Камен Илиев - Поезия

Материалите в блога са без претенции за авторство.

Логиката в египетската митология

Логиката в египетската митология

Както изглежда, древните египтяни са единствените, които са обожествили логиката в своята митология. Защото те имат богиня на Истината – Маат, и тя играе централна роля в Задгробното царство. Смятана е за дъщеря на Ра, бога на Слънцето, и участва в сътворението на света, когато е бил унищожен хаосът и е установен редът. Фараонът е включвал нейното име в своята титулатура и се е назовавал "властелин на Маат". На изображенията богинята е представена като очарователно девойче, приседнало със свити колене: Или пък като птица, размахала мощните крила на Правдата:Отличителният й белег е щраусовото перо на главата й. Това перо се превръща в символ и на самата Истина. Ето я Маат = Истината в действие: Съдът на Озирис от “Книга на Мъртвите” (ок. 1450 г. пр. Хр., папирус, Британски музей, Лондон). Мъртвият (в белите дрехи) се явява на нещо като “приемен изпит”. Богът на мъртвите Анубис (с глава на чакал) е проверяващият. Зад него е Тот – богът на мъдростта, писмеността и сметките (с глава на ибис), който записва резултата. Животното, нетърпеливо вперило очи в табличката, е Амет. Много страшно животно: с глава на крокодил, предница на лъв и задница на свиня – най-добре да не те среща! В случай, че резултатът от изпита е “слаб”, Амет изяжда умрелия.

Тук ще отворя една скоба. Първия път, когато прочетох тая история, се запитах: “Абе, умрелият вече е умрял. Какво повече може да му се случи, след като го изядат?” Оказва се, че ще му се случи най-лошото: няма да влезе в Задгробното царство. Това, че е живял на земята и е умрял там, е само един кратък епизод в неговата биография. Истинският живот, вечният, започва там, в Задгробното царство, и ако оттам те изгонят – край с тебе! Завинаги!

“Изпитът” съдържа само един въпрос: колко е Истината в душата на умрелия? А душата, знайно е, се помещава в неговото сърце. И ето самата проверка:На едното блюдо на везната е урната със сърцето на умрелия, а на другото – перцето на Маат. Изключително критичен момент: малко да е "по-празно" откъм истина сърцето – и хайде в устата на Амет!

Действително вълнуваща религия! Толкова загрижена за Истината. Като я сравнявам с нашата – забранено ни е какво ли не: да крадем, да прелюбодействаме, но да лъжем – не!

Оценете публикацията:
2
Интервю с Джон Наш
Прочистване и защита на къщата и апартамента