Блог

Материалите в блога са без претенции за авторство.

Мантрите

Мантрите

Мантрата е звукова вибрация, предизвикваща у човека състояние на покой и доброта, освобождава го от деструктивни програми.

Мантрите съединяват човека с Космоса, освобождават от болести и неприятности.
Когато повтаряме мантрата, всички клетки в тялото ни започват да вибрират и те започват да трептят в съответствие със звуците от мантрата, като се настройват на информацията, която е кодирана в нея. Така става пренаписване на програмите. Негативната информация се изтрива, тялото оздравява, изменят се условията на живот.

Мантрите помагат и за лечение. Възпроизвеждането на някои гласни предизвиква колебателен ефект в организма на човека, в нервната система, жлезите с вътрешна секреция, мозъка, като ги кара да се изчистват и освобождават от всичко ненужно. По този начин става и изчистването.

Само повтаряне на мантрите обаче не е достатъчно. Добре е да знаем какво означават, за да не произнасяме неразбираеми срички, които не са ни присъщи. Освен това е необходимо да се настроим за положителна промяна в живота ни и така ефектът ще е по-бърз.

Мантрата е религиозна сричка, дума или стихотворение, обикновено написана на Санскрит. В зависимост от школата и философията, свързана с мантрата, тя може да бъде използвана по различен начин. Преди всичко тези думи създават вибрации, които карат практикуващия ги да се съсредоточи и вглъби в себе си. Понякога мантрите се използват при религиозни церемонии, за натрупване на благосъстояние, за избягване на опасности или за премахване на враговете. Мантрите произлизат от Индия във ведическия индуизъм, а по-късно са възприети от будистите и джайнистите. Понастоящем мантрите се използват в най-различни духовни практики.


Думата мантра е санскритска дума, състояща се от корена man- „manas — съзнание“ и наставката –tra означаваща „инструмент, средство“.

Ето защо буквално „мантра“ означава „инструмент на съзнанието“. Мантрите са предназначение за освобождаване на ума от илюзията и материалната обвързаност. Монотонното пеене (напяване) е процес на повтаряне на дадена мантра.

Въведение

Мантрите имат някои общи черти със заклинанията в смисъл, че те са превод на човешката воля и желание във формата на действие. Дори др. Едуард Конзе, изучаващ будизма, често е превеждал „мантра“ като „заклинание“. Като символ, за звуците се смята, че въздействат на това, което символизират. Гласните звуци често се възприемат като имащи магическа сила или дори представящи думите или речта на някое божество. За авторите на индуските свещени писания – Упанишадите, самата сричката Аум е мантра, представяща Брахман, божеството, но също и целостта на сътворението. Само да произнесеш тази сричка е като да изпиташ “небесното” по много директен начин. Кукай изказва предположението, че всички звуци са гласа на Дармакая Буда – т.е. както в индуско-упандишадските и йогистките представи, тези звуци са проява на крайната действителност. Думите имат загадъчна сила, чрез която могат да ни влияят. Една от възприетите научна етимология свързва думата „мантра“ с „manas“, значещо „съзнание“ и „trāna“, означаващо „защита“, от където следва, че мантрата е нещо, което пази съзнанието ни. Обаче на практика ще видим, че за мантрата се смята, че прави много повече от това просто да защитава съзнанието ни.

В много култури буквите са тези, които имат силата – например еврейската Кабала или англо-саксонските руни. Буквите дори могат да имат и гадателска функция. Брамините били жреческата каста на Арийците. Случило се така, че те запазили свещените писания – първоначално Ведитe, но после и Упанишадите. Години наред те били единствените, които знаели мантрите или свещените формули, които трябвало да бъдат напявани при всеки важен момент. Въпреки това, с появата на егалитаристката индуска школа по йога, Веданта, Тантра и Бхакти, вече мантрите били предавани свободно като част от общо практикуваната индуска религия. . Мъдър в Индия бил някой, който е „чул много“. Освен това мантрите са и звукови символи. Какво точно символизират и как действат зависи от контекста и от съзнанието на човека, който ги повтаря. Изследвания на звуковия символизъм предполагат, че звуците имат значение независимо от това дали го осъзнаваме или не. Нещо повече – може да има множество слоеве символизъм, свързани с всеки звук. Ето защо дори и да не ги разбираме, мантрите не са просто безсмислено бръщолевене – не съществуват изказвания, които напълно да нямат значение. Може да гледаме на мантрата като гама от различни контексти за да видим какво означава тя в тях: Om може да означава нещо съвсем различно за индус и друго за тибетски будист.

Докато индуските тантри най-накрая възприели и буквите така както и звуците като изобразяващи божественото, съществената промяна в изтъкването на писмеността била когато будизмът стигнал до Китай. В Китай нямало обединяващ духовен език като Санскрит. Ето защо се достигнало до единство чрез един писмен език, който бил гъвкав в произношението, но по-прецизен от гледна точка на понятията, които всеки знак представял. Всъщност индийците са имали много писмености, с които еднакво добре е можело да се пише санскрит. Китайците ценели много повече писмения език отколкото индийските будистки мисионери. Така писането на мантри се превърнало в религиозна практика. Ето защо докато брамините били много взискателни към правилното произношение, китайците и всъщност други будисти от Далечния изток били по-малко загрижени за него отколкото за правилното изписване. Писането на мантри и преписването на текстове като духовна практика били много усъвършенствани в Япония, а писането на Сидхам – писменост, на която много будистки сутри били написани, в наши дни може да бъде видяна само в Япония. Въпреки всичко повтарянето на написани мантри е също познато в много индийски религиозни секти.

Мантрата в индуизма

Първоначално мантрите са се появили във великите индуски свещени книги – Ведите. На практика във всички индуски свещени книги, писанието е оформено усърдно в дву-редови “шлоки” (shlokas) и повечето мантри следват този образец, въпреки че често се срещат и мантри от един ред или дори една дума.

Най-основната мантра е Аум, която е позната в индуизма като “пранава мантра”, началото на всички мантри. Философията скрита зад нея е идеята за нама-рупа (име-форма), която допуска, че всички неща, идеи или същества във феноменологическия космос имат някакъв вид име и форма. Най-основното или първоначално име и форма е първичната вибрация на Аум, защото то е първата проявена нама-рупа от Брахман, непроявената реалност/нереалност. По същество, преди съществуванието и отвъд съществувание има само Една реалност, Брахман, и първото проявление на Брахман в съществуванието е Аум. По тази причина Аум се смята за най-съществената и мощна мантра и затова се слага пред или след всички индуски молитви. Докато някои мантри могат да призоват единични Богове или принципи, най-фундаменталните мантри като “Аум”, “Шанти мантра” или “Гаятри мантра” и др. фокусират в Първичната реалност.

В индуските тантри вселената е звук. Висшето (пара) поражда съществувание чрез Света (Шабда). Сътворението се състои от вибрации на различни честоти и амплитуди, които предизвикват събитията в нашия свят. Най-чистите вибрации са var.na (вар.на), вечните буквите (писанията), които ни се разкриват частично като доловими звуци или визуални форми.

Вар.ните са атоми от звук. Изградена е сложна символична връзка между буквите и елементите, боговете, знаците от зодиака, частите от тялото – буквите били обогатени в тези връзки. Например в Етрарея-араня-Упанишад намираме:

“Беззвучните съгласни представляват земята, съскавите – небето, гласните – “небесата”.
Беззвучните съгласни представляват огъня, съскавите – въздуха, гласните – слънцето? Беззвучните съгласни представляват окото, съскавите – ухото, гласните – съзнанието”

Фактически всяка буква станала мантра, а езикът на Ведите – Санскрит – съответства дълбоко на природата на нещата. Така Ведите почнали да представляват самата реалност. Зародишната сричка Ом представлява основната единица реалност, която е Брахман.

Mantra Japa

Мантра Джапа е било понятие на Ведическите мъдреци, което въплътява мантрите като основна форма на пуджа или преклонение, чиито завършек се смята за мокша - освобождение. По същество, Мантра джапа означава да се повтаря дадена мантра. Това е станало установена практика във всички индуски течения, от разнообразните Йога течения до Тантра. Тази практика включва повтаряне на мантрата отново и отново, обикновено в цикли на благоприятни числа (в кратни на 3), като най-популярният е 108. По тази причина индуските мали (огърлици от зърна - броеници) почнали да бъдат правени от 108 зърна и гладното "меру" зърно. Посветеният, който извършва джапа използвайки пръстите си отброява всяко зърно докато повтаря избраната мантра. Когато достигне 108 повторения, ако поиска да продължи нов цикъл от мантри, посветеният трябва да обърне малата без да пресече "меру-то" и да почне да повтаря отново.

Казват, че чрез джапа посветеният достига единност или крайна съсредоточеност върху избраното божество или първична идея на мантрата. За вибрациите и звуците на мантрата се смята, че са от особена важност и от там много индуски школи предполагат, че отекването на звука събужда праната или духовната жизнена сила и дори, че се стимулират чакрите.

Всякоя шkола от свещените индуски текстове като Ведите, Упанишадите, Бхагавад Гита, Йога сутра, дори и Махабхарата, Рамаяна, Дурга-сапта-шати или Чанди се смята за достатъчно мощна за да бъде повтаряна с огромен ефект и затова има статуса на мантра.

Видео мантри

АУМ – Свещена мантра - Свещено Слово

Звук–мантра – слово. АУМ – от санскрит. Означава:
„Прекланям се, съгласявам се, приемам.” АУМ!
Прекланям се пред Господ Бог Всемогъщи и се съгласявам, че аз съм негов възлюбен син. Приемам безсмъртната си съдба. Приемам смисъла на моето съществуване. Приемам своята отговорност да бъда. АУМ! Приемам замисъла на моята реалност. Приемам пламъка като Бог в мен.

АУМ – най-абстрактният и най-конкретният символ на божествеността. Инструмент за самореализация. Той е във вас, и вие го пазите. Освобождава се чрез Диханието на Бога от сърцето ви. С АУМ не може да се сравни никакъв механичен инструмент, машина, никакво могъщество на цивилизацията. АУМ можете да произнесете само вие , защото вие сте Бог в проявление. От този единствен вечен слог произлиза всичко, което съществува. Всичко, което съществува се връща в АУМ.
А-У-М – зад всяка буква стои замисъла на нашата божественост. Всяка буква е предназначена да звучи.
Тази троичност образува миналото, настоящето и бъдещето. Ние сме това, което сме като минала, настояща и бъдеща реализация в АУМ. На Изток – Тримурти – Брама, Вишну и Шива. На Запад – Светата Троица – Отеца, Сина и Светия Дух. Концепцията е същата.
А – произлиза от Алфа (Отеца) – като творец, създател, Началото – източник на спиралите на съзнанието, на битието. Брама. Могъщество.
М е ОМ – Омега (Майката) – като завършек, край – този, който е един със Светия Дух, Шива като обединител и разрушител на формите и безформите. АУМ.
Така се разгръща пространството и Божественото Начало провъзгласява тази биполярност за поддържане единството на световете в проявление.
От А до ОМ се съдържа цялата безкрайност на творението. И „U” в центъра сте вие–чашата на творението , люлката на реалното си АЗ, Христосъзнанието, просветления Буда.
А-У-М. Троичност в единство. От Алфа до ОМега вие сте в обятията на Твореца Отец-Майка, като самоидентичност на тяхната любов. АУМ.

Източник: “Наука за изреченото слово”, Марк и Елизабет Профет

 

Път към единство
(Om Namah Shivaya mantra)

В смислов превод от санскрит Om Namah Shivaya означава “Аз се покорявам на Бога, търсейки в Него убежище” или “Прекланям се пред Шива”. Шива е върховната реалност, името на висшата същност. Съгласно Хиндуизма има три лица на Бога, които управляват Творението. Брама – съзидателното начало на Вселената, Вишну – който удържа Вселената в проявление и Шива – който разрушиава Вселената в края на циклите. Сред трите божества Шива се смята за разрушител, но и трансформатор (съзидателно разрушение).

Разрушаващият аспект на Шива е всъщност изключително интензивна вибрация на любов, която не унищожава нищо, но разрушава всичко, състоящо се от по-низши вибрации – алчност, жестокост, егоизъм. Om Namah Shivaya е защитна мантра. Според ведическата представа повторението на мантрата предизвиква в човека аспекта на Шива и ако през него премине енергията на Шива, то той би оцелял, защото в него вече има от тази енергия.

“Om Namah Shivaya е много силна мантра. Казано е за тази мантра, че ако вибрира постоянно в сърцето, замества молитвите, медитацията, практикуването на йога. За да прилагате тази мантра нямате нужда от ритуали или церемонии, нито от специално време или място. Тази мантра е свободна от всякакви ограничения. Тя може да се прилага от всеки – млад или стар, богат или беден, без значение от обществено положение – тя пречиства.”
(“Древната сила на санскритските мантри и церемонии”)

 

Maha Mrityunjaya Mantra -
Велика победа над смъртта

Maha Mrityunjaya мантра, заедно с Гаятри мантра, е една от най-широко известните мантри в съвременния индуизъм . Наричат я още Mahamoksha мантра – Велико Просвещение или Tryambakam мантра по стих на Rigveda ( RV 7 .59.12).

Предлагаме ви да чуете Maha Mrityunjaya Mantra в завладяващо изпълнение на Далай Лама като се казва, че това е единственият запис на медитация с негово мантрично пеене (целият запис е с продължителност един час), записан от един от учениците на Далай Лама. Ето историята на този запис:

Един от любимите приятели на Далай Лама, друг монах, прави своя преход от този живот към следващия. Не като травма или загуба, а като радостно пътуване в правилното време и с разбиране за живота извън Земния живот. Далай Лама е седнал на леглото на приятеля си и мантрира това песнопение с часове, докато монаха с радост и мир направи своя преход. Тези, които са присъствали при молението на Далай Лама са помолили за записването на това пеене, така че да може да се сподели със света. Той се съгласява да направи това, само ако се посочи, че записът не може да бъде продаван, а само подаряван. Той не се продава, но има за цел да бъде копиран и споделян. Това е една от най-свещените мантри и мощен инструмент. Mrityunjaya мантра ще ви помогне да стигнете до божествеността вътре в себе си. Мrityunjaya мантра се смята за една от Великите мантри на санскрит заради ефективността да осигурява защита и благословение. Maha mrityunjaya буквално означава голяма победа над смъртта.

Аум Trayambakam Yajamahe,
Sugandhim Pushtivardhanam;
Urva Rukamiva Bandhanaan,
Mrityor Mokshiye Maamritat.

Ние се молим на Господ Шива, чиито очи са Слънцето, Луната и Огъня.
Нека Той ни предпазва от всички болести, бедност и страх
И да ни благослови с благоденствие, дълголетие и добро здраве.

***

Ние се покланяме на Шива – Трите очи (tryambakam) на Бога (yajamahe); Който е аромат (sugandhim) и подхранва (pushti), и нараства (vardhanam) всички хора. Тъй както узрелият плод (urvarukamiva) се освобождава (bandhanaan) (с намесата на “градинаря”) от робството на пълзящото растение, когато е напълно узрял; Нека Той освободи нас (mokshiya) от смъртта (mrityor), в името на безсмъртието (maamritaat).

***

Бог Шива, нарича tryambakam - този с трите очи, тъй като третото му око е “отворено” чрез силата на покаянието и медитацията. Третото око се казва, че се намира между веждите и се “отваря”, когато се достигне духовно пробуждане. Така че, когато ние се молим на Господ Шива, ние по същество искаме неговата благословия и помощ в отварянето на нашата третото око на духовното познание. Естественият резултат от това пробуждане е, че ние вървим към духовно освобождение или moksha и постигане на свобода от цикъла на смъртта или прераждането. Целта на пеенето на тази мантра е духовното “съзряване”, така че Бог Шива да може да ни освободи от робството на всички материални неща, които ни обвързват!

Източник: www.eaglespace.com

 

The Gayatri Mantra
(Химн на Духа)

Om Bhur Bhuvah Swaha
Om Tat Savitur Varenyam
Bhargo Devasya Dhimahi
Dhiyo Yonaha Pracho Dayat Om.

Медитираме върху това, което е безкрайно, тази светлина от мъдрост и истина, която е във всяка частичка на Вселената, достойна за преклонение, която е въплъщение на Знанието и Светлината. Тази светлина, която дарява с мъдрост, знание, блаженство, вечен живот, която е в есенцията на всичко и води към просветление.

“Сред всички химни, аз съм песента, пята на Бог Индра, измежду поетите, аз съм Гаятри мантра, изпята всеки ден от посветените, измежду месеците, аз съм Margasira – Ноември- Декември, измежду сезоните аз съм пролетта – когато израстват цветята.”(Бхагават Гита, глава 10, стих 35)

 

Мантра за здраве и хармония
(Medicine Buddha mantra)

Будистката традиция определя Буда Лечителя, The Medicin Buddha, Bhaishajya guru, като идеалният лечител, също така подчертава, че в максимална степен силата на лечението се определя от нас самите.
Според Дийпак Чопра: “Ние имаме една аптека вътре в нас, която е съвършена. Тя ни дава подходящото лекарство, в точното време, за съответния орган – без никакви странични ефекти.”
Така стигаме до разбирането, че Medicin Buddha е във всеки от нас. Пътят към тази реализация е чрез медитация, по-специално на медитация чрез визуализация. Медитирайки и визуализирайки го пред нас, ние можем да застанем лице в лице с Буда , чиято усмивка излъчва състрадание във вселената, и чиито очи излъчват нежност и любов към всички живи същества.
Златен лъч светлина идва от сърцето на Буда, и леко прониква в собствените ни сърца. (Сърце тук означава “сърдечен център” – ядрото на нашето същество в центъра на гърдите, а не физически орган). Този сърдечен център се определя като: “Свещено място, където можем да се оттеглим по всяко време и да бъдем себе си. Това място е убежище, където не могат да ни достигнат сътресенията на събитията, където не усещаме никаква болка. Това е лечебно мисловно пространство,което всеки се стреми да открие в медитация. ” (Дийпак Чопра)
Това е усещане за внезапно освобождаване на знания, без думи, което ние преживяваме като истина. Истината измерена чрез думи, не е спонтанна, доколкото изисква период от време, за да се обхване тяхното значение. Именно чрез дарбата на творческо и символично духовно преживяване, “обикновените” хора се превръщат в изключителни лечители. Това е начинът да се отнасяме към Буда, най-големият от всички лечители.
Не е чудно тогава, че лекарите,които вярват в този идеал изпълняват тази медитация и призовават Medicin Buddha, преди да подготвят своите лекарства и да ги предложат на пациентите си, пеейки си тази мантра:

Tad-ya-ta: Om Be-kan-dze Be-kan-dze Ma-ha Be-kan-dze
Ra-dza Sa-mung-ga-te So-ha!

Като рецитират тази свещена формула те визуализират нектара, струящ от отделните срички на мантрата. Сричките се разтварят напълно в лекарството и усилват действието и силата му да лекува.
Този символичен жест е насочен към разбирането, че като свещени срички, съставляващи мантра те дават на лекарството способността му да лекува. Също така, съзнателно следвайки пътя на благата карма, ние сме в състояние да попиваме в живота си нектара, който произтича от добродетелите, придобити чрез такива действия.

Източник: www.exoticindiaart.com

 

Prajna Paramita Mantra
(Сърце на Мъдростта)

Prajna Paramita на санскритски означава съвършена, трансцендентна мъдрост, висше състояние на съзнанието, превеждаща на другата страна на съществуването, доктрина на будистката философия, тясно свързана с основната школа на Махаяна будизма.
В тези не големи по обем клас сутри, създадени в просветлено състояние на съзнанието, се разглеждат най-сложните концепции на будизма. Структурата им е многомерна и съдържа елементи на невербална информация, която не може да се възприеме при четенето им, а чрез тяхното преживяване, поради което се говори не за разбиране, а за “овладяване” на сутрите от този жанр.

The Great Prajna Paramita Heart Sutra

Бодисатва Авалокитешвара,
практикувайки дълбоката Съвършена мъдрост
ясно видя, че всичките пет сканди са празни
и така напълно разпръсна нещастието и страданието:

“О, Шарипутра,
формата не е друго освен празнота,
празнотата не е друго освен форма,
формата е точно празнота,
празнотата е точно форма.
Усещане, разбиране, различаване, осъзнаване
са така загадъчни, както и това.
О, Шарипутра,
всички дхарми са форми на празнотата,
неродени и неунищожими,
нито замърсени, нито чисти, без загуба, без придобивка.
Така в празнотата няма никаква форма.

Никакво усещане, разбиране, различаване, осъзнаване,
никакво око, ухо, нос, език, тяло, ум,
никакъв цвят, звук, мирис, вкус, докосване, феномени,
никакъв видим свят, никакъв свят на съзнанието,
никакво невежество и никакъв край на невежеството,
никаква старост и смърт
и никакъв край на старост и смърт,
никакво страдание, никаква причина за страдание
никакво прекратяване, никакъв път,
никаква мъдрост и никакво постижение.
Никакво постижение и така
Бодхисатва живее Съвършенството на Мъдростта
без никаква пречка в ума.
Никаква пречка, следователно никакъв страх,
далеч отвъд заблудените мисли -
това е нирвана.
Всички предишни, настоящи и бъдещи Буди
живеят Съвършенството на Мъдростта.

Затова знай, Праджна Парамита е велика мантра,
жива мантра, най-добрата и ненадмината мантра.
Тя напълно заличава цялото срадание.
И така – тръгни след Праджна Парамита мантра,
тръгни след тази мантра и рецитирай така:

“GATE GATE PARA GATE PARASAM GATE BODHI SVAHA!”
GATE GATE PARA GATE PARASAM GATE Bodhi SVAHA! “

Това внушава прекрасна мисъл. Предполага движение към пробуждане. Изразява Буда просветлението по-скоро като процес на разгръщане, а не на стационарно състояние. Изпълва ни с надеждата на човек, който може да не е пристигнал, но които може да е тръгнал по Пътя. Може би не е важна целта, а самото пътуване.

Практика:
Използвайте мантрата на Prajna Paramita да ви отведе отвъд. Нека да ви отведе до другия бряг. Оставете се да ви събуди. Нека ви напомни за това кои сте. Нека ви отнесе далеч, без да напускате света. Повтаряйте мантрата на себе си. Кажете я на глас или мълчаливо на себе си. Кажете я отново и отново. Чрез повторение тя ще стане част от вас. Чрез усърдна практика можете да станете част от нея. Повтаряйки “най-божествена мантра” дръжте в ума си смисловото значение, приведено по-горе. Почувствайте фините разлики, носещи различни значения, докато те не се слеят в една смес от чисто разбиране.

GATE GATE PARA GATE PARASAM GATE BODHI SVAHA
GATE GATE PARA GATE PARASAM GATE Bodhi SVAHA

Източник: www.interluderetreat.com / www.zencentre.org

 

ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ
(Светлина на Милосърдието)

Съчувствие,
Осъществяващо благо за всички същества,
Изпълващо със себе си пространството.

… Просветлението е невъзможно без Бодхичита, а Бодхичита е невъзможна без любов и състрадание. Както и мир, щастие и благополучие са невъзможни без любов и състрадание…

Авалокитешвара – това е самата любов и състрадание, природата на всяко чувстващо същество, скрита под изкуствените, създадените от нас самите покривала на външните условия на живота и идеите за разкриване на тази природа, и култивирането на тези прекрасни чувства, които се таят във всеки и на които е посветена тази практика…

… Активността на Авалокитешвара е така безкрайна, както и неговото чувство. Като любяща и търпелива майка, Авалокитешвара, както и всички Будди и Бодхисатви идват отново и отново като Учители, докато Дхарма, Любовта – истинната природа на всеки – не бъде осъзната от всяко едно чувстващо същество. Тъй както съществата са безкрайно много, тази активност също е безкрайна.

Ето думите на една молитва към Авалокитешвара (Ченрезинг):

„Моля те, Лама Ченрезинг! Моля те, Йодам Ченрезинг! Моля те, благородни, височайши Ченрезинг! Моля те, прибежище и защитнико Ченрезинг! Моля те, изпълнен с любов защитнико Ченрезинг! Обгърни ме със своето състрадание, милосърдни Будда-Победителю!

Чувстващите същества, блюждаещи в безкрайния кръговрат на сансара и изпитващи нетърпими страдания, няма да намерят друго прибежище, освен теб, Защитнико! Благослови ме за достигане на Всезнание и Пробуждане!

Чувстващите същества, които от безначални времена, поради натрупаните лоши действия и намиращи се във власт на ненавистта, са се родили в света адов и търпят (сега) страдания в студ и огън, нека се преродят близо до теб, Височайше Божество! ОМ МАНИ ПЕМЕ ХУМ*!

Чувстващите същества, които от безначални времена, поради натрупаните лоши действия и намиращи се във власт на жадността, са се родили в света-състояние като гладни духове и търпят (сега) глад и жажда, нека се преродят в (твоята) височайша страна Потала! ОМ МА НИ ПЕ МЕ ХУМ!

Чувстващите същества, които от безначални времена, поради натрупаните лоши действия и намиращи се във власт на глупост-безразличие, са се родили като животни и (сега) страдат от умствена нищета и безсловесност, нека се преродят близо до теб, Защитнико! ОМ МА НИ ПЕ МЕ ХУМ!

Чувстващите същества, които от безначални времена, поради натрупаните лоши действия и намиращи се във власт на чувствени желания, са се родили в света-състояние като хора и изпитващи (сега) страдания от постоянното заработване и загуба, нека се преродят във височайша чистота в Земята на Блаженството! ОМ МА НИ ПЕ МЕ ХУМ!

Чувстващите същества, които от безначални времена, поради натрупаните лоши действия и намиращи се във власт на завистта са се родили в света-състояние като полубогове и страдащи сега от крамоли и боричкане, нека се преродят в чистата страна Потала! ОМ МАНИ ПЕМЕ ХУМ!

Чувстващите същества, които от безначални времена, поради натрупаните лоши действия и намиращи се във власт на гордостта, са се родили в света състояние като богове и търпящи страдания и (неизбежността на) слизане (в нисшите светове), нека се преродят в чистата Страна Потала! ОМ МАНИ ПЕМЕ ХУМ!

Нека в този живот и във всички (следващи) раждания аз също, както и ти Ченрезинг, в своите деяния да освобождавам скитащите същества от нечистите светове и нека (звученето на) шестте срички на (твоята) височайша Реч да се разпространяват във всички десет страни! Нека, благодарение на тази молитва към теб, Височайши Благородни, скитащите се същества, които аз трябва да възпитавам, да бъдат искрени в своите действия, (бъдещи) плодове (които тези действия ще породят в следващия живот), да бъдат усърдни в добродетелите и да получат достойнства на Дхарма, заради благото на всички същества!”

(“Сборник тибетски практики. Ритуални текстове Дрикунг Кагю. Часть I.”)
* ОМ МАНИ ПЕМЕ ХУМ – тибетско произношение на мантрата (отразява факта, че в тибетския език сричката “Пад” се произнася “Пе”)

 

Da Bei Zhou
(Мантра на Състраданието)

Подобно на вече популярната мантра от шест срички (Om Many Padme Hum), тя е популярна мантра-синоним на Avalokitesvara в Източна Азия (в Тибет – Ченрезинг, в Китай – Гуан Ин; Япония – Каннон) Често се използва за защита или пречистване.


Namo Ratna Traya-ya
Namo Arya Jyana
Sa-ga-ra Vairochana
Vyuha Rajaya Tatha-gata-ya
Arhate
Samyak Sam-buddhaya
Namah Sarva
Tatha-gate-byah
Arhatebyah
Sam-yak Sam-buddhe Byah
Namo Arya
Avalokite
Svaraya Boddhisattvaya
Maha-sattvaya
Maha-karunikaya Tad-yatha
Om Dhara Dhara,
Dhiri Dhiri, Dhuru Dhuru
Iti Va-itte Chale Chale
Pura Chale Pura Chale
Kusume Kusuma Va-re Ili Mili
Chiti-wala mapanaya Svaha

Източник: Wikipedia

 

Namo Guan Shi Yin Pusa
(Молитва на страдащото Сърце)

Аз славя Бодхисатва,
който слуша (със състрадание) гласа на света.

“…Гуан-Ши-Ин и Гуан-Ин проявяват двата аспекта (мъжкия и женския) с едно и също начало в Космоса, При­родата и Човека, Божествената Мъдрост и Разума. Те са Христос-София на мистичните гностици, Логос и неговата Шакти…”(ТД, Е.Б.)

“Често наричат Гуан Ин “Източната Богородица” защото символизира Божествената женственост и енергията на Богинята в Будистката Религия, също както християнската Богородица излъчва нежна женска обич.
Гуан Ин ни учи да живеем така, че да не вредим на другите и на себе си, да се стараем да облекчаваме страданиято на хората, а не да ги увеличаваме по какъвто и да е начин. Когато се намира около вас, може да видите червени цветове, например червени искри светлина или мъгла, които се появяват сякаш от никъде.
В Кона (Хавай) има много прекрасни статуи на Гуан Ин. Близо до една от тях, на която е изобразена с лотос в ръка, тя ми каза следното :

Ето свещените ми съвети: Първо бъди милостива към себе си. Преживяла си толкова много на тази земя, а все още имаш да научиш милиарди уроци. Нирвана може да се постигне само с леко докосване. Протегни ръка към своето величие, но винаги с нежност. Не търси удобния случай, а му помогни кротко да дойде при теб, както лотосовият цвят плува по течението насред реката, тласкан от лекия бриз. Следвай устрема си, но не бързай – радвай се на нещата, с които си се заела. Знай, че всяка стъпка по пътя е забавление – празнувай движението, което само по себе си е чудо.
Почитай своята святост – светостта във всеки от вас. Не се кори за грешките и заблудите – приеми ги с усмивка, поучи се от тях и израствай. Ти, мило дете, се развиваш добре, всъщност, наистина много добре. Ако трябва да ти кажа една единствена мъдра дума, тя ще бъде онази, която за мен изразява цялата любов на земния живот: състрадание. Да надмогнеш всеки срам и объркване, да започнеш да оценяваш качествата – своите и на другите хора, и то не само “добрите”, но и всички останали – това е най-доброто за теб, повярвай ми. И колкото по-скоро приемеш това като вечна истина, толкова по-бързо щастието ще долети при теб, като галопиращ мустанг с криле на краката. Повярвай в истинността на тези думи, повярвай в този момент.
Мъдростта ще дойде при теб, когато спреш и се заслушаш, а не когато тичаш забързано нанякъде. Спокойното сърце получава любов и информация по-лесно от припряното. Днес направи нещо просто: откъсни цвете и просто го разгледай, без конкретна цел. Бъди празен лист. Бъди отворена. И знай, че всичко, което стига до теб, е добро, че това е обучение в действие – винаги и всякога.

Гуан Ин винаги чува и откликва на молитвите ни. Необходимо е, когато я призоваваме да бъдем в умиротворено състояние, смирени и изпълнени с кротост и нежност. Запалете свещ и благовонни пръчици, поставете цветя, за да направите връзката си с нея още по-силна. Хората, които работят по- тясно с Гуан Ин, често пеят мантрата ” ОМ Мани Падме Хум “, която означава ” Прославям скъпоценността в лотоса “.
Ето една молитва , която ще ви помогне да призовете Гуан Ин:

“Възлюбена Гуан Ин, моля те, чуй молитвите на сърцето ми. Моля те, открий и разбери истинските ми потребности. Моля те да се намесиш във всички аспекти на живота ми, които ми причиняват болка. Моля те, помагай ми и ми съдействай, насочвай ме така, че да видя положението си в нова светлина – в светлината на любовта и съпричастието. Моля те, помогни ми да стана като теб и да живея спокоен и смислен живот.”

Източник: Дорийн Върчу, “Архангели и известни учители”

 

Мантра за Мир (Shanti Mantra)

Shanti Mantras или Мантри за Мир са индуски молитви за мир (Shanti) във Ведите. Обикновено те се повтарят в началото и в края на религиозни ритуали.

Шанти мантра се използва за да се призове хармония, мир и спокойствие в средата, в която се извършват Puja(ритуали на поклонение) или молитви. Обикновено се повтаря три – единадесет пъти, използва се и като заключителна молитва за Puja(поклонение), за да благослови всички присъстващи.


Sarveshaam Svastir Bhavatu
Sarveshaam Shaantir Bhavatu
Sarveshaam Purnam Bhavatu
Sarveshaam Mangalam Bhavatu.

Sarve Bhavantu Sukhinah
Sarve Santu Niramayaah.
Sarve Bhadrani Pashyantu.
Maa Kashchit Duhkhabhahg Bhavetll

May good befall all,
May there be peace for all,
May all be fit for perfection, and
May all experience that which is auspicious.

May all be happy.
May all be healthy.
May all experience what is good and
let no one suffer.

Оценете публикацията:
1
Вредна ли е татуировката за здравето?
МАНТРИТЕ - Блаватска