Блог

Материалите в блога са без претенции за авторство.

Кармическа йога

b2ap3_thumbnail_in-i-qn1.jpg

 

Кармическа йога

Даоиската алхимия на Преднебесното, известна също и като Даоиска кармична йога, е изкуство, насочено към изучаване на методите за познание на енергията на миналите и бъдещите действията. Това учение, свързано с Хуашанската традиция на Школата на Съвършената истина, е практика, позволяваща да се излезе извън пределите на физическото разбиране за живота.

Даоистката практика се основава на разработването на енергийни форми или структури, които се определят от връзката Земя-Небе-Човек. Познаването на законите на Преднебесното дава възможност да се следи за изпълнението на законите на промените, предписани от Небето, което от своя страна позволява да се познае миналото и да се оцени настоящето.

От момента на раждане, във всеки човек се кодира определена информация, определяща законите, които обуславят появата на човека в света. За  да обозначат тази информация даоистите използват термина Предишно Небе. Качеството на Предишното Небе определя развитието на човека от момента на неговото раждане и предопределя съдбата му като формира условията, при които да протича неговото развитие. Качеството на Предишното Небе се определя от много фактори, които включват качеството на енергията на предците, особено тази на родителите, мястото на раждане и обстоятелствата, при които е станало зачеването. Начинът по който това качество се развива в жизнената дейност и развитието на човека, определя понятието за Следващото Небе. Именно затова в Даоистката алхимия се отдава такова значение на работата с Предишното Небе. Значението и влиянието на Предишното Небе има две измерения: от една страна то може да съдейства на развитието и да даде силен тласък на определен стадий от практиката; от друга страна обаче, то може да бъде непреодолимо препятствие.

Терминът Предишно Небе е по-известен като карма, а техниките на работа с Предишното небе – като кармически техники. Подобни техники съществуват в много школи и традиции, като общото при всички е стремежът към подобряване на качеството на енергиите, свързани с кармата и, като следствие, нейното пречистване. Най-разпространеният метод се основава върху това  да се следва волята на висшите сили и процесът на духовно пречистване да се остави в ръцете на духовете и божествата. Този път обаче може да се окаже проблематичен, тъй като човек може да предаде себе си на волята на висшите сили, без да полага самостоятелни усилия, като само се наслаждава на полученото състояние. Като правило, това води или до по-голяма загуба на сила, или, в по-добрия случай, до нейното заместване. Това от своя страна довежда до замяна на едно качество на кармата с друго, без то задължително да е по-добро. За да не се достига до подобна ситуация, трябва да се започне с физическа подготовка на енергийната структура на тялото. Освен това трябва да се има предвид, че този път обикновено изисква уединение в манастир или продължително отшелничество, отказ от земните обвързаности и от социалната зависимост. Това е традиция, формирана векове наред от множество практикуващи, намерили уединение в свещените планини на Тибет и Китай. И действително, следването на  този път осигурява покой и естественост, при които мястото и околната среда подпомагат и увеличават въздействието на процеса.

За съжаление, в наше време не всеки има възможност да си осигури подобни условия, а много от източниците на истинско вече не съществуват. Вследствието от това, много хора започват работа с кармата намирайки се външно и вътрешно в кръговрата на нещата без да са създали необходимите енергийни условия за това. Трябва да се разбира, че без наличието на сила и вътрешна готовност, тази работа може не само да не постигне освобождаване от кармическата зависимост, но и напротив – може да я подсили. Кармата е преди всичко енергия и като всеки друг вид енергия, тя следва определени закони на трансформация. Кармическите връзки поддържат жизнената дейност независимо от това дали сме удовлетворени от тази дейност или не. Прекалено ранното започване на процеса може да доведе до загуба на тази поддръжка и жизнеността, която стои зад нея. Именно по тази причина работата с кармическите практики и промяната на Преднебесната енергия трябва да започне едва след като практикуващият достигне до определено равнище, в което са започнали вътрешните преобразувания и има разбиране за законите на трансформацията.

Информацията на Предишното Небе е кодирана в определени зони и центрове на тялото. Всяка част от човешкото тяло има енергийни центрове, както и енергийни връзки. Като работим с тях, ние можем да влияем върху един или друг вид енергия. Даоистите са разработили система от специални упражнения, която позволява пречистването (прекодирането) на тази информация, в резултат на което се освобождават алхимичните ингредиенти. Даденият процес започва с подготовка на  енергийните зони на тялото, свързани с кармата, особено на съдовете, които трябва да усвоят освободената енергията. Затова е необходимо да се създаде енергийна структура, която да предотврати възможните загуби на освободената енергия. Ето защо пречистването и подобряването на качеството на физическото тяло е необходимо първоначално условие.

Основната зона, която влияе върху енергията на Предишното небе, са дланите. При определено разположение на меридианите, дланите могат да променят циркулацията и движението на енергията в тялото не само чрез енергията, намираща се вътре в тях, но и чрез взаимодействието с енергията отвън. По този начин дланите могат да усвояват фината енергия на пространството и да взаимодействат с нея.

Основни задачи на кармическата йога

- постигане на нормална и управляема циркулация на енергия в тялото;
- използване на силата местата, в които се преработват определени качества, подпомогащи разкриването на принципите на Предишното небе и усвояването на неправилно използваната (или нереализирана) енергия.

Усвояването на енергията подготвя тялото за задълбочаване на практиката и разкриване на личния ритъм. Всеки човек има собствен ритъм на усвояване, който от своя страна зависи от въздействието на външни условия (външен ритъм) и от готовността на тялото на практикуващия (вътрешен ритъм). Осевн това, личният ритъм е свързан и с три вида напрежения:

- напрежение, породено от условията;
- напрежение, породено от причините;
- напрежение, породено от следствията.

Изкуството на Познаване на Преднебесното има три нива:

Ниво 1
Насочено към разбиране и разкриване на Преденебесната ци.

Ниво 2
Насочено към разбиране и разкриване на Преднебесната дзин и осъзнаване природата на действията през призмата на енергията.

Ниво 3
Насочено към разбиране и разкриване на Преднебесната шън и осъзнаване природата на духа шън и неговото пречистване.

Оценете публикацията:
1
Атрибути на старшите аркани
Нежните му мисли...

Related Posts