Блог

Материалите в блога са без претенции за авторство.

Молитви

Молитви

МОЛИТВА ОТКРОВЕНИЕ

ОТЧЕ НАШ, ОТЕЦ НЕБЕСЕН,

АЗ ПРИЕМАМ ТВОЯТА ВЯРА,

ТЯ Е МОЯТ ПЪТ.

ПРИЕМАМ ТВОИТЕ КАНОНИ ВЕЧНИ

С ЛЮБОВ КЪМ ТЕБ И ТВОИТЕ ДЕЛА.

ГОСПОДИ, МОЛЯ ТЕ, ДАЙ МИ НАДЕЖДА

ЗА СПАСЕНИЕ НА ДУШАТА МИ

И МИ ДАРИ МЪДРОСТТА СИ

ЗА ЖИВОТА МИ НА ЗЕМЯТА

И ВЪВ ВЕЧНОСТТА.

АМИН.

Източник: http://www.otkrovenia.spiralata.net/

КЪМ БОГОРОДИЦА

Молитва дадена от преподобния Серафим Серовски, йеромонах Самсон

Всемилостива Владичице моя, Пресвета Госпожо, Всепречиста Дево, Богородице Мария, Майко Божия, несъмнена и единствена надежда моя, не се гнуси от мен, не ме отхвърляй, не се отричай от мен, застъпи се, помоли, чуй, виж, Госпожо, помогни, прости, прости, Пречиста!

Източник:   www.yosif.net

ДОБРАТА  МОЛИТВА

Господи, Боже наш, Благи ни Небесен Баща, Който Си ни подарил живот и здраве да Ти се радваме. Молим Ти се, изпроводи Духа Си да ни пази и закриля от всяко зло и лукаво помишление.
Научи ни да правим Твоята воля, да осветяваме Твоето Име и да Те славословим винаги.
Осветявай духа ни, просвещавай сърцето ни и ума ни да пазим Твоите заповеди и повеления.
Вдъхвай в нас с присъствието Си чистите Си мисли и ни упътвай да Ти служим с радост.
Живота си, който посвещаваме на Тебе за доброто на нашите братя и ближни, Ти благославяй.
Помагай ни и ни съдействувай да растем във всяко познание и мъдрост, да се учим от Твоето Слово и да пребъдваме в Твоята Истина.
Ръководи ни във всичко, което мислим и вършим за Твоето Име, да е за успеха на Царството Ти на Земята.
Храни душите ни с небесния Си хляб, укрепвай ни със силата Си, да успяваме в живота си.
Като ни даваш всичките Твои благословения, приложи и Любовта Си, да ни е вечен закон. Защото на Тебе принадлежи Царството, силата и славата за винаги.
Амин.

Източник: Петър Дънов, Молитвеник

Молитвата на Оптинските старци

Господи, дай ми да посрещна с душевно спокойствие всичко, което ще ми донесе настъпващият ден.
Дай ми да се предам на Твоята свята воля.
Всеки час през този ден във всичко ме упъти и подкрепи.
Каквито и известия да получа през деня, научи ме да ги приемам със спокойна душа и с твърдото убеждение, че във всичко е Твоята свята воля.
Във всички мои думи и дела ръководи моите мисли и чувства. Във всички непредвидени случаи не ми давай да забравя, че всичко е изпратено и от Теб.
Научи ме да постъпвам открито и разумно с всеки от семейството ми, без да смущавам и огорчавам някого.
Господи, дай ми сила да изтърпя умората на настъпва¬щия ден и на всички събития през деня. Ръководи волята ми и ме научи да се моля, да обичам, да вярвам, да се надявам, да търпя и да прощавам! Амин!

ТИХА МОЛИТВА

В сърцето си приемам съвършенството на своята  Същност.
Приемам, че радостта, която изразих намерение да имам, вече имам в живота си.
Приемам, че любовта, за която се молих, вече имам вътре в себе си.
Приемам, че мира и покоя, които поисках, вече присъстват в моята реалност.
Приемам, че изобилието, което търсех, вече изпълва живота ми.

В правдата си приемам съвършенството на своята Същност.
Поемам отговорността за своите собствени творения,
За всичко, което съществува в живота ми.
Признавам силата на Духа, която е вътре в мен,
И зная, че всичко е такова, каквото трябва да бъде.

В  мъдростта си приемам съвършенството на своята Същност.
Уроците за мен са били старателно избрани от мен Самата,
И сега аз вървя чрез тях към пълнотата на опита.
Моята пътека ме води в това свещено пътуване с божествена цел.
Моят опит се превръща в част от Всичко Което Съм.

В своето знание аз приемам съвършенството на своята Същност.
В този момент аз седя на своя златен трон
И зная,  че аз съм ангел на светлината.
Гледам златният поднос  – дар на Духа –
И зная, че всички мои желания вече са изпълнени.

В  любовта към Себе си приемам съвършенството на своята Същност.
Не налагам върху Себе си никакво осъждане или тежест.
Приемам,  че всичко в моето минало е дадено с любов.
Приемам,  че всичко в този момент идва с любов.
Приемам,  че всичко в моето бъдеще ще доведе още повече любов.

В своята Същност аз приемам своето съвършенство.

И това е така.

МОЛИТВА  БЛАГОДАРНОСТ

Благодаря Ти, Господи,
За изливащата се непрестанно в Сърцето ми благодат,
Благодаря Ти, Господи,
За щастието от единението с Теб,
Благодаря Ти, Господи,
За това, че мога чрез Теб Истината да позная!
Благодаря Ти, Господи,
Че ме възпламени с чиста Любов!
Че ме съедини в семейство,
Че Меча на Пламъка ми даде и Щит,
Като милосърдие и състрадание,
За подвиг в Служенето, в ръката ми постави!
Благодаря Ти, Господи,
Че ме избра за Планове Велики на Сътворението,
Че с Дъгата цветна пътя начерта.
И за участието в плана на Сътворението!
Благодаря за щастието да зная
Твоите заповеди!
За всичко, което не може да бъде изказано с думи,
С пламъка на Сърцето си Ти Благодаря!
Прости ми, моля Те грешките и прегрешенията.
Чуй ме о Всемогъщи и Любими!
Виж, о Съвършени и Непобедими!
Пред Теб стоя в смирение.
И с молба за прошка на уста
Ти Благодаря за безбройните дарове!
Прости ми, все още не съм Те осъзнал напълно,
Възлюбени Господи и Майко, благодаря!
Към вас идвам по Огнена Спирала.
Нека моето Сърце да гори с пламък!
Нека ни води Звездата на Живия Бог!
Нека майката Световна ни благослови!
Нека победен да е пътя към Къщи!
И в това Майката Велика ще помогне,
Ако сте готови в Сърцето,
Небесната Светлина да пуснете,
И Душата да облече в покрова й.
Облеклото приготвено за вас,
За всички деца на Небесния Отец,
И промените в Света неизбежни.
Всички вас Господ ви твори, не се съмнявайте,
А с Вяра и Любов – не само с Меч и Щит,
Е Ключът на Преображението!!!
Който изпитанието за вярност е преминал,
Пътя във Вечността ще може да намери!

Източник: www.yosif.net

МОЛИТВА  КЪМ  МАЙКАТА  НА  СВЕТА

Прамайко на Света,
Ние сме деца на Твоето Сърце.
От дребнавост празна сме разединени,
И отделени
От възторга Ти Вселенски.

Отказана е свободата ни, но човекът я желае,
Слепи, приковани, и поробени от чувства,
Принудени сме да воюваме един със друг,
Да творим дела богопротивни,
Телата си с отпадъка да храним,
Зловредни навици, пропити от отрова,
Безсмислена илюзия навред.

Безмълвна Майко, просвети ни,
Децата ти как преданост към теб да придобият.
Живот без грях и гибел да живеят
И разума им смъртен мрак да не владее,
Сърца за висши цели да горят
И с Теб в съюз Реалност да коват.

Нощ безконечна и безплодна продължава
И Светлината на Сина не озарява;
Макар че в здрав съюз със Слънцето стоим,
Загубили сме щастието си.

Чистата ти Светлина съперници не знае,
Не ще се усъмнят във нея.
И нека хората постигнат
Съзвучие с Духа благословен,
И всеки свети замисъл да бъде усвоен.
Сърцето светло Твоята Любов излива,
Мечтанията Космически не скрива
Изчиства въздуха от блянове безплодни,
Които всички нас разединяват
Докле не зададеме си въпроса:
В какво грешим, какво ни пречи да живеем,
И вечно ли желанието ще побеждава
Без грешките да взимаме в разчет?
Мъдростта ни е измамна -
Отрича всичко, вярно и невярно.

Вселенско чедо на старанието и Твое
понятие пренепорочно,
Готов съм аз учението Божие да получа,
Да любя и желанията плътски да руша.
О, Майко на Вселената, възпламени,
В сърцето мое звездните огньове запали!

И само Любовта Ти да ме движи,
Към Източник на Братство да ме приближи
Където, нозете на врага си да умия.
В служение навеки да му се отдам,
На Посейдоний възвишенията да видя
И на Атлантида новото възраждане.
Без унижение, единни длъжни сме да бъдем,
Нали Каин от низше „аз” е породен.

Човекобитието е задача -
Подобни на Сина възлюбен да сме ние.

(“Мантри, медитации, динамически повели”,Профет)

ЗАВЕТА НА ВЛЪХВИТЕ

Отче, в твоите ръце предавам моето същество.

Вземи и използвай ме – моите усилия, мисли, способности, всичко, което АЗ СЪМ – в Твоето служене на света и в Твоите благородни космически цели, неведоми за мен до сега.

Научи ме да бъда милостив на пътя на Закона, който подбужда хората и ги води към бреговете на Реалността, към сливане с Реката на Живота, към източника Едемски;

да разбера, че листата от Дървото на Живота, дарувани ми всеки ден, са предназначени за изцеление на народите и като ги събирам в съкровищницата на моето същество, и принасям  плодовете на моята пламенна любов към Теб и Твоите висши цели, аз наистина съхранявам завета си с Теб, като мой водач, пазител и другар.

Защото Ти си основното съединително звено, укрепващо моят жизнепоток с небесните връзки, ограничени само от потока на времето;

защото Ти ми помагаш да осъществя в земята на хората най-значимият аспект на моя индивидуален жизнен план така, както е замислено от Теб и осъществено в Твое име от Кармичния Съвет – духовните наблюдатели, претворяващи в живота Твоите закони под Твоето свято ръководство.

Да бъде така, о, предвечни Отец мой и нека завета на Твоя възлюбен Син-живият Христос, Единороден от Светлина да ме учи да осъзнавам това, че и сега живее в триединството на моето същество като Велик Посредник между моето индивидуализирано Божествено Присъствие и моето човешко „аз”, че е този, който ме възвисява към Христосъзнанието и Твоето божествено осъществяване.

Та подобно на Сина предвечен, постигащ единство с Отца и аз накрая да стана единен с Теб в този жив миг, когато от единението се ражда моята абсолютна свобода да се движа, мисля и творя, създавам и изпълнявам, живея и наследявам, съществувам и изцяло пребивавам в пълнотата на Твоята Светлина.

Отче, в Твоите ръце предавам  моето същество.

(Ел Мория,”Мантри, медитации, динамически повели”,Профет)

СЪНАСТРОЙВАНЕ

Възлюбено могъщо АЗ СЪМ Присъствие,
Баща на Живота, действай от мое име днес,
Изпълни моята форма,
Освободи Светлината, която ми е необходима,
за да вървя и върша Волята Ти,
и погрижи се всички решения, които взимам,
да бъдат в съответствие с Твоята свята Воля.
Наблюдавай за това, да използвам енергиите си за утвърждаване на
Бога във всеки човек, когото срещам.
Наблюдавай за това, Твоята свята Мъдрост, с която Си ме дарил,
да използвам за разширяване на Божието царство.
И преди всичко, възлюбени Отче Небесен, предавам Ти духа си
и Те моля, доколкото Твоят Пламък и моя са едно,
да пулсира съюза на тези два Пламъка,
и създава непрестанно в моя свят необходимата ми готовност и
сънастрой с Твоето свято Присъствие,
Твоя Свети Дух и Майката на Света.

(Майка Мария,”Мантри, медитации, динамически повели”,Профет)

Почитам сърцето си

Почитам  сърцето си,  като истински център на моето Битие. Славя сърцето си като източник на моите мисли, чувства и действия. АЗ СЪМ готов да очистя сърцето си от дисбаланса и всички несъвършенства.

АЗ СЪМ готов да следвам заповедите на Иисус – да възлюбя Господа, своя Бог с цялото си сърце и с цялата си душа и с всичкия си ум, и да обичам ближния си, както себе си. АЗ СЪМ готов да бъда с чистите по сърце, които ще видят Бога. АЗ СЪМ готов да позная състоянието на сърцето си,  да се взра във всички несъвършенства и да се откажа от тях, за да бъдат погълнати от Божия Пламък – АЗ СЪМ.

Потвърждавам, че където са съкровищата ми, където са желанията ми, там ще пребъде и сърцето ми. АЗ СЪМ готов да очистя желанията си от всичко, което е по-малко от моя божествен план и непорочното разбиране за живота ми. АЗ СЪМ готов да се приближа до своя Бого-Пламък със сърцето си, така че да мога да вбера в себе си съкровищата небесни и  да преодолея силата на желанията на този свят.

АЗ СЪМ готов да  очистя сърцето си, така че да стане съкровище и да носи изобилие от добри плодове. АЗ СЪМ готов да очистя сърцето си, така че всяка моя дума да произлиза от трилистния Пламък и да бъде израз на Божията сила, мъдрост и любов в съвършенна  хармония, очиствайки Матерната Светлина от всеки несъвършен образ.

Приближавам се към Бога в сърцето си. АЗ СЪМ готов да виждам с очите си, да чувам с ушите си, да разбирам със сърцето си и да се обърна (към), и да бъда изцелен от Живия Христос. Аз славя Бога във всеки аспект на своето Битие и всяка моя мисъл, чувство, слово и действие са предназначени за извисяване на целия живот и идването на Божието царство на Земята.

Моето съкровище е царството Божие и там живее сърцето ми. Почитам сърцето си като Сърцето Божие, което е като отворена врата за да разкрия  моя Бого-Пламък на света. Аз и Отца ми сме единни в сърцето.

Източник:  www.universalpath.ru

Молитва към Света Богородица

Богородице Дево, Радвай се,
Благодатна Мария, Господ е с Тебе;
благословена си Ти сред жените,
и благословен е плода на Твоята утроба,
родила Спасителя на нашите души.

Благослови душе моя, Господа

Благославяй, душо моя, Господа,
и цялата моя вътрешност да благославя Неговото свето име.
Благославяй, душо моя, Господа
и не забравяй ни едно от Неговите благодеяния…

Оценете публикацията:
1
АСПЕКТИТЕ НА АГНИ ЙОГА
БЛЯН ЛИ Е СВРЪХЧОВЕКЪТ