – означава жертвоприношение, може би ще пожертвате благополучието в името на бъдещето.
НОЖИЦИ – големи неприятности в семейството, пречки, подводни камъни, лицемерие.
Ножици в средата на чашката – разногласия в семейния живот, което ще ви накара да се съмнявате в ценността на вашия брак.
Ножици долу на чашката – съществуват сериозни пречки за реализацията на вашите планове.
Ножици близо до дърво – печалба, която очаквате да получите за извършена работа, за съжаление, няма да стигне до вашия джоб.
Ножици до контурите на лице – не се доверявайте напълно на вашите роднини, между тях има много лицемери.

О
ОБИЦИ – не успявате да намерите средата си и се чувствате неразбрани.
ОБЛАЦИ – очаквайте някакви неприятности.
Ако са тъмни трудно ще се справите с проблемите.
Ако са бели и малки ще успеете да преодолеете трудностите с лекота.
ОБУВКА (ДАМСКИ ОБУВКИ) – очаква ви среща, но бъдете предпазливи, тя може да таи опасност.
ОГРАДА – не са изключени пречки в работата ви, но са лесно преодолими. Следва успех.
ОГЪН – очаквайте успехи. Не бъдете припрени. Не се поддавайте на емоциите.
ОГЪРЛИЦА – ако е цяла ще имате кандидати за брак, ако не сте семейни.
Ако е разкъсана край на някакви отношения.
ОКО – наблюдавайте внимателно ситуацията около себе си. Възможни са затруднения, които ще предизвикате с разсеяността си.
ОКРЪЖНОСТ – асоциации с халка и съответно сватба.
Окръжност в центъра на чашката – в брак ще встъпите леко и весело и ще бъдете щастливи с любимия.
Окръжност горе на чашката – някой от близките ви роднини е решил да стане семеен. Не може да не одобрявате решението му.
Окръжност долу на чашката – благодарение на собствени усилия и печеливши решения ще съумеете да спечелите и голяма зестра.
Окръжност, обградена от облаци – проблем, който не могат да решат вашите роднини, отдавна измъчва и вас. Вашето участие ще помогне за по-скорошно разрешаване на проблема. Не се бойте!
Две окръжности – любов от пръв поглед, ще си загубите ума. Сватбата ще бъде толкова внезапна, че роднините ви няма да успеят да се запознаят с булката.
ОРЕЛ – този символ носи известия – неочаквани и изненадващи, в края на краищата след някаква съпротива, вие ще постигнете победа.
Орел в центъра на чашката – ще се изпълни ваше тайно желание.
Орел долу на чашката – дългоочакван успех в замислена от вас цел, вие ще можете да достигнете само благодарение на собствени усилия.
Орел покрай дърво или под него – на вас могат да ви завиждат, вашата силна натура не познава любовни загуби, в семейството нямате кавги и нещастия.
Тъмен орел – предупреждава ви за непредвидена трагедия, от която ще се спасите по чудо.
Орел покрай сърце – макар във вашето семейство отношенията да са гладки, трябва да проявите предпазливост към най-добрия си приятел.
Орел редом с всякакви животни – на вас ще ви се удаде да победите враг, който дълго ви е пречил в службата.
Орел покрай очертани облаци, орел в небето – вие сте далеч от различни неприятности и душевен смут. В здраво тяло – здрав дух.
ОРЕХОВО ДЪРВО – ако можете да различите този вид дърво, този символ ще ви донесе добро и радост.
Орехово дърво в центъра на чашката – дърво със златни орехи ще ви подари спокоен живот и любящи, грижливи деца.
Орехово дърво покрай пътя – предстои ви пътуване при далечни роднини, от които ще се върнете като наследник.
ОЧИ – непредсказуем знак, всичко зависи от разположението, цвят, форма, съседство в чашката.
Светли очи отгоре на чашката – ако вашите очи са сини, очаква ви успех. В противен случай, този знак нищо не ви говори.
Очи долу на чашката – за съжаление трябва да ви предупредим за тежка болест на един от близките ви роднини. Възможна е загубата на близък човек.
Едно око, широко отворено – вие сте умен, спокоен човек, в бъдеще ви очаква признание.
Очи в средата на чашката – във вашият живот се задават промени, пазете се!

П
П (буквата П) – вие често не сте напълно искрени, обаче околните лесно забелязват това, да знаете!
ПАЛАТКА – някакво внезапно пътуване. Може да получите предложение за пътуване с компания, ако около палатката има фигури на хора.
ПАЛМА – символ на доброто настроение, бодрост на духа, което не е свързано със сериозни промени във вашия живот.
Палма в центъра на чашката – близките ви приятели са ви подготвили весела изненада.
Палма долу на чашката – вашето материално положение ще се подобри значително, когато си смените работата.
ПАМЕТНИК – солидно положение, сигурно бъдеще, заслужено щастие.
ПАРАШУТ – ще успеете, независимо от притесненията си, да предотвратите опасност.
ПАТЕНЦЕ – това е добър символ, който се нуждае от подкрепа, понеже често се намира в беззащитно състояние.
Патенце в средата на чашката – вашият съпруг е с добро и чувствително сърце, не забравяйте за това.
Патенце близо до човек – бъдете сигурни във ваш близък приятел.
Патенце близо до граблива птица- от това съседство трябва да се опасявате – някой ви желае зло.
ПАУН – охолен живот, богатство и нови придобивки.
ПАЯК – говори за придобивка, за печалба, за бързи пари, за умение да пазите тайните си и намеренията си от другите хора.
ПЕПЕРУДА – знак, даващ радост, освежаващи впечатления, лекота в общуване с хора, нова любов.
Пеперуда горе на чашката – утрешният ден ще ви донесе късмет във всички дела.
Пеперуда в центъра на чашката – очаква ви печеливш спор.
Пеперуда долу на чашката, обкръжена от точки – очаква ви осигурено бъдеще. Колкото повече точки – толкова по-голям доход.
Пеперуда до сърце – представете си, че имате любовник! Животът ви с него ще е безгрижен и лек.
Пеперуда, обкръжена от дребни черти – имайте предвид – посяти зли семена, от които трябва да се отървете преди да са покълнали. Опитайте се да прегледате собствения си живот. В противен случай, трудно ще се справите с покълналите растения. Ще се иска огромна воля, ако не и героизъм.
ПЕРО – трябва да бъдете постоянни в намеренията си и да не се разсейвате.
ПЕТЕЛ – знак на семейното съгласие, благополучие, нови известия, изгодни предприятия, подобряване на положението ви.
Петел на хълм – в близко време ще имате семейство.
Петел покрай пътя – влиятелен човек ще ви навреди и ще донесе загуба. Ако не сте безразлични към игра на карти, в близко бъдеще ще имате голяма печалба.
Петел, обкръжен от линии или дървета – непознат човек ще ви окаже значителна помощ.
Петел с отворена човка – това положение ще ви донесе приятно известие.
Петел надолу с главата – до вас непременно ще достигне новина, която ще промени положението ви към по-добро.
Петел покрай една или две линии – ще получите незначителна парична сума – за дребни разходи.
Петел отгоре на чашката – разтърсващо, превъзходно съобщение.
ПИРАМИДА – добре осигурен живот, успехи и стабилност.
ПИРОН – много сериозни проблеми в отношенията. Възможно е да наранят душата ви. Ще усетите болка, независимо дали душевна или физическа.
ПИСМО – добри или лоши известия; случайни вести, често весели.
Писмо в средата на чашката – любовно писмо.
Писмо долу на чашката – жестока измама в любовта, свързана с писмо.
Писмо до очертанието на лице – възможен инцидент, заради вашата непредпазливост.
Писмо до сърце – писмо от любимия човек.
Писмо до път – неочаквано писмо отдалече.
ПИСТОЛЕТ – грози ви опасност.
Неочаквано ще се сблъскате с враг.
ПЛАНИНА – това не е най-хубавия символ; той показва, че във вашия живот често пречат подводни камъни, делата ви често са обречени на неуспех, вие имате много празни желания.
Планина в средата на чашката – означава, че имате значителни разногласия с колегите си в службата.
Планина долу на чашката – тези дни някои от вашите роднини ще понесе значителни морални загуби. Между причините за това събитие не е изключена и кражба.
Планина, обкръжена от контурите на лицето – вие няма да можете да завършите замисленото в резултат от предателството на един от вашите приятели. Когато разберете причината за това, тази информация буквално ще ви "убие".
ПЛАНИНСКА ВЕРИГА – този знак се отличава от предходния с още по-големи беди, неприятности и неудачи.
Долу на чашката тъмна верига от планини – извинявайте, но вие ще станете богат по нечестен път. Спрете, докато не е късно! Иначе, ще станете богат, но ще ви мъчи съвестта.
Планинска верига в средата на чашката, обкръжена от облаци – едва ли могат да ви считат за силна натура. Там, където цари вялост и равнодушие, винаги ще се намерят и тъмни истории.
Планинска верига в обкръжение на линии – ако сте свързани с военната сфера – очаквайте повишение в чин.
ПОБЕДИТЕЛ – ако сте сигурни, че фигурата в чашката е точно победител, то:
Победител в средата на чашката – очаквайте издигане в службата, но бъдете търпеливи.
Победител със стрела на главата – вашето положение в службата много се клати. Бъдете внимателни и предпазливи!
ПОДКОВА – със сигурност е знак за късмет и успех.
ПОЛУМЕСЕЦ – предстои ви пътуване или предложение за пътуване.
ПОСУДА – предизвестява неочаквана среща.
ПРАСЕ – символ на зависимостта от други хора или обстоятелства.
Прасе отгоре на чашката – незабелязано някой ваш близък живее за ваша сметка.
Прасе в долната част на чашката – извинете, но вие живеете за чужда сметка.
Прасе близо или вътре в контура на лицето – вие сте заобиколени от врагове, но вярвайте: те са безпомощни.
Прасе покрай път – за вас говорят зли езици. Пазете се от клеветата!
ПРИМКА – не бъдете прибързани в думите и делата си, защото ще си навлечете сами проблеми и неприятности.
ПРОЗОРЕЦ – лош, неблагоприятен знак, символ на кражба.
Прозорец с кръст – бъдете предпазливи с огъня. Вашата къща е заплашена от пожар.
Ако е затворен ще изживеете някакво разочарование.
Ако е отворен ще успеете да постигнете някаква цел и ще имате нечия подкрепа.
ПРЪСТЕН – ако е в горната част на чашата, означава брак.
Ако е в средата на чашата очаквайте скоро да получите предложение за брак.
Ако е на дъното дълго време ще имате годеник, но до брак ще се стигне много по-късно.
Ако пръстенът е цял очаква ви щастлив семеен живот.
Ако е разрязан или до него виждате кръст ще развалите брака си или годежа.
Ако пръстените са два един до друг или са преплетени очакват ви успехи.
ПТИЦА – добри вести.
ПЧЕЛА – свързва се с вашите сегашни планове и постъпки в деловата сфера.
Пчела горе на чашката – предсказва бъдещи финансови трудности. Вие може да се отървете от този проблем със собствен труд. Не се бавете много!
Пчела долу на чашката – ще получите неочаквано предложение за сътрудничество с чуждестранни партньори.
Пчела в центъра на чашката – тези дни ще ви върнат голям паричен дълг.
Пчела близо до облаци – предстои ви значително повишение в службата.
ПЪТ – естествено се свързва с пътешествия, странствания, всевъзможни приключения.
Път долу на чашката – пътят, който ви предстои, ще ви донесе пари или друга изгода.
Път горе на чашката – бъдещо пътешествие, свързано с весели, авантюристични приключения.
Път в средата на чашката – кратковременно пътуване, обещава сериозни промени в живота ви, включително смяна на местожителството.
Път, който се завива в кръг по чашката – вие ще постигнете най-накрая признанието за вашите заслуги в службата. Причината за това е влиятелно или високопоставено лице.
Път, обкръжен с точки или линии – тази символика е свързана със сложни финансови разчети. Ще получите значителна сума пари, обаче е възможно харченето да е още по-голямо.
Път, обграден от облаци – предизвестява за душевни страдания, свързани със загуба на пари, възможно е и принудително.
ПЯСЪЧЕН ЧАСОВНИК – настъпил е мигът да вземете крайното решение за това, което обмисляте.

У
УСТА – всички варианти на местоположението, освен долуизброените, като правило означават скромност, трудолюбие, плодотворен живот.
Тъмни устни отгоре на чашката – приятелите ви дотолкова ценят вашето приятелство и любов, че са готови заради вас и вашето семейство на всякакви жертви.
Светли устни отдолу на чашката – известие, но не е ясно дали е добро или не.
УСТНИ – знак за стабилност, основателност.
Устни в центъра на чашката – обещава стабилно положение във финансов план, осигуреност.
Устни долу на чашката – вие сте надежден човек, може да се разчита на вас. Околните изпитват към вас доверие и уважение, нали е така?
Разтворени устни – отделни ваши постъпки предизвикват у хората любопитство, примесено с учудване.
Устни, близо до очертанието на лице – гответе се за среща, една от най-важните в целия ви живот. Това ще бъде любим човек.
Устни покрай поле – любовно приключение извън дома – ще се обърне в щастлив брак. Късмет!
УХО – знак, предизвестяващ успех в делата, независимо от затрудненията, успех за който са спомогнали вашите собствени усилия.
Ухо със стрели – в средата на влиятелни мъже вие сте способни да получите уважение. Ако стрелите се разполагат отдолу на ухото – вие, най-накрая ще получите дългоочакваното място в службата и то ще ви донесе значителна финансова изгода.
Две уши – започват спорове, които обаче ще завършат във ваша полза.
Ухо, близо до всякакво животно – враговете ви се опитват да ви хванат в капан. Бъдете нащрек, обаче не се нервирайте. Използвайки хитрост и ум, вие ще избегнете капана.
Ухо вътре в очертанието на лице – някой бърза да ви окаже материална помощ.
Ухо в средата на чашката – просто, вас ви очаква спокоен живот.
Ухо, заобиколено от облаци – предстоят ви изгодни сделки в близко бъдеще.
Ухо долу на чашката – на вас ви допада тих и скромен живот.

Ф
ФАР – знак, че някаква неприятност е избегната. Предотвратили сте провал. Очаква ви успех.
ФОНТАН – кристално бъдеще, успехи и щастие.

Х
Х (буквата Х) – кръстопътя ясно показва доста банално нещо – съпружество.
ХВЪРЧИЛО – както можете да очаквате щастливо сбъдване на желанията си, така и се пазете от казана не навреме дума и разправия.
ХЛЯБ – не харчете без мярка.
ХОРА (група от хора) – вие се нуждаете от подкрепа, приятелите ви са готови да дойдат на помощ.
Двама човека – един срещу друг – вие сте щастлив човек, вие обичате и ще бъдете обичани.
Човек, с каквото и да е животно – за вашите работи, съдейства някой много уважаван, влиятелен и добросърдечен човек.
ХРАСТ – този знак е свързан с ред неприятности във вашата кариера.
Храст в центъра на чашката – това положение ви предпазва от неприятности, които ще ви сполетят при служебно пътуване.
Голям храст на цялата чашка – фатални неудачи и катаклизми в службата се дължат на неправилното ви отношение към задълженията си, пренебрежителното ви отношение към вашите колеги.
ХРИЗАНТЕМА – призовава ви да не губите вярата си в любовта, тя ще дойде при вас късно.
ХЪЛМ – неблагоприятен знак за делови хора. Предизвестява неправилност на текущите решения. Неразумност на вашите търговски сделки.
Няколко хълма – вашите планове ще срещнат противодействие от страна на съдружниците ви, би трябвало да го предвидите.
Един хълм долу на чашката – всеки момент ще ви сполети силен удар на съдбата. Възможна причина – непредвидена кражба.
Хълм, обграден с очертание на лице – по-внимателно със съдружниците и колегите! Не позволявайте на нови лица да се бъркат в текущата работа, някой иска да си направи име от това.
Няколко хълма на дъното на чашката или по краищата – да, вие имате приход, но дали той е честен?
Хълм, закръглен с правилна форма – очаква ви весела сватба. Да не сте вие причината?

Ц
ЦАР ИЛИ САМО КОРОНА – имате много силен човек до себе си, на когото можете да разчитате или вие самите сте в силна позиция сега.
ЦВЕТЕ – това са изпълнени желания.
ЦВЕТЯ (с изключение на роза, теменужка, хризантема) – знак свързан с романтични увлечения, семейна топлина и уют, особено ако цветята са няколко или букет.
Тъмни цветя горе на чашката – скоро ще срещнете човекът, който ще стане ваш съпруг.
Цвете в средата на чашката – състоянието на вашите деца ще ви осигури спокойни старини.
Цвете долу на чашката – предстои ви весел празник в шумна компания, по-скоро сред природата.
Цвете, редом с контура на лицето – заплашва ви ново, силно влюбване.
Цвете покрай животно – предизвестява раждане на дете.
Цвете край пътя – очаквайте гости, те вече бързат към вас и всеки момент ще пристигнат.
ЦИФРА (ЦИФРИ) – като правило, символизират дълбоки знания, кралска власт, уважение в обществото, любов на близките.
Цифри долу на чашката – трябва да приготвите подарък за сватба. Някой от вашето семейство ще се жени в близко време.
Цифри на дясната страна на чашката (както е изпито) – очаквайте вести. Удивителна настойчивост на вашия приятел, придружена с подарък – халка. Наближава сватба.
Цифри, заобиколени от дребни чертички – родителите ви са готови на всичко за вас. Тяхната любов е безразсъдна, но е способна на големи жертви. Когато се нуждаете от помощ, те пак и пак ще идват при вас на помощ.
Тъмни цифри, обикалящи сърце – вашите роднини ви обожават и се гордеят с вас.
Цифри близо до точка – вие ще получите писмо от човека, когото обичате. То ще ви навее тъжни мисли, меланхолия, тъга.
Цифри близо до животно – мислете за здравето си. Значите показват, че вие имате сериозно заболяване. Не отлагайте, а отидете бързо на лекар.
Цифри около кръст – това разположение ще ви предпази от нараняване (травма) по време на работа. Бъдете предпазливи с работните инструменти.
Цифри близо до два кръста – много е тъжно, но любимия ви човек го очаква нещастие.
Цифри близо до квадрат – квадрат – признак на благополучие, спокойствие. Брак ще доведе до равен, обмислен живот.
Цифри покрай единица – съпругът ви ще се окаже изобретател и много порядъчен човек.
Цифра, заобиколена от лице – покрай вашата персона се носят много клюки, касаещи вашия личен живот.
ЦИФРАТА "1" – вие имате сложни семейни отношения. Объркали сте се и не можете да се освободите от тежко предчувствие. Ще се случи събитие, което ще осветли чувствата на човек, който ви обича отдавна и ви е верен. Огледайте се и ще се убедите, че това е най-верният избор за вас.
ЦИФРАТА "2" – не е хубав символ. Предвещава неудачи, злодеяния, болести и несъгласия.
Двойка близо до жена – очаквайте раждане на здраво и силно момченце. Жената напълно сменя неблагоприятната символика на знака.
Двойка близо до планина или някакво оръжие – отново хубаво, защото двойката не е сама в чашката. Вас ви очаква слава и успех във военното дело. Бързо ще стигнете високия чин.
Двойка около нула в центъра на чашката – множество случайни хора образуват вашата среда. Бъдете внимателни, сред тях има много лицемерни. Опасявайте се от техните езици.
Преобърната двойка – приятна изненада, по-скоро това ще бъде среща с приятеля ви от детинство.
Двойка близо до дърво – вашето равнодушие и жестокост към хората ще има тежки последици за вас по-късно.
Двойка близо до кръст – наближава семейна кавга, а след това – развод.
ЦИФРАТА "3" – хубава, стабилна символика, обещава печалба в бизнеса, стабилни отношения в семейството, уважения в обществото.
Светла тройка отгоре на чашката – не трябва да се оплаквате, вие сте много богати.
Тройка, заобиколена от облаци – вие никога не трябва да се тревожите от неуспеха. Вашата силна личност е способна да промени ситуацията в по-добра насока и то в кратък срок.
Тройка долу на чашката, заобиколена от дребни чертички или точки – неочаквано за вас ще станете богат наследник. Късмет!
Тройка близо до сърце – вие сте забележителна, ярка личност. Още със запознаването, човек е готов за вас на всякакви жертви. Ако вие оцените това и се решите на брак, той ще бъде радостен и здрав.
Тройка близо до човек – предстои ви изгоден търговски съюз със сериозен партньор.
ЦИФРАТА "4" – знак, разкриващ вашия характер; вие сте неспокойна, търсеща личност; в безкрайното търсене, в очакване на необикновеното, вашето дълго търпение този път ще бъде възнаградено, вие ще станете известен в неочаквана за вас област.
ЦИФРАТА "5" – цифра, символизираща несъгласие, спорове, лоши клюки.
Петица в центъра на чашката – някои ваши роднини пускат за вас клюки. За съжаление тези клюки ще влияят на вашия личен живот и семейството ви.
Петица до кръст – ваш близък е обречен на тежка и мъчителна болест. Цялата грижа за болния ще легне на вашите ръце.
Петица близо до дърво – вие току-що сте постигнали високо положение. Завистливи роднини са способни да променят ситуацията в лоша насока. Не забравяйте за постоянните несъгласия с вашите роднини!
ЦИФРАТА "6" – знак, носещ сълзи, разпри в семейния живот; обтегнати отношения с ваши близки приятели.
Шестица близо до дърво или цифра "3" – от сложното положение ще съумеете да излезете благодарение на високопоставен, но и умен човек.
Шестица долу на чашката – очаква ви неудача в служебните работи.
Шестица до очертание на лице – неприятен и груб разговор с началството, който ще премине, за съжаление в присъствието на вашия съпруг.
Шестица редом с кръст – най-накрая ще се изпълни мечта, към която сте се стремили чрез многобройни прегради.
ЦИФРАТА "7" – знак, символизиращ семейно благополучие, строителство и поддръжка на къщата. Всичко е напълно във ваши ръце.
ЦИФРАТА "8" – символ, предупреждаващ за предстоящо скарване с близък човек, но то ще внесе яснота във вашите отношения.
ЦИФРАТА "9" – тази фигура е признак на нов живот, символ на душевна ведрина; прилив на енергия, свързана с ново запознанство, което ще се състои в близките дни.
ЦИФРАТА "10" – един от най-щастливите символи в чашката; той се възприема еднозначно, но това е напълно достатъчно: вие сте родени под щастлива звезда.
ЦИФРАТА "100" – прекрасен и рядък между писмените знаци; повтаряйки в двете нули космическата осмица – знак за безкрайност – обещава щастлив живот и дълголетие. Просто, но и в същото време вярно. На добър път!
ЦЪРКВА – символизира уважение, святост, достойнство, чест.

Ч
ЧАДЪР – - търсите място, на което ще се чувствате сигурни.
ЧАНТА – пазете се от клопка.
ЧАСОВНИК – не правете повече опити да отлагате някакви свои важни действия.
ЧЕХЛИ – прекрасен знак, символизира висока чест, богатство и щастливи срещи.
Чехли в средата на чашката – ще станете богат, при това съвършено по законен, благороден и честен път.
Чехли долу на чашката – ще вземете участие в градското управление. Очаква ви спокойна старост.
Чехли до везни – ще се издигнете високо, изключително със своя ум.

Ш
ШАПКА – знак, напълно зависещ от положението в чашката.
Шапка горе на чашката – успешни делови решения, осъществяване на плановете. Това ще ви помогне да осигурите бъдещето си.
Шапка в центъра на чашката – ще намерите дългоочакваната независимост, но много бързо тя ще започне да ви дразни.
Шапка долу на чашката – предстоят ви сполучливи търговски сделки с помощта на вашите роднини.
Шапка до контура на лице – вие дълго и трудно ще трупате състоянието си, а вашата дъщеря ще получи богатство благодарение на мъжа си.
Мъжка шапка – в скоро време ще ви окажат голяма чест.
ШИШЕ – придружава се от разпри, болести; показва нужда от лекар.
Шише долу на чашката – вие, като никога се нуждаете от здравословен начин на живот и здравословна обстановка.
Шише до очертанието на лице – положението на знака посочва не само опасност за здравето, но и заплаха за вашето положение в обществото.

Ю
Ю (буквата Ю) – за голямо съжаление, вас ви очакват нерадостни старини. Помислете, докато не е късно – защо?
ЮНОША – знак за раздяла, носи сълзи, сърдечни тревоги, тъга.

Я
Я (буквата Я) – на вас ви се струва, че вашият живот е свършил. Концентрирайте се и животът ви ще се оправи.
ЯБЪЛКА – ще имате успехи в работата си; пълнота.
ЯЙЦЕ – успехи и щастие.

 

Оценете публикацията:
1
Методи за предсказване
Печатите на Соломон