Камен Илиев - Поезия

Материалите в блога са без претенции за авторство.

Благословии

Благословии

 

Възлюбената Атина Палада, 19 юни 2012 г.

 

Благославям моя син ... (името) и моята снаха ... (името),

и техните деца – моите внуци ... (имената),

заедно с техните съпрузи и съпруги ... (имената)

и техните деца – моите правнуци ... (имената),

а също и моята дъщеря ... (името) и моя зет ... (името)

и техните деца – моите внуци ... (имената),

заедно с техните съпрузи и съпруги ... (имената)

и техните деца – моите правнуци ... (имената)!

(така се изброяват всички)

Благославям ги всички тези деца с моята майчина/бащина Благословия,

да вървят по Пътя към Бога

и да влязат в Новия Ред на Божествената Свобода и на

Истината, Правдата и Доброто,

Вярата, Надеждата и Любовта,

Мъдростта, Баланса и Хармонията,

Милостта, Кротостта и Благостта,

Приемането, Честността и Доблестта!

Благославям ги да изпълнят успешно задачите на своя жизнен план!

Благославям ги да бъде Божията Свята Воля за тях през днешния ден!

Благославям ги да бъде най-доброто от Божествена гледна точка за тях

в техния живот занапред!

Благославям ги и им отдавам сега, в този момент,

енергията на майчината/бащината ми Любов!

Отдавам своята Любов и Благодарност и на Теб, Господи,

и на всички Същества на Светлината, които подкрепите и усилите

този мой майчин/бащин Благослов, ако такава е Вашата Воля!

Да се изпълни Божията Свята Воля!

АМИН. ТАКА ДА БЪДЕ. ОМ.

Благодаря и на Теб, Възлюбена Атина Палада, за тази благословия и за помощта!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

 

Благославяне на опасните и трудните ситуации
Възлюбената Атина Палада, 10 май 2012 г.

 

Господи, в името на АЗ СЪМ ТОВА КОЕТО АЗ СЪМ,

Благославям следната ситуация ... (и описвате ситуацията)

Благославям тази ситуация да се развие и разреши

по възможно най-добрия, полезен и спасителен за всички

и правилен от Божествена гледна точка начин!

Благослови я и Ти, Господи, ако такава е Твоята Свята Воля!

АМИН. ТАКА ДА БЪДЕ. ОМ.

Благодаря Ти, Господи, за Твоята Милост

към нашата родна планета Земя

и към всичко живо на нея,

и към целия човешки род!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Благословия в помощ на всеки човек
Възлюбената Атина Палада, 10 май 2012 г.

Бог да те Благослови и да ти даде Просветление!

И аз те Благославям съзнанието си да извисиш!

Божествените Мъдрост, Светлина и Любов да те населят,

и да пребиваваш в Радост и Мир!

АМИН. ТАКА ДА БЪДЕ. ОМ.

Благодаря и на Теб, Възлюбена Атина Палада, за тази благословия и за помощта!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

 

Благословия при приготвяне на храната
Йоан Възлюбеният, 23 декември 2010 г.

Благославям тази храна!

Благослови я и Ти, Господи!

И помогни Твоята Благодат да се влее в нея чрез моите ръце!

АМИН. ТАКА ДА БЪДЕ. ОМ.

Благодаря Ти, Господи, за Милостта!

Благодаря и на Теб, Йоан Възлюбени, за тази благословия и за помощта!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

 

Благословия преди началото на всяко хранене
Йоан Възлюбеният, 23 декември 2010 г.

 

Благослови, Господи, тази храна да нахрани всичките ни тела!

Заповядайте, Сили на Светлината, на нашата трапеза.

И благослови, Господи, всички нас ... (имената)...

и ни дарявай със своите земни и Небесни блага,

и с Божествено ръководство по нашия Път,

и с Мир, и Любов помежду ни,

и към Теб, Господи, и към цялото Твое Творение,

и между нас и всички, които ни дават своята подкрепа по Пътя да продължим.

АМИН. ТАКА ДА БЪДЕ. ОМ.

Благодаря Ти, Господи, за Милостта!

Благодаря и на Теб, Йоан Възлюбени, за тази благословия и за помощта!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

 

Благословия преди началото на всяко хранене (когато човек се храни сам)
Йоан Възлюбеният, 23 декември 2010 г.

 

Благослови, Господи, тази храна да нахрани всичките ми тела!

Заповядайте, Сили на Светлината, на моята трапеза.

И благослови, Господи, всички нас -

мен ... (името) и всички, които ми дават своята подкрепа по Пътя да продължа

и ни дарявай със своите земни и Небесни блага,

и с Божествено ръководство по нашия Път,

и с Мир, и Любов помежду ни,

и към Теб, Господи, и към цялото Твое Творение.

АМИН. ТАКА ДА БЪДЕ. ОМ.

Благодаря Ти, Господи, за Милостта!

Благодаря и на Теб, Йоан Възлюбени, за тази благословия и за помощта!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

 

© Росица Авела

 

Оценете публикацията:
3
Как да стигна до теб
Атанас Далчев - мисли