Блог

Материалите в блога са без претенции за авторство.

Гадаене с карти за игра: видове наредби

В гадаенето участват всички карти от колодата за игра – Асо, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Вале, Дама и Поп от всички бои. Понякога се включват и жокерите.

Бързо гадаене

За да разберете как ще премине денят ви или за бърз отговор на някакъв въпрос е достатъчно да изтеглите само една карта. Понякога тя не може да даде еднозначен отговор на въпроса ви. Тогава можете да изтеглите още една за уточнение. Ето и значенията при бързо гадаене.

Изтеглена карта купа показва – решаване на въпроси свързани с емоции и вашият дом. Изтеглена карта каро показва – работа или работа извън дома. Изтеглена карта спатия означава – решаване на въпроси свързани с бизнес или пари. Изтеглена карта пика показва – проблеми и трудности.

Гледане с три карти

Най простата наредба на картите при гадаене е с три карти. Тя дава отговор на един конкретен въпрос или проблем. Теглят се три карти. Подреждат се в права линия от ляво на дясно. Значението им е както следва.

1-та (най от ляво) е картата за миналото. 2-та (по средата) е за настоящето. 3-та (най в дясно) е за бъдещето.

Гледане с девет карти

Също се използва за отговор на конкретен въпрос или проблем. Но се редят три реда по три карти. Първият най – горен ред дава отговор за миналото. Средният ред за настоящето. Най – долният ред дава отговор за бъдещето.

Гадаенето с 3 и 9 карти е за начинаещи и напреднали горещо го препоръчвам за начало. Най – добър отговор на един въпрос дава наредбата с девет карти.

 

Арка (конска подкова)

Тази наредба наистина е сложна. Тя дава по общ поглед върху живота и развитието около дадена ситуация. Включва 21 карти разделени в 7 групи от по 3 карти наредени като арка. Започва се от долния ляв ъгъл, картите се редят в полукръг по тройки. Ако ви харесва може и да обърнете наредбата на 180 градуса под формата на обърната подкова за късмет.

b2ap3_thumbnail_2012-09-01-23.23.25.jpg

 

Значението на седемте групи е както следва.

1 група: Миналата ситуация. 2 група: Сегашната ситуация. 3 група: Развитие в близко бъдеще. 4 група: Това което не се очаква да се случи. 5 група: Хората около вас. 6 група: Пречки и препятствия. 7 група: Бъдещи резултати.


Друго значение на групите, което аз използвам е следното.

1 група:  Минало. Обстоятелства и събития довели до сегашната ситуация. 2 група: Сегашната ситуация. 3 група:Развитие в близко бъдеще. 4 група:Азът (човека на когото се гледа). Нагласа, мисли и чувства относно ситуацията. 5 група:Семейство и приятели. Как хората около вас виждат и влияят на ситуацията. 6 група:Препятствия. Пречките, които трябва да бъдат преодолени. 7 група:Резултат. Най – вероятния изход от сегашната ситуация.


Забележете, че значенията на двете наредби са едни и същи с изключение на 4-та група карти.

 

Циганско гадаене

От ляво на дясно се редят 3 реда от по 7 карти. Най – горния ред е миналото, средния настоящето, най – долния бъдещето. Това е доста сложна подредба, защото се тълкуват групи от по 7 карти. Метода е наистина точен. Постепенно с практиката ще се научите да тълкувате и групи съдържащи повече от три карти.

Оценете публикацията:
5
Гадаене с карти: теоретична част
Буковски: Забраната за пушене е дело на нагли утоп...

Related Posts