Камен Илиев - Поезия

Материалите в блога са без претенции за авторство.

Притча за талантите

Притча за талантите
14. Притча за талантите
(Лука 19:11-27)

Защото ще стане, както когато един човек при тръгването си за чужбина свика своите слуги и им предаде имота си.
  15. На един даде пет таланта, на друг - два, на трети - един, на всеки според способността му; и тръгна.
  16. Веднага този, който получи петте таланта, отиде и търгува с тях, и спечели още пет таланта.
  17. Също и този, който получи двата, спечели още два.
  18. А този, който получи единия, отиде, изкопа дупка в земята и скри парите на господаря си.
  19. След дълго време дойде господарят на тези слуги и поиска сметка от тях.
  20. И когато се приближи този, който беше получил петте таланта, донесе още пет таланта и каза: Господарю, ти ми даде пет таланта; ето, аз спечелих още пет.
  21. Господарят му каза: Хубаво, добър и верен слуга! Над малкото си бил верен, над многото ще те поставя. Влез в радостта на господаря си.
  22. Приближи се и този, който беше получил двата таланта, и каза: Господарю, ти ми даде два таланта, ето, спечелих още два таланта.
  23. Господарят му каза: Хубаво, добър и верен слуга! Над малкото си бил верен, над многото ще те поставя. Влез в радостта на господаря си.
  24. Тогава се приближи този, който беше получил един талант, и каза: Господарю, аз те знаех, че си строг човек; жънеш, където не си сял, и събираш, където не си пръскал;
  25. и като се уплаших, отидох и скрих таланта ти в земята; ето, имаш своето.
  26. А господарят отговори: Лукав и ленив слуга! Знаел си, че жъна, където не съм сял, и събирам, където не съм пръскал.
  27. Ти поне трябваше да внесеш парите ми при банкерите и когато си дойда, щях да взема своето с лихва.
  28. Затова вземете от него таланта и го дайте на този, който има десет таланта.
  29. Защото на всеки, който има, ще се даде и той ще има в изобилие; а от този, който няма, от него ще се отнеме и това, което има.
  30. А този безполезен слуга хвърлете в тъмнината отвън; там ще бъде плач и скърцане със зъби.
Оценете публикацията:
3
Жени, носете по-малко дрехи
По възелчетата на едно сърце...