Блог

Материалите в блога са без претенции за авторство.

Енергийно манипулиране

Енергийно манипулиране

Енергийно манипулиране

Това е основна магическа практика и всеки, който се занимава с магия трябва да я владее. Силата, която използваме в магията има два аспекта-енергетичен и информационен, а нейната основна функция в материалния свят е да създава или руши.

Силата е една, но тя съдържа във себе си всички възможности. Тя има безброй аспекти и така, както я призовем, така ще ни отвърне.Стихиите огън, вятър,вода, земя, духовете, боговете, съществата,материята и духа са проява на Единната сила. За египтяните тя е Хека, за хаос-магьосниците е Киа, за Парацелз е Архей, а за Елифас Леви - универсален
магически агент или астрална светлина. Енергията се манипулира с помощта на волята, мисълта, движенията или специфични
енергийни носители. За да можеш да управляваш енергията, трябва да можеш да я усещаш, виждаш и чувстваш. Ние всички го правим, но едва ли сме обърнали внимание.
Случвало ли ви се е да срещнете човек и от пръв поглед да изпитате лошо чувство към него/нея и после да се окаже че въпросното лице е кофти личност? Положително. Или да почувствате "нажежената атмосфера", след като на дадено място е имало конфликт?
Не се ли чувствате по-енергизирани след гръмотевична буря или дори по време на нея?

Примери хиляди. Най добрия начин да усетиш енергията е като разположиш дланите си една срещу друга на растояние около 10 см,да се съсредоточиш върху усещанията си и след това плавно да ги раздаличиш. Усеща се нещо като топлинен воал, който се разтяга.

Енергията може да се усети като подтик, също, жеание, чувство, приятелство, любов,
мисловен прилив и т.н.

За развитието на способностите да се усеща енергията има някои прости методи. Както казах, ние всички усещаме енергиата. Има периоди,когато това усещане е по-изострено (по пълнолуние) или силно редуцирано (новолуние). Информацията и образите
достигат до нас, но стигат само на подсъзнателно ниво. Често насън виждаме отминали събития, но като че в малко по-друг вариант от този, който сме видели в действителност. По време насън, ние навлизаме в своето подсъзнание и онова,което се е натрупало през деня, се "визуализира" върху екрана на съзнанието като филм. Ето защо сънищите са
много информативни за онова, което става на по-висшите (и по-специално астралните - където са образите и емоциите) нива.

За да развием ясновидството си, е нужно просто да "изпратим" команда до подсъзнанието си да ни изпрати онова, което приема от по-високите нива. За Силата няма ограничения във времето и пространството. А последните,макар и да съществуват
все още във астралния и менталния план,нямат тези измерения, които ги има тук, на земния план. Ето защо приемането и предаването на енергията просто е неограничено.

Кой е източника на Силата? Те са два. Първият е Кабалистичният Кетер който е всъщност универсалният източник. Свързани сме с него на нивото на коронната чакра.
Визуализираме го като брилянтно кълбо от бяла светлина и от него теглим сила.

Другият източник е Земята, Малкут. Щом Силата, слизаща от Кетер се удари в Малкут започва повторно издигане нагоре.Това е Кундалини, еволюционната сила. Можем да използваме представители на петте елемента, от които да теглим сила. Така или
иначе, обаче, цялата операция се извършва в Йесод, Астралния План. Как се осъществява зареждането на предмети с енергия. Най-простият е освещаването.

Обръщаме се с молбда към Божественото да зареди, освети и благослови дадения предмет и така прекарваме тунел между плановете (на въпросния освещаван обект), по които тече Сила. Може това да стане в магически кръг и да извършим инвокация, след което да заявим намерение или желание, Силата на Божественото да се проявява чрез този предмет. А може да стане и в името на някакво същество от по-долните планове. Когато правя инвокация,се концентрирам върху своя Кетер или коронна чакра. И чрез нея се опитвам да се свържа със въпросното Божество. Сякаш го търся с наблюдателен уред.

А мога и да се опитам да "дръпна" енергия от Кетер по този начин-нали е Безграничен Източник и да я насоча с волята си към обекта.Всъщност дори не е нужно да визуализирате как енергията слиза надолу-процеса се осъществява автоматично.

Последното се извършва по метода на енергийната топка.Разполагате дланите си една срещу друга и правите движения на приближаване и отдалечаване,така че да почувства те енергийния топъл воал (това е моето метафорично описание на усещането за енергия). След това визуализирате кълбо от топлина и енергия-с даден цвят и т.н. Визуализирайте пламък,подобен на горелка, който зарежда вашето кълбо и то стававсе по-ярко, по-пулсиращо,по енергизирано. В даден момент го насочете към вашата цел. 

Пламъка може да дойде от Кетер или от Земята.Ако ще работите със Земята,освен най-простата визуализация, може да си послужите с пламък на свещ (петте елемента са тези, които образуват земния план), скъпоценен камък, билка, ароматично масло, благовоние... Освещавайте ги предварително.

Процеса на насочването също е много отговорен. Може да превърнете топката в някак ва друга форма-мълния, стрела, лъч.

Някои теглят енергия от основния астрален (Чи) източник - намира се малко над пъпа. Аз лично го намирам за неудобен.

Друг начин за формиране на енергхийно кълбо е да съберете енергия в чакрите си. Просто се съсредоточете върху дадена идея или чувство или воля. Например имате приятел,който има нужда от душевна подкрепа, а сте далече и не можете да се свър
жете директно с него. Съсредоточете се върху вашето отношение към тои човек. Мислете усилено, изпълнете се с обич и приятелство до най-голямата степен,на която сте способни. Кълбото ще се съдаде само в сърдечния ви център. Ще го видите с вътрешното си зрение и след това го превърнете в енергиен лъч, или някаква друга форма (какво ще кажете за бяла лястовица?). Или просто го насочете към аурата му. Насочването и ефекта стават по-мощни, ако използвате носител:четирите елемента (просто поискайте те да му/й "отнесат" вашия сърдечен поздрав и благословия), може да е някой ангел, дракон или дори ваше саморъчно създадено същество или сервитор. Те ще я пречупят и трансформират през собствената си призма.Вятърът ще отнесе топлината и обичта до мислите, водата и огъня до чувствата и сърцето,земята ще действа на физически план... Това има много, много силен целебен ефект.
Така насочената енергия може да се използва за зареждане на предмети, хора, обекти, и магически сигили и знаци (чийто материални носители се унищожават после - чрез изгаряне обикновено). Те служат като матрица,в която енергията се отлива и действа по така създадения енергиен модел...

 

Оценете публикацията:
3
Магия и физика
Енергийно модулиране