Камен Илиев - Поезия

Материалите в блога са без претенции за авторство.

Сексуалността – мост към висшите нива на съзнанието

Сексуалността – мост към висшите нива на съзнанието
Барбара Марсинияк, „Носещите зазоряване – Учението на Плеядите”

   Когато библиотеката на вашето „аз” беше изхвърлена от полиците и разбъркана, а ДНК е накъсана така, че останаха само две спирали, съхраняващи определен обем от информация и памет, сексуалното влечение в структурата на физическото тяло не беше засегнато. То бе оставено, разбира се, като необходимост за продължаване на рода. Посредством сексуалността, човешкият род можеше да продължи да бъде в контакт със същността си и да внася живот. Дълбоко в механизма на сексуалното влечение има вибрация, която може да се достигне и активно е била търсена, но често неправилно са я разбирали. Това е оргазмът.
    Смисълът на оргазмът беше променен, когато отделиха това понятие от първоначалната му цел. Физическото ви тяло забрави, че е способно да изпитва космически оргазъм, тъй като обществото в течение на хиляди години учеше и убеждаваше, че сексуалността е грях. Учеха ви на това, за да сте под контрол, за да не познавате свободата, която става достъпна за две обичащи се души благодарение на сексуалността. Сексът ви съединява с вибрациите на екстаза, който на свой ред ви съединява с божествения източник на всичко съществуващо и с информацията.
    Понятието сексуалност на планетата ви носи в себе си негативно значение, запазено в клетъчната ви памет. Негативният оттенък е получен не само от настоящия ви живот, а се е трупал хилядолетия в следствие на неразбиране и грешните действия. За вас е много важно точно в този живот да премахнете всичко негативно от понятието сексуалност, а също и да разберете на практика и да вникнете, как точно използвате сексуалната си енергия, и как тя се отразява в различните измерения на вашето АЗ.
    Частите от физическото тяло, участващи в половия акт – пътят към насладата, пораждат вибрационни честоти, способни да излекуват и поддържат физическото тяло. Тези честоти на насладата са способни да ви отнесат при висшето духовно АЗ. Толкова неправилно е разбирана сексуалността тук на планетата, че когато двама души обменят енергии, много рядко го правят с намерението да задействат и духовното начало. В идеалния случай, близостта между двама души поражда духа на свободата, където всеки вижда себе си в качеството на създател. Но много рядко интимната близост е като мост към високите нива на съзнание.
    Говорихме с много хора, работещи със светлината. В момента, в който са намирали подходящ партньор при условията на моногамия, са получавали възможност да постигнат високи нива на съзнание. Моногамията за повечето от вас е най-доброто условие в рамките на тези вибрационни честоти, в които се намирате на този етап на еволюцията. Когато имате много партньори, не сте толкова честни и често криете, които сте всъщност: споделяте нещо тук, нещо там и навсякъде разхвърляте семето си. По-добре е да сте с един човек, което не значи да сте с един партньор завинаги. Бъдете предани и открити, споделяйте всичко с половинката си. И вървете напред в духовното развитие, доколкото ви е възможно. Ако се случи да не останете завинаги с един човек – това е прекрасно. Ако сте достигнали момент, когато вече не се разбирате, не си помагате, не се поддържате и не сте в услуга един на друг, т.е. чувствате, че отношенията ви вече трудно ще излязат от задънена улица, незабавно прекъснете връзката и намерете партньор с единни с вашата честота вибрации. В интимна обстановка вие се учите да се доверявате. Повечето от вас не се доверяват на себе си, тъй като не съществуват ролеви образци на доверие в обществото. В отношенията си може да се научите да се доверявате, тъй като всички отношения са огледало на вас самите и ви показват неща, които не сте в състояние да видите, когато сте насаме със себе си. Подобни отношения много точно ви отразяват отвътре, при условие, че общуването е открито и има истинско влечение и дълбока интимност, когато не използвате сексуалността си като отвличащ маниер за сближаване.
    Някои от вас са използвали сексуалността си, за да избегнат интимността, вместо за да я създадат. Вие набирате енергия, гледате се един друг в очите и чувствате възбудата. Но вместо взаимно да се изследвате на интимно и духовно ниво, вие затваряте центъра на чувстването, обличате бронята и преминавате към генитален секс. Не можете да извървите целия път докрай, до пълното съединяване на телата и душите, тъй като възприемате този процес като нещо плашещо и много интензивно. Понякога страстта е прекрасна и носи огромна радост. Ние просто ви показваме това, което е – нищо повече. И никой, освен вие самите, не ви спира за по-дълбоки взаимоотношения. Само вашите убеждения, страхът и боязливостта да разрушите стените и разширите границите, ви пречат да достигнете дълбочината на взаимното разбиране. Повечето от страховете ви са въз основа на историите в интимния ви живот – какъв род сексуален живот сте създали за себе си и партньорите си. Историята на интимния ви живот влияе на всички съставки на душата ви така, че всички ваши духовни проблеми ясно и точно се транслират чрез физическото ви тяло. Понякога не искате да видите това, което е твърде болезнено за вас. Или се осъждате за нещо, което смятате за непристойно. Престанете да се осъждате. Необходимо е да запазите неутрално отношение въпреки всичко. Каквото и да сте направили, колкото и омразни да са действията ви за самите вас, колкото и да ви е трудно, колкото и да сте нарушили границите на позволеното – бъдете търпими към самите себе си. Разберете, че вашата цел е необходимостта от набиране на информация, чрез която най-добре да разберете себе си.
    Сексуалността е определена честота. Тя отразява това, което не ви е взето въпреки отчуждението ви от собствената си индивидуалност, историята ви и паметта ви. Няма промяна и генетична намеса в единствени път за себепознание – чрез интимната близост. Разбира се, вас никой не ви е учил да следвате този път на самопознание. Нека да атакуваме и организираната религия. Съжаляваме тези, които към момента са членове на определена църква. Църквата е организация, чиято цел е да контролира духовното развитие и да създава работни места, йерархия и клубове. Много малко църкви на Земята са с цел да носят информация и духовни знания на хората. Вие обикновено не асоциирате религията с нещо, което носи информация, нали така? Всяка религия, носеща в себе си духовна информация е религия, оперираща на честотата на истината.
    Духовните сфери са такива нива на съществуване, до които физическото тяло на човека не може да се издигне. Интимната близост, сексуалността е била и си остава възможността да се издигнете над физическото ниво на битието до духовните височини – да възстановите загубената памет, да се съедините с духовното си начало и духовния създател. Това е път за духовно самоусъвършенстване, забранен от църквата. Църквата като организация е принизила сексуалността до прост възпроизводителен акт. Църквата е учила, че единственото, за което е необходима сексуалността, е раждането на деца.
    Сексуалността е разбирана като зло. На жените е внушавано, че интимността е робство към мъжа и че те са лишени от възможността да контролират раждаемостта. Жените свято са вярвали в неприкосновеността на тези „истини”. И досега повечето от вас вярват, че нямат контрол над въпросната част на тялото си. Трябва да разберете, че само вие решавате, дали да раждате дете или не. Не е толкова сложен процесът, колкото ви се струва. Решението и намерението водят в живота ви до определени жизнени ситуации. Вие самите притежавате способността да контролирате процеса на раждане собствените деца. Ако жената беше реализирала тази способност в продължение на няколко хилядолетия, и ако тя е можела да изследва сексуалната си енергия без страхът от забременяване, може би и мъжете и жените отдавна да са разбрали, че са много по-свободни, отколкото са им внушавали.
    Най-високите честоти на сексуалните енергии могат да се постигнат чрез Любовта. Няма значение дали отношенията са хомосексуални или хетеросексуални. Важно е само дали двама обичащи се хора си доставят радост и удоволствие взаимно, за да имат достъп до новите вибрационни честоти на съзнанието. Заставили са ви грешно да вярвате, кое е непристойно, и кое не при изразяването на сексуалността. При всяко взаимоотношение непременно трябва да се създаде такава същност, каквато е Любовта. Ако вие обичате и почитате някого, енергийното ви устройство няма значение. От значение е самата вибрация на Любовта и това, как я осъзнавате в определен етап на развитието си. В идеалния случай Любовта се пробужда при интегриране на мъжкото и женско начало, т.е. на компонентите на близнецовия пламък.
    Отново в идеалния случай, сексуалността се познава чрез чувствата. Третата и четвъртата чакри ви свързват с чувстващото и съчувстващото АЗ, което на свой ред директно ви свързва с духовното ви начало. Духовното ви АЗ е част от вас, която съществува в много измерения и присъствате в тях в разни форми едновременно. Да знаете за съществуването на дадените нива и за всичко, което се случва в тях в рамките на тази индивидуалност, която олицетворявате – това е пътят ви на познанието. Вие доброволно сте се съгласили да преминете този път. Когато знаете, какво се случва, можете да превключвате на различни вибрационни честоти, да си спомните, кои сте всъщност и да промените вибрационната честота на дадената Вселена.
    Ние обичаме да обсъждаме сексуалността, тъй като тя е една от загадките на дадената планета. Определени езотерични школи са пазели в тайна някаква част от знанията за потенциалното използване на сексуалността. Вие всички сте същества с електромагнитна природа, и когато се съединявате на физически план с друг човек, вие се свързвате в едно благодарение на електромагнитните честоти. Когато честотите съвпадат и се присъединява вибрацията на Любовта, могат да се случат удивителни неща. Преди хиляди години, когато обществото още се е придържало към матриархата, на много места по планетата божествената енергия на женското начало е идвала чрез определени хора и е способствала за духовното им развитие. Жените са разбирали силата си, интуицията, центърът на чувствата, свързаността си със Вселената и желанието си за възпроизводство на живот. Те са разбирали също така, че никога не са задължени да заченат, ако това не е тяхното намерение.
    За да завърши пълен кръг патриархалното общество и Земята да се подготви за нов оборот на съзнанието, енергията на женското начало е минала на втори план. По този начин, силата на женското начало, женското разбиране за сексуалността са били изцяло задушени. В последните две хиляди години на тази планета, се е установил ред, при който е втълпено на жените, че те не са способни да управляват процесът на зачатие и раждаемост. Те са се съгласили с тези, които са носили в себе си злото, че всички прояви на сексуалността, са нещо отвратително. Интимните отношения са били разрешени само в брака и само с цел възпроизвеждане на рода. Това е било само една програма за управление.
    Днес също има определени програми за управление, предизвикващи все още голям страх от сексуалността и способите за изразяването й: СПИН, вагинален херпес и др. венерически заболявания. Вие четете за това във вестниците, плашите се от изразяването на собствената си сексуалност, плашите се от собствената си интуиция и от способността си да получите радост. Разбирате ли това?
    Преди да е била разделена ДНК, много хора са достигали върховете на самопознанието и честотите, които ги отвеждат завинаги от тази планета, чрез „електромагнитното свързване” на Любовта. Те са създавали жизнени ситуации, които с космическа скорост са ги катапултирали в други системи на реалността. Тази тайна много щателно се е пазела на тази планета.
    Повечето от тези, с които сме разговаряли, са придобили дълбок опит в изразяването на своята сексуалност. Ние още един път искаме да подчертаем, че не ви осъждаме, когато влизате с някой в интимни взаимоотношения. Ние и вас съветваме да не съдите себе си и другите. Осъждането е само остаряло програмиране. Няма значение дали възникналата връзка е с еднакъв пол с вашия или с противоположния. Ние ви говорим за това, че двама човека се сближават на физическо ниво в най-приемливата за тях двамата форма с цел сътворяване вибрациите на Любовта, тъй като те поделят това чувство. Само когато интимният съюз между двама души не отразява цялостността и любовта, тогава при сливането на физическите тела в душата остава неприятна утайка. Вследствие на това във физическото тяло могат да се развият различни нарушения.
    На вас ви е оставена честотата на оргазмения опит в сферата на сексуалността, за да съумеете да си спомнете собствената си висша тъждественост. Когато сексуалната енергия и цялата история на интимните ви взаимоотношения ви се разкриват изцяло, а вие разберете, кой сте наистина, в същността ви става обединяване многото планове на съществуване в пределите на физическата ви форма, става обединяване на множествата измерения на вашето АЗ. За да разберете изцяло механизма на индивидуалността си, позволете на дванадесетте нишки на ДНК да заемат полагащото им се място във физическо тяло. Този процес е свързан с работа на менталното тяло, което, разбира се, е свързано с физическото. Тялото на емоциите, което е свързано непосредствено с духовното тяло – това е нивото, което всички искат да прескочат. Казвате си: „Искам да израсна духовно. Искам бързо развитие, но не искам това да се случва през центърът на чувствата”. Свързани сте със своите АЗ в множества измерения чрез емоциите и обикновено точно емоционалните реакции предизвикват най-големите затруднения във вас. Приемете този факт, че емоционалните ви състояние възникват като следствие от някаква точна причина. Повечето от вас биха искали да погребат емоционалните си изблици и да ги изхвърлят като нещо уродливо и различно от тях. Тези емоции са сенчестата страна на индивидуалността ви, която не искате да приемете, и с която не искате да си имате работа.
    Разбираме, че понякога, когато изплуват някакви отрицателни свойства, вие бързо ги скривате. „Ненавиждам тази част от себе си. Искам да приключа с тези емоционални реакции, да ги премахна и забравя. Отдавна приключих с това”. Но ето как стоят нещата. Именно тези емоции, тези ситуации са истинското богатство, подарено ви от живота. Благодарение на тези емоции се учите. Вие доброволно сте дали съгласие да се подложите на мутационен процес, да приемете Светлината във физическото си тяло и да способствате за раждането Семейството на Светлината. Тъй като Светлината е информация, ви е наложително да изчистите всички въпроси, от които тъй дълго сте се криели. Сексуалността е най-главният въпрос, тъй като е скритото ви АЗ – това АЗ, от което се криете. Обществото ви е казало „Това е добре, а това – не. Действайте според това, защото иначе ще ви забраним да действате”. Кой е установил тези закони? Кой е установил първоначалния ред на нещата?
    Вие не успяхте да продължите напред, тъй като не разбрахте символът на езика, с който разговаряме с вас. Затова и разсъждавате. Повечето от вас са много привързани към собствените си жизнени истории, тъй като благодарение на тях привличат вниманието към себе си. Ако нямаше, какво да разказвате, кой ще ви слуша? В идеалния случай ще се научите да лекувате болните си места и да създавате във физическото си тяло пространство на комфорт и радост. В резултат ще възникне ново отъждествяване на себе си със собствената сексуалност. Сексуалността е ключ. Това е отворена врата в по-високи сфери на съзнанието. Според начина на преоценяване на себе си, светлинно кодираните нишки ще ви помогнат да си дадете ново определение. Вие също ще промените самоизразяването си в интимната сфера. Въпросът за собствената сексуалност неизбежно ще изникне за всеки от вас, казваме ви го от собствен опит, тъй като от дадената област в този момент от времето, вие се боите повече от всичко. Ние ви гарантираме, че ще ви се наложи да се сблъскате с не по-малко плашещи области на съзнанието си.
    Ако сте зациклили върху идеята за намирането на любимия човек навън и не можете да разберете, какво се случва, трудността е именно в това, че търсите наоколо, а не в себе си. В този случай търсите себе си в някой, който да привнесе в живота ви смисъл и да укрепи вярата ви в себе си. Ако до вас няма такъв човек, започвате да се сърдите или да чувствате своята безсмисленост. Това е този стереотип, с който сте израснали вие и родителите ви, и който обществото ви е показвало като пример. Нееднократно вече сме говорили, че най-важното за вас е да се научите да обичате божественото начало в себе си и в другите, да цените и обичате планетата си. Но през цялото време забравяте за главното и се опитвате да намерите нови отношения, които отвън да ви дадат усещане за цялостност и завършеност. Може би, ако не сте участници в такъв род отношения, се чувствате като ощетен член на обществото? Чувствате остро самотата си? Значи ви е необходимо да се научите да сте в хармония със себе си. Самотата е грешно състояние на ума. Вие никога, никога не сте сами. Престанете ли постоянно да се самосъжалявате, ще откриете, че ви се отваря много знание. Нещо повече, ще поискате да бъдете насаме със себе си, за да възприемете и интерпретирате това знание.
    Когато заобичате божественото начало в себе си, ще отпадне нуждата от нечия любов. И тогава ще можете трезво да оцените и приемете това, което някой ви предлага. Абсолютно необходимо условие за развитието ви е любовта и уважението към себе си. Трябва да се научите да цените себе си, за да не попаднете в капана на фалшивата любов. Ако сте решили да сте заедно с партньора си и вибрирате на определена честота, но не получавате това, което ви е необходимо – не винете в това партньора, не се карайте и не го обвинявайте, не се мъчете да го промените според потребностите си. Ако чувствате, че не достигате необходимата честота, че няма да успеете да я създадете с даден човек, просто променете реалността си и се движете напред. Непременно ще срещнете този, който като в огледало отразява вашите ценности. При търсенето вибрирайте на честота на любовта към божественото начало в себе си, почитайте се и се уважавайте, разберете, че цел на пътешествието ви на тази планета е самопознанието, което ни се открива в отношенията ни с другите хора. Това не се отнася само до мъжа и жената. Трябва да се научите да уважавате физическото си тяло и уникалността на душата си при съприкосновението с другите. Позволете си да си взаимодействате със своето АЗ, нека то да се развива.
    Боите се от интимността със самите себе си, страхувате се да останете насаме със себе си. Когато почувствате интимността, тишината, любовта към себе си, пълнотата на вашата жизнена сила, ще поискате чувството на интимност (в широкия смисъл на думата) да присъства във взаимоотношенията ви с другите.
    Сексуалността може от време на време да ви заблуждава, тъй като постепенно повишавате излъчваните от вас честоти. Когато съединявате телата, дори за дружески прегръдки, вие обменяте честоти. По време на интимността във физическите ви тела се изстрелват хормони. Хормоните пробуждат определени вътрешно клетъчни енергии и се пренася същността на единия човек към другия. Именно затова, когато имате сексуални отношения с някой, понякога след това не можете да се „отърсите” от чуждата енергия. Дори повече да не искате да бъдете с този човек, сексуалният опит остава с вас, тъй като вече се е случил електромагнитния обмен.
    В настоящото време преминавате през етапа моделиране на вибрационните честоти, учите се да повишавате честотите си до нивото на постоянна информираност, любов към божественото начало в себе си и дълбоката интимност. Понякога ви е странно и страшно да допуснете до тези свои уязвими, нежни места честотите на друг човек. Електромагнитната връзка понякога може да предизвика объркване. Колкото повече почувствате и разберете, колкото повече владеете физическото си тяло, толкова повече ще сте избирателни в сексуалните си контакти.
    Ако проявата на вашата сексуалност на този етап на развитие способства за ускоряване на духовния ви растеж, вие автоматически ще създадете извън себе си съответстваща ситуация, тъй като вече сте готови за нея. Разберете, че в еволюционния процес на вашето АЗ понякога възникват периоди на застой в сексуалната ви активност. На вибрациите на сексуалността вие обменяте енергии. Ако влизате с някой в електромагнитна връзка и обменяте енергии с човек, чужд на възгледите ви, ще поемете в себе си част от неговия енергиен „боклук”. Понякога нещо просто ще ви отблъсква от такъв род обмен. Вие можете да помислите за себе си „Боже мой, какво става с мен? Да не би да остарявам? Или пък чувствата ми са пресъхнали. Какво е това?”. Нещата съвсем не стоят така, както си ги представяте. Вие можете да се възползвате от периода на почивка, за да се научите да ползвате енергията, която способства за сексуалното ви развитие, без да я отдавате на друг човек, т.е. без да сте под чуждо влияние. Вместо да сте в състояние на хаос и душевна дисхармония, имате право да се заемете с изкуството на мастурбацията за разбиране и изследване на сексуалната си енергия. Или, може би, ще изберете друг път и ще проследите сексуалната си възбуда, като решите, какво да правите с нея след това. Можете например да си кажете „В този момент не насочвам тази енергия за сексуален опит непосредствено. Искам да разбера къде ще ме отведе този подем на енергията”. И позволете на енергиите да се издигнат чрез физическото ви тяло, като я ползвате в други области на съзнанието.
    Ще стигнете до състояние, когато ще се отнасяте към себе си като към новородено, дадено ви за възпитание. Ще се научите да удържате честотата на самоуважението и любовта към себе си, като знаете дълбоко в себе си, кое най-добре подхожда именно на вас. Повечето от вас сами се разсейват. Намерете тихо и спокойно място, където можете да се вслушате в себе си и да намерите отговори на вълнуващите ви въпроси. Вие няма да намерите отговорите като сте по цял ден на телефона и набирате различни номера, за да питате. Ако се опитвате да намерите отговори на своите въпроси само при другите, вие демонстрирате желание да търсите извън себе си. Когато се научите да се вглеждате в себе си при търсенията си, вашето АЗ ще проговори. Обикновено вие не чувате самите себе си, тъй като сте заключени в определени стереотипи на поведение, които, както знаете, трябва да промените. Но се страхувате и не искате да ги променяте, тъй като тогава няма да успеете да идентифицирате себе си по навик.
    Истината е, че просто се боите от самите себе си. Страхът е много често срещано явление. Вие се страхувате, че няма да сте цялостни, а много искате да сте такива. Затова следвате примерно такава логика „Аз съм цялостна личност. Аз съм суверенна личност. Нужен ми е още някой, който да потвърди цялостността ми. Привличаме още някой. О, не, не искам да гледам нататък. Страхувам се от това. Никой не ми трябва. Обаче все пак някой ми е нужен”. И се лутате насам-натам. Научете се да спирате потока на мислите си. Научете се изцяло да владеете енергията си. Какво значи това. Това значи, да се наблюдавате, където и да сте – каква поза заема тялото ви, как ползвате ръцете си, повтаряте ли се постоянно в изказванията си, говорите ли или запазвате мълчание. Научете се да наблюдавате себе си без осъждане. Просто се наблюдавайте отстрани. Научете се да виждате и коригирате поведението си, като определите, какъв бихте искали да се виждате в сравнение с това, което се явявате. Научете се да успокоявате ума си.
    Честотата на вибрациите се транслира от вас към другия човек, особено ако между вас възниква феноменът на енергийната връзка. Този феномен не означава, че цял живот ще сте „вкопчени” заедно. Връзката подразбира, че докато сте заедно, в този отрязък от време, което считате за адекватен, вие ще се уважавате един друг, ще зачитате свободната волята един на друг и ще позволите на енергиите да протичат свободно по „открития контур”. Когато не се обичате и отсъства феномена на енергийната връзка, свободният обмен на енергии също отсъства. Контурът е затворен. Това не значи, че при това няма да имате добър секс, просто тази ситуация свидетелства, че няма свободен обмен на енергии.
    Тъй като нараства интензивността на обмен на енергии, а честотата на вибрациите нараства още повече, става възможно постигането на все по-големи височини в оргазмения опит, вследствие на което нервната система ще може да се справя с все по-високите оргазмени честоти. Нервната система определя, как да изразите себе си, и как да се чувствате. Ако имате слабо развита нервна система, сексуалният ви опит ще е много ограничен, тъй като точно нервната система е проводник на електромагнитна енергия. Оргазмения опит сам по себе си носи изцеление и подравняване на физическото тяло.
    В края на краищата, няма дори да се приближите към човека, чиито електромагнитни характеристики не са тъждествени на честотите, с които оперирате вие. Просто няма да се „стиковате”. Ще имате чувството, че се опитвате да обуете детска обувка на крак с номер 45. Няма как да се случи. Няма да се слеете вибрационно.
    С времето ще разберете важността на „вибрационното” или „честотно” хранене при сексуалното сливане. Сексуалните отношения са само един от възможните варианти за сливане на хората, намиращи се на сходни, съвместни честоти вибрации. Реалността ви е от голям интерес за вас, тъй като в света ви за вас има много подсказки, ключове за разгадаване. Когато пътувате в друга страна, не можете да включите там електроприборите, които сте взели от дома си. Щепселите не са съвместими с контактите и ви е нужен преходник. Такава ситуация би предизвикала голям стрес за вас, тъй като трябва постоянно да се адаптирате към определени честоти в близките взаимоотношения. Бихте изгубили много сили и разпилели енергията си, създавайки механизми за адаптация. В крайна сметка стигате до самозаблуждението, чийто защитен психологичен механизъм е отрицание на случващото се. Вие не сте си позволили да продължите нагоре, тъй като значително ще понижите тавана на енергийните си възможности.
    Шестдесетте години на миналия век са били началото за изследване на сексуалността. В един миг парадигмата се е придвижила. В условията на експериментален прием на различни вещества, предизвикващи променено състояние на съзнанието, голяма част от планетарната енергия светкавично е породила нова парадигма, която е откъснала новото поколение от предишните.
    Границите моментално са се разширили. Съзнанието на „шестдесетниците” е било отделено от предното поколение, което е вярвало в необходимостта от войни и се е страхувало да чувства – поколение, чиято сексуалност се е проявявала в тъмнина, понякога дори без сваляне на дрехите. Вие сте разчупили парадигмата по много направления, установили сте нови тенденции и сте създали нови способи за съществуване. И това е прекрасно. Вие казвахте „Колко е хубаво – свободен секс, любов, тяло!”.
    Сега е времето за нова революция, в резултат на което да привличате определен човек в съответствие със своята честота вибрации. За сексуалността ви повече няма да съществуват отвличащи ви моменти. Никой няма да се преструва, че им е все едно в сексуалната сфера, тъй като са сексуално свободни и могат да говорят и правят всичко, което поискат, без всякакви комплекси. Шестдесетте години са били само аеробика за физическото тяло в областта на сексуалността. Ние искаме да ви въведем в областта на Духа, да ви доведем до определени честоти на вибрация. Всички искате да достигнете дълбините, които изпитват при сливането си двама души, постигнали определено ниво на духовно развитие, определени вибрационни честоти. Повечето от вас се страхуват от подобни взаимоотношения, защото нямате ролеви модел, определени социални рамки за поведение. Сами трябва да създадете подобни модели на поведение. Трябва да вярвате, че по този начин енергията, която е част от вселенския план за сегашния момент от време, мигновено ще ви доведе до съзнание от подобен род отношения като следваща степен в познанието на себе си.
    Ще си спомните с удивителна точност, как се е изразявала сексуалността ви в процеса на манипулация с реалността, когато сте били и мъже, и жени, в продължение на много реинкарнации и сте изследвали сексуалността във всичките й аспекти. За осъзнаването на всичко това е необходимо мъжество. Ако има област, в която постоянно се осъждате, то това е областта на интимния живот. Вие сте носили в съзнанието си много ясно определени идеи за това, какво е позволено, и какво не в тази област. Повечето от вас, спомняйки си предишните въплъщения, могат да се шокират от това, как са действали при изразяване на сексуалността си. Разберете, че на тази планета сексуалността винаги е била свързващо звено между физическото тяло и по-високите честоти вибрации. Макар голяма част от информацията да е била разкъсана и разхвърлена в клетките на телата, този потенциал, насочен за създаване на нов живот се е съхранил във вас. Благодарение на него сте можели да разберете същността си, основата на съществото си, своето богоподобие. Сексуалните честоти са свързващо звено с космическата ви идентификация, с вселенското ви АЗ, но тази концепция е била разбрана съвсем неправилно и смисълът й се е загубил. Ние просто искаме да ви кажем, че трябва да се гледа много по-мащабно, какво стои зад тези вибрации.
    Определени същности не са искали да се насочвате към тези вибрации. Сексуалните честоти са можели да ви доведат до такава степен на свобода, че да успеете да си изясните истинската картина, скривана от вас. Сексуалността като честота е била оставена открита и при преминаването й през нервната система сте можели да напуснете тялото и да се съедините със висшето си съзнание. Ако са ви казали, че съществува широко отворен път от заточението, кой ще успее да ви контролира и манипулира? Повечето хора трябва да отстранят тези негативни асоциации и осъждания, които са оцветявали сексуалният им опит в течение на много хилядолетия. Трябва да се примирите с проявата на своята сексуалност, за да е възможно да интегрирате честотите в едно цяло, каквото е вашето АЗ. Тази концепция е претърпяла определени манипулации. Били са установени ограничения на позволеното и така са скрили истинското предназначение на сексуалния опит – познанието на вашето богоподобие и способността към съзидание. Разрешили са ви изпитвате подобни, да изпитвате оргазъм, привличайки към този процес сексуалността си, но не са ви казали, че при помощта на тази енергия е възможен преход на по-високи честоти вибрации. Вие можете да се ползвате от сексуалността си като метод, позволяващ ви да си спомните, кой сте всъщност и да промените честотите на вибрациите в тялото си.
    В близките няколко години, при изразяването на сексуалността ви, ще се отвори съвсем ново измерение. Ще се развивате и растете при условие, че партньорът ви избере същия път и може да е толкова открит, колкото сте и вие. Но ако сте до тези, които играят играта на заблудата или отрицанието, няма да успеете да се придвижите по този път.

    Духовно развитие в триизмерния свят
    От наша гледна точка вие притежавате знанията. Необходимо ви е само да активирате паметта, пазена в дълбините на съществото ви. Забелязахме, че някои от вас на този етап от развитието си отново и отново молят за помощ и поддръжка. Затова нека ви посоча пътя, по който трябва да вървите, казано по друг начин – да ви кажа работещата формула.
    Формулата е проста. Необходимо е да се приучите във всеки момент съзнателно и ясно да си поставяте цел – какво точно искате да изпитате. Почувствайте, че заслужавате това, което искате. С чувство на благодарност намерете в себе си това, което ви носи най-голяма радост. Намерете нещо, което ви дава лекота, чувство за смислен живот и единство със всичко съществуващо. Пожелайте си изпълнението на желанието ви да способства за мира на планетата през времето на пребиваването ви във физическото тяло. Каквото и да е то, започнете да желаете, призовавайки целия си творчески потенциал. Примерно така „Намерението ми е да живея хармонично. Искам да съм здрав и енергичен. Желая да открия източника на творчеството в себе си и да тръгна на пътешествие. Намерението ми е всички мои разумни потребности да бъдат удовлетворени – подслон, храна и всичко, което трябва да изпитам в живота, да ми бъде дадено в изобилие, а аз ще го предавам по-нататък и ще го споделя с другите”.
    Два или три пъти дневно отделяйте по малко време, за да изясните точно, какво искате. Всеки ден разкривайте енергийните центрове във и извън тялото си, призовавайки към себе си честотата на Светлината. Ние наричаме това „поток” или „стълб” Светлина. Представете си, че светлинният лъч преминава през всичките 12 ваши центрове-чакри, седем от които са във вашето тяло, а пет извън него. Чакрите са центрове за информация или фуниевидни енергийни центрове, които при активизирането си започват да се въртят. При въртенето си създават движение във тялото ви, което от своя страна активира светлинно кодираните нишки. Последните започват да действат съвместно, съединяват се във светлинно кодираните темели и формират 12 спирали ДНК в тялото ви. Много е важно за всеки, който иска да е в равновесие с физическото си тяло, редовно да практикува дълбоко дишане. В тази програма на дишането се отдава голямо значение, тъй като за бъдещото ви духовно развитие е необходимо да се насити организмът с кислород.
    Освен това можем да ви препоръчаме за ускоряване на развитието ви, ежедневно да се въртите около оста си. Движете се отляво надясно, по часовниковата стрелка, въртейки се около оста си, като фокусирате погледа си на големия палец на ръката и броите оборотите. Препоръчваме ви да правите 33 оборота, макар един път дневно. Можете постепенно и много бавно да увеличавате количеството на оборотите. Добре е ако успеете да достигнете до 99 оборота на ден (три пъти по 33). Когато приключвате да правите оборотите, независимо от количеството им, сложете ръцете със допрени длани на нивото на гърдите. Притиснете здраво дланите, останете с отворени очи и се балансирайте (краката са на ширината на рамената), трябва да се почувствате здраво закрепени за Земята. Физически трябва да стоите неподвижно, а енергийно – продължавате да се въртите. Това упражнение ускорява въртенето на чакрите, активизира цялата енергийна система (12 чакри) на съществото ви, особено във тялото ви, което на свой ред съществено учестява ритъмът за получаване и интерпретация на информацията. И така, можете да използвате следните методи: ясно намерение, дълбоко дишане, влизане в потока Светлина и въртене около оста си.
    Важна добавка: Тъй като сте същества с електромагнитна природа, които се развиват с висок темп, препоръчваме ви да пиете голямо количество вода – прясна, пречистена или изворна. Водата служи като проводник в организма. Тя помага всички системи в организма ви да са в открито състояние и способства за свободното движение на течностите и енергиите.
    Има още много навици, които можете да усвоите. Да се научите да се намирате в променено състояние на съзнанието, без да губите контрол над случващото се. Култивирайте тези състояния, влизайте в тях, събирайте информация, променяйте вероятностите, влезте в коридора на времето и променете живота си. След това излезе от дадените състояние с помощта на силата на волята, с уважение към това, как ползвате дадените състояние. Когато се научите да действате така, развитието ви ще се ускори невероятно. Когато множество индивидуални съзнания на планетата проявят подобен род активност, то цялата система, която организира и следи за общочовешкото планетарно съзнание, ще започне сама да се променя. Ще се увеличи потокът енергии, постъпващи от Космоса, тъй като тя ще открие в себе си готови резервоари.
    Всеки човек може да стане по-енергоемък, да се научи да приема и пази енергиите, тъй като за енергиите също е нужен дом, място за разполагане. Представете си нефтен кладенец. Добре ли ще е, ако кладенците да пробити тук и там и от всички изригва нефт? Малко е доброто – повечето е замърсяването. Но когато взимате даровете на Земята – тези, като нефта, природния газ или енергията на падащата вода, а след това положите усилията и волята си, за да ги насочите по тръбите и проводниците на преработващите предприятия, то комбинирайки енергиите на Земята и първоначалната воля (която се отразява в материалния свят), ще дадете насока на енергиите. И тогава се ражда богатството за тези, които са насочили тези природни ресурси. Най-главният аспект на процеса насочване и разполагане на енергиите е в това, на първо място, да се почита Земята. Достъпни са ви огромни духовни ресурси и в днешно време трябва да се научите не само да ги улавяте, но и да ги направлявате.
    Мнозина от вас мечтаят да достигнат висшите сфери и да останат там, като забравят, че главната ви задача е да сте тук, на Земята. Вие трябва да се научите да оставате заземени. Този аспект е непонятен за мнозина. Но скоро ще откриете, че ако не сте твърдо на Земята при прехода към по-голямо ускорение – т.е. не можете да свържете множеството енергии към един от световете и да съедините всички светове в едно – можете да имате проблеми с нервната система. С изменението на вибрационните честоти и постъпването на все повече Светлина в тялото ви, накрая получавате все по-нарастващ обем информация. Понякога ви се струва скучно да живеете в света си и просто искате да влезете в режим на приемане информация, забравяйки за „светската суета”. Ако не сте заземени, няма да имате път, канал, по който информацията може да влезе в реалността ви и да я използване. Системата ви просто ще се претовари. Няма да успеете да обработвате постъпващите импулси и то в състояние на спокойствие и равновесие.
    Трябва да балансирате множеството светове едновременно. Как може да се направи това? Чрез намерението, тренировките и предразположението. Заземяването позволява на световете да се слеят, а вие да получите достъп до множество светове. Този процес ви позволява да почувствате излишъкът енергия, а след това да насочите този излишък там и тогава, където и когато ви е необходимо да проявите свръхчовешки способности.
    Един от прекрасните способи да се заземите е да излезете от вкъщи и да седнете на земята. Идете сред природата. Постойте или поседете известно време около дърво. Изнесете кресло на слънце и почетете, седейки в него, а в същото време слънчевите лъчи да ви обливат. Изкъпете се на реката или просто потопете краката във водата. Земята, вятърът, водата, светлината – всичко това са елементи, съставки на планетата и вие можете да ги почувствате.
    Цялата човешка раса върви към сливане на измеренията според това, как се развивате. Нервната ви система трябва да се научи да обработва цялата постъпваща информация, която ще промени мирогледът ви. Това е неизбежно. В последните години информацията стана по-достъпна. Много повече хора се интересуват от извънземните цивилизации и личното развитие, а тези, които изобщо не се вълнуват от тези въпроси, сега искат да научат за тяхното съществуване. Хората осъзнават, че нещо се случва.
    В днешно време има място конфликтът на енергии, който можете да наречете глобална битка. И мащабът на битката постоянно ще нараства, тъй като борбата е чия честота да доминира на планетата. Кой ще притежава властта? Ще стане ли обучението манипулиране чрез вашите честоти? Много ви е необходимо да знаете, кои сте, и какво правите. Тъй като започвате съществуването си в много измерения и преминавате от едно измерение в друго, честотите се променят, енергиите се ускоряват, а физическото ви тяло преминава през радикални промени. Тези промени се контролират от нервната ви система, която е главен предавател на информация във вашето същество.
    Трябва да се научите едновременно да оперирате с множество реалности, да осъзнавате, че участвате в този процес и да транслирате тази информация в определено направление към Земята. Нямаше да ви има сега тук, ако процесът на заземяване информацията и предаването на енергия за Земята не беше толкова важен. Затова след като се почувствате като „кълбо енергия” осъзнайте, че се намирате в променено състояние на съзнанието. Осъзнайте също, какво количество от различни варианти за промяна на състоянието съществуват. Трябва да станете проводник на космическите енергии. Когато знаете, че сте в променено състояние на съзнанието и ви се предава информация, целителна енергия, екстаз или усещане за духовен ръст, почувствайте се като проводник. Преведете енергията чрез себе си, признайте и осъзнайте, че това състояние е неотделимо от съществуването в множествата измерения. Зарегистрирайте този процес със съзнанието си, но не го анализирайте. Нека енергиите просто да преминават чрез вас към Земята, а смисълът на тази ситуация ще разберете после.
    Можете да откриете емоционалното си тяло благодарение на нагласата: на емоциите може да се доверяваш. Кажете си веднъж завинаги, че емоциите като такива са прекрасни, те са безопасни, те могат да ви отведат някъде, „изгодно” е да ги изпитвате, те не са нещо пречещо ви в развитието или нещо неправилно разбрано. Всеки път, когато емоциите вземат връх, се огледайте – на какво ви учат те. Когато сте се скарали с детето си и то ви е викало, от което силно сте се разстроили и дори плакали след това – проследете емоциите си. На какво ви научи тази емоция? Когато влезете в определено емоционално състояние, вие започвате да получавате информация от много измерения. Намерете тази информационна честота и се научете да я задържате.
    Незнайно защо съществува всеобщо убеждение, че емоциите не се поддават на контрол. Това изобщо не е така. Можете да изпитате цяла гама от емоции, запазвайки при това пълен контрол и самообладание. Емоциите могат да станат определена честота вибрации във вашата същност, чрез които можете да почувствате цялата дълбочина и стожера на съществото си. При това някой може да ви погледне отстрани и дори да не заподозре, че изпитвате нещо. Това не значи, че се поставяте в определени емоционални блокажи: това просто говори, че сте се научили да изпитвате емоции и да не отсъждате към лошите или добрите, а просто да признаете, че ги чувствате. Проследете къде може да ви отведе емоцията. Каква ще е следващата степен? Изключете се от събитието, което е предизвикало и повлякло след себе си тази емоция. Това ще помогне на някои от вас. Работата със своето физическо тяло може да ви донесе облекчение. Вие използвате своите тъкани и мускули като броня за прикриване на скелета си. Тези тъкани се уплътняват и не позволяват на информацията, съдържаща се в костните структури да изплува на повърхността на съзнанието. Искате да достигнете информацията, пазена в костите, тъй като точно там се съдържа истината, а всички блокажи по пътя към нея се намират в меките тъкани. Трябва да преминете през всичките тези слоеве от блокажи, за да стигнете до истината, пазена в тялото ви.
    Схемата ви действие на тази планета започва да се активизира и чувствате възбудата при приближаването към правилния курс. Този процес може да се сравни с детската игра „студено-топло”. Тялото ви се възбужда, тъй като предназначението ви е, да намерите себе си, и от логичното ниво на съзнанието преминавате към непосредствения опит на възприемането. Това се случва защото качеството на мислите ви, процесите на съзнанието ви стават в съответствие с предназначението ви. Цялото ви тяло, а не само умът, попива информацията. Ако си позволите свободно да изпитвате всички емоции, запазвайки самообладание, жизненият ви опит ще стане много по-богат. Вие ограничавате жизненият си опит, когато осъждате себе си и своите емоции, без да разбирате, през какво преминавате, а се опитвате да контролирате емоциите си чрез логиката на ума.
    Емоциите ви са ви необходими. Няма да се уморим да повтаряме отново и отново. Някои от вас се гордеят с това, че нямат емоции. Подобен подход не води към духовен растеж, тъй като това, с което се гордеете, може да ви разруши. Може би, вие чувствате, че емоционално сте се „разбрали” с родителите си и тези конфликти, които са били между вас. Би било по-точно да се каже, че кръгозорът ви в този момент е толкова широк, колкото е възможно. Когато ви правят дълбок масаж или кристал терапия или някакво друго въздействие, освобождаващо съзнанието ви, веднага виждате събитията по-мащабно.
    Информацията се пази и се записва на камък. Информацията също се пази и в записките на костите. Затова е много важно да се работи със скелета. В костите на скелета се пази голяма част от жизнения опит в даденото въплъщение. Позволете на нерешените въпроси да излязат от дълбините на повърхността на съзнанието. И не се осъждайте за това, че отново се връщате към старите проблеми. Кажете си: Да, това е прекрасно. В този проблем има още нещо неразрешено. Обичам да решавам сложни задачи с много уравнения.”. Превърнете този жизнен опит в „търсене на злато”. Вие сте намерили златни късчета и разбирате, колко богати сте станали в емоционален и духовен план.
    Всичко, през което преминавате, го насочвате сами към себе си. Вие доброволно се съгласявате да приемете тази информация. Дори не си представяте, колко изчиствате. Вие откривате широките канали на съзнанието за изчистване на цялата планета, а не само на своето индивидуално съзнание. Приятно е това, че сега решавате най-вече прости въпроси. Другите въпроси, много по-сложни, ще ви се наложи да решавате по-късно, но тогава съзнанието ви ще е в състояние да се справи с подобен род задачи. Всичко с времето си.
    Процесът на мутация, ставащ в този период от време, е етап от еволюцията на съзнанието или включването на вътрешната банка информация към външната. Очистването, което става е свободен достъп по всички тела, които сте се страхували да ползвате. Необходимо ви е да получите достъп до емоционалното си тяло преди да получите достъп до Духа. Ние вече казахме за това, че менталното тяло и физическото тяло са неразривно свързани също, както са свързани емоционалното и духовното тяло. Тъй като духовното ви тяло съществува във нефизическата реалност, а вие сте включени във физическата реалност, нефизичното ниво можете да го постигнете само чрез емоциите си.
    Хората имат склонност прекомерно да обичат драматичните събития в живота си. Постоянното предъвкване на собствените драми става способ за живот. И в това няма нищо добро. Какво добро, ако постоянно казвате на другите „Не ми звънете, не ме безпокойте. Опитвам се да си подредя живота, но изобщо не го мога”. Да, абсолютно необходимо ви е да изследвате персоналните си драми. Да, драматичните събития в живота ви са този обед, който ви храни. Но помнете, че след обяда продължавате да живеете и подготвяте новия обяд. Престанете да се вклинявате в „бисерите” на миналото, не се страхувайте, че ако разрешите всички тези проблеми, в живота ви повече нищо няма да има. Предъвкването е уместно според постъпилата храна. Изяжте я. Сдъвчете я. И вървете напред. А когато дойде време отново за обед, тогава ще дъвчете.
    Човешкото тяло постоянно се развива и променя. То може да вяра, че за поддържането на физическите сили трябва определена комбинация от хранителни компоненти, тъй като така са ви учили. В идеалния случай на новия етап от развитие ви ще забравите, на какво са ви учили и ще се ръководите от тялото си – то ще ви каже, какво му е необходимо. Ние сигурно не грешим, ако отбележим, че за последната година много са променени вкусовите ви навици. Вие вече не сте в състояние да ядете определена храна, която с удоволствие преди сте употребявали, тъй като интензивността на вибрациите при някои видове храна е станала изцяло несъвместима с промененото ви тяло.
    Помнете, че всичко в света съществува като определена вибрация. Животните са дошли на тази планета, за да са спътници на човека – другари, да живеят на Земята, да се отдават на хората като храна, ако това е жизнено необходимо, а кожите за дрехи. Това самопожертвование трябва да става в дух на Любов. Ако живеете във ферма и отглеждате собствени кокошки и прасета, храните ги с пълноценна храна, когато ги водите на заколение го правите с любов и състрадание. Но когато ги отглеждате в затворено пространство при недоброкачествена храна с различни химически добавки и ги колите масово – това е друго. Като идеал трябва да осигурите на животното такова качество на живот, което на свой ред, животните да искат да ви върнат. Такава е била реалността в отношенията с животните в продължение на много време на тази планета. Днес реалността е променена. Трябва да знаете за различните вибрации на храната. Не яжте това, от което можете да се разболеете, и което може да затрудни духовния ви растеж и духовното ви развитие.
    Позволете на тялото си да казва, какво му е необходимо. Дайте си възможност да се промените, пожелайте промяната, тъй като тялото ви заради прехода на по-висока вибрация и построяването на тялото от Светлина, ще преустанови употребата на храна от определен вид. Нагласете се да промените диетата си, нагласете се продуктите сами, както и новият жизнен опит, да ви намират. Ние още веднъж и още веднъж ви напомняме, че сте нещо повече от едно физическо тяло. Вие съществувате в много измерения, и имате много Хранители, които ви водят. Затова всеки от вас трябва да има ясно намерение. Какво искате? Казвайте си ясно и точно „Искам да се развивам духовно. Искам да променя диетата си. Искам да се развие интуицията ми” . много е важно намеренията ви да са ясни. Думите „аз имам намерение” притежават огромна сила.
    Истинското здраве е отражение на съединяването 12-те еволюирали спирали на ДНК в тялото, в резултат на което, мозъкът получава възможност да функционира с пълна сила. За това е необходима активацията на всичките 12 спирали. Постепенно, една след друга, те се включват в процеса сега. Мнозина от вас усещат, че са включени, но още не са се активирали. Когато всички спирали изцяло се активират, мозъкът изцяло ще се включи в работата и вие ще станете „гении”. Ще получавате непосредствено нови знания, ще притежавате телепатични способности и ще правите всичко, което поискате, тъй като изпълнявате ролята стопани на живата Библиотека. Вие имате достъп до всяка информация, пазеща се на тази планета.
    Ако ни питахте, към какво трябва да се стремите, ние щяхме да ви помолим да сте безупречни, безукорни Хранители на Светлинните честоти. Задържайте в съществото си знанията и информацията от висш порядък – порядъкът на безпределното съществуване. Излъчвайте тази честота, просто я носете във всекидневието, делете я с околните като я правите достъпна за другите, когато вървите по улицата, правите покупки или почивате вечер у дома, постоянно помнете, че вие сте Хранители на Честотите.
    Ще дойде времето, когато повече няма да имате необходимост да търсите информация извън себе си. Сега ние и другите, подобни на нас, сме тук, за да послужим като стартер за по-нататъшното ви развитие и самопознание. Ние дойдохме, за да ви раздрусаме, да ви съберем в едно и да ви помогнем да образувате групи единомишленици, за да можете да отразите един за друг случващото се, да се зареждате един друг и така да поддържате високите честоти. Когато работим с вас, създаваме искрици Светлина, които позволяват да се случи разкриването. Тъй като все повече се разкрива собственото ви съзнание, вие вибрирате с такава честота, че влияете на всички, които ви обкръжават. Когато в един от вас нещо сработва, вие изпращате вълна с определена честота, а другите хора я възприемат. По този начин груповото съзнание расте. И процесът става без логическото ви осмисляне, без рационалното му разбиране, тъй като всички тези процеси се случват на нивото на електромагнитното излъчване. Вие наричате подем на честотите в енергиите съответно с пропускателната способност на нервната ви система.
    Индивидуалното съзнание трябва да се активира с определен стартов механизъм, за да се проявят множествата измерения, част от вашите същности трябва да вземат решение и да си кажат: ”Добре, искам да изпитам опита на многото измерения, какво искам да направя за това?”. В началото е достатъчно да има желание. Желанието е осъзнаването на нещо, което дава тласък в по-нататъшното развитие в този момент от време. След това трябва да решите, какво искате да направите с желанието си. Може би, утре ще го забравите. За да придобие енергийна структурата на даденото желание трябва да покажете, че то не е мимолетно, а безотказно сериозно. Тогава трябва да извършите определени действия, да вземете участие в събитията, ритуалите, церемониите, които биха доказали привързаността ви към даденото желание. Само тогава ще можете да започнете да строите живота си по такъв начин, че постоянно да изпращате сигнали, какво точно искате. Даденото желание ще стане жива молитва, която винаги е с вас, където и да сте. Различните земни църкви учат хората да се молят и искат от светиите желаните блага или прощаване на греховете. Ние ви предлагаме постоянно и винаги да живеете в молитва, във всеки момент да чувствате особения, висш смисъл на съществуването си, да чувствате, как ви водят висшите сили, благодарение на които постъпвате именно така, а не иначе, всецяло да се фокусирате върху това, за какво или кого да се молите.
    Живата молитва подразбира много ясно осъзнаване на намерението във всички обекти, които ви обкръжават. Тя подразбира наличието на олтар, свещени предмети и отсъствие на вещи в реалността ви, които за вас нямат духовна ценност. Ние разбираме, че предлагайки ви да изхвърлите от реалността си всичко, което е загубило смисъл за вас и стимул за развитие, шокираме много хора. Това не е лесно – да отхвърлите призива на съзнанието си да се избавите от всичко това, което за вас е загубило смисъл. Но без това е невъзможно по-нататъшното развитие.
    Образуването на олтар е прекрасен старт за активизиране на ритуала. Ритуалът пробужда клетъчната памет и ви напомня за древните учения, пазени в дълбините на съзнанието ви. Ритуалът от пасивната памет носи информация в активната. Ритуалът събира съзнанието ви в текущия момент и ви превежда от едно разширяващо се „сега” в следващото. Почитайки в ритуала тези аспекти на майката Земя, които лично за вас имат най-голямо значение, вие създавате за себе си лична значимост. Всички предмети и явления идват в живота ви първоначално благодарение на това, че някой е решил да ги зареди с енергията си. Да се зареди с енергия може всичко. Всичко опира до силата на индивидуалното съзнание, което активира волята и в резултат се променя структурата на реалността.
    В този момент няма нито един човек на Земята, в който да няма импулс за развиване. Без подобен импулс нито една същност не би дошла на тази планета в това време. Всички портали, отворени в настоящето, и всички схеми разположени в този момент, са създадени така, че да предизвикат бързо саморазвитие на съзнанието. Тази книга сама по себе си е процес и стартер. В нея се намират всички ключове. Ние всячески ви поддържаме и ви препоръчваме да действате в съответствие с импулсите, които ви шепнат в ухото „Вие сте част от Семейството на Светлината, Земята и Живата Библиотека”. Ние ще ви покажем пътя за духовно развитие и ще ви поддържаме всячески, като ви кажем, че ви чакат много духовни дарове. Макар че не можем да ви гарантираме, че Вселената ще престане да ви предизвиква, вие непременно ще достигнете до определено майсторство като се справяте с тези ситуации.
    Научете се да четете символите и да следвате импулсите до тяхното завършване. Да станете същество от много измерения означава да откриете всички канали и да се настроите на различни честоти, а след това да приемете предадените знания. В съвременния речник няма думи, които да изразят усещането за нефизическата реалност. Духът, за който ние говорим, обхваща множество понятия. Основно се има предвид това, което е зад пределите на мирогледа в третото измерение.
    Вие можете да сравните това ускорение на духовното развитие със скок от трамплин. Изтласквате се и се изстрелвате в царството на Духа. При това няма да загубите материалния свят, няма да бъдете разрушени физически. Това просто е този скок в пропастта, който са практикували всички шамани на Земята и винаги е бил потенциално възможен за всички живущи на Земята. И това е път към съединяването на съществуващите разумни форми с помощта и поддръжката на еволюиращия човешки род.
    Съществуването в много измерения за нас е начин на живот. Ние осъзнаваме, че част от призива, изпратен от нас като учители, е да пренесем образа си на живот в еволюиращите системи. За да ви успокоим ще ви кажем, че така или иначе вие вървите към този процес в развитието си. А как ще подходите към сливането на множествата измерения, и как ще го изпитате – това е изцяло ваша работа.
    Иска ни се да можете да се задържите във въздуха до края на скалата, когато пристъпвате към края на пропастта. Ние искаме да се задържите там. Желаем да признаете еретика в себе си: тази част от вас самите, която знае и широко ще отвори тази реалност, за да установи новата парадигма на съзнанието. Този процес не е подвластен на световните лидери, нито на някой от нас. Той ще се претвори в живота чрез масовото съзнание на хората, тъй като повечето хора са готови за него.
    В настоящето на планетата има милиони Хранители на Светлината. Всичко, което трябва да направите сега е да се саморазвивате духовно. Работата ви в този момент много интензивно е свързана с вашето АЗ, включително и физическото тяло. Вашето АЗ , вашето индивидуално съзнание е тази част, която ви позволява на този етап да участвате в играта. Обичайте я, уважавайте я, грижете се за нея, винаги с добро се отнасяйте към нея и имайте намерение да я разкриете и действате като използвате максимално възможностите си и творческия си потенциал. Това е всичко, което е необходимо, за да сте открити и да се свържете със своето Семейство на Светлината. След това бъдете готови да откриете, кого Светлината вече е срещнала, кого Светлината ще ви представи, и коя е Светлината наистина.

    * * *
    Любовта е това, което изпитвате, излизайки от пределите на Светлината. Необходима ви е Светлина, която е Информация, за това да достигнете Любовта. Без честотите на Информацията честотата на Любовта може да бъде неправилно разбрана. Когато отначало присъства честотата на Любовта без честотата на Информацията, вие винаги ще си мислите, че Любовта е вътре във вас, вместо да разберете, че именно вие сте Любов. И тогава, чрез заблудата, започвате да правите това, което хилядолетия са правили хората на тази планета – обожествявате външното, търсите Любовта някъде там, когато тя е тук. Решихме да дойдем на планетата и да действаме в началото на Светлинните честоти, за да ви укрепим и активираме вашите схеми за предназначение в съответствие с получаваната от вас информация.
    Сега, когато притежавате определени знания и когато разбирате, какво ще се случи по време на сливане на Светлината в многото измерения с индивидуалното ви съзнание, скоро ще започнете да изпитвате честотата на Любовта. Тази честота ще ви позволи да изпратите Любов на другите ви проявления, съществуващи в други измерения и по този начин да изцелите съзнанието на многото различни нива. Този опит, който получавате в тази област на дейността си, може да е много мощен. Той ще промени структурата на съзнанието ви и ще вървите по улиците широко усмихнати, с което ще удивявате другите. Ще се носите във вибрациите на екстаза, родствени на вибрациите на Любовта. Ще сте в потока на съединяване със всичко съществуващо и всичко, което ще привличате в реалността си ще стане част от тази вибрация. А това, което не е в резонанс, просто няма да може да ви приближи. В действителност, когато започнете да вибрирате на по-високи честоти, всичко, което е извън тях, просто няма да ви вижда.
    Когато се научите да оперирате с честотите на информационните вибрации, на творчеството и любовта, веднага ще получите поръчка да разпространявате повсеместно тази честота вибрации – при това ще го правите без да уговаряте или обучавате другите, а просто ще им позволите да чувстват емоциите ви при влизане в контакт с вас.
    Знаете ли, че всички вие сте безценни? Тези от вас, които постигнат тези знания и ги въплътят в ежедневния си живот (а няма причина за това всеки от вас да не успее да постигне тези знания), ще бъдат много оценявани в близко бъдеще. На вас ще започнат да гледат като на свръх хора. Но вие не трябва да се отделяте от останалата част на човечеството. Задачата ви е да сте сред хората и да ги учите като им показвате, че могат да постигнат същото като вас. Знанията трябва да се споделят свободно, без очакване за възнаграждение, да се споделят, за да може всеки човек да познае, че е в състояние сам да се придвижи по собствения си духовен път. Така ще се развива планетата ви.

    Превод: Анита.

Оценете публикацията:
6
ГОЛЯМАТА ТАЙНА НА СОДАТА (ЗАБРАНЕНОТО ЧЕТИВО)
ЕДНА ПРИЧИНА ЗА ГЛАВОБОЛИЕТО