Блог

Материалите в блога са без претенции за авторство.

Buddha, the Conqueror

Buddha, the Conqueror

 

В тази картина на Рьорих се срещат много интересни неща. Когато я разглеждах известно време едното водеше до друго, а то от своя страна до трето.

 

В началото се питах за ламята в дясно на пещерата, която е зейнала и от нея идва водата, както и за отраженията на повърхността.

Самата картина може да се разглежда като две земи, горната и долната. Сталакмитите зад Буда в ляво му са в сянка, или градът на долната земя е в тъмно, понеже доста приличат на цял град. Ако се обърне картината, така че горе да стане долу.. същият този град е светъл, градът на горната земя е от светлина.

 

Така, дадох огледален образ на картината, понеже ми се искаше да видя огледалния образ на Буда във водата. В горната земя има едни три сталактити, които са разположени в три от посоките/отбелязаз съм с бели линии и точки/. Четвъртата посока се явява самият Буда седящ в долната земя. Срещу него в преден план е седнал един сталакмит /отбелязан с бяла линия/, което е връзката за четвъртата посока, липсваща като изображение в горната земя и поставена пред Буда в долната, именно той.

 

Сега нека изправим чашата и събираме огледалните образи в централната вертикална права. В средата ми се вижда нещо като ваджра с камбанка, чиито долни краища са като две събиращи се длани, загребващи от земята.

 

Като продължим да събираме картината- дланите, докато се достигне една точна мудра /дхяни/ – едната длан поставена върху другата, пръстите успоредни, а палците се докосват с върховете си. Тогава се образува и човешко тяло в картината над събраната камбанка.. образът на водата в чашата.

 

Мисля, че се получи една много красива чаша излизаща от земята. А между Буда си идват на место и очите."Съзнаването на красотата ще спаси света"
                                            Николай Рьорих
Оценете публикацията:
1
Пъзелът. Начин на употреба
Жени, носете по-малко дрехи